Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Aktuality


Usmernenie ÚVZ SR a RÚVZ v SR pre ošetrujúcich lekárov
Usmernenie ÚVZ SR a RÚVZ v SR pre ošetrujúcich lekárov v súvislosti s epidémiou Eboly... viac informácií nájdete v prílohe.
DÁTUM: Streda, August 20, 2014 - 05:26 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Vírusové ochorenie Ebola -informácia pre cestujúcich
Ebola je zriedkavé, ale veľmi závažné ochorenie spôsobené vírusom Ebola, ktoré často končí smrťou. ...Viac informácií nájdete v článku a v prílohe.
DÁTUM: Piatok, August 8, 2014 - 06:09 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Odborné usmernenie MZ SR na vykonávanie kontroly účinnosti procesu sterilizácie ZP v ZZ
Odborné usmernenie MZ SR na vykonávanie kontroly účinnosti procesu sterilizácie ZP v ZZ. ...viac v prílohe
DÁTUM: Piatok, August 1, 2014 - 08:05 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Štúdia nepotvrdila súvislosť medzi očkovaním a autizmom
Odborný časopis Vaccine publikoval meta-analytickú štúdiu zameranú na zistenie súvislosti medzi očkovaním a vznikom autizmu. Meta-analýza je typ štúdie, pri ktorej sa štatistickými metódami spájajú a sumarizujú výsledky viacerých epidemiologických štúdií zaoberajúcich sa rovnakou problematikou.
DÁTUM: Piatok, Júl 4, 2014 - 05:22 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi
Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 26. jún ako Medzinárodný deň proti nezákonnému užívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu, na pripomenutie cieľa, ktorý členské štáty prijali v tento deň v roku 1987- vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez drogových závislostí. UNODC (Úrad pre drogy a kriminalitu Organizácie spojených národov) volí každý rok ústrednú tému- posolstvo Medzinárodného dňa a iniciuje každoročnú kampaň na zvyšovanie povedomia o svetovom probléme drog. Viac informácií nájdete v prílohe.
DÁTUM: Pondelok, Jún 23, 2014 - 08:03 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Stránkove dni

Po: 7.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 7.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 7.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: 7.00-11.00 / 11.30-14.00
Pi: 7.00-11.00 / 11.30-14.00

Náhodný obrázok

Stomatohygiena-005