Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Aktuality


Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - 22. – 26. októbra 2018
V rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci pozýva zamestnávateľov a ich zástupcov na Deň otvorených dverí oddelenia preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie dňa 25. októbra 2018 (štvrtok) v čase od 8.00 do 14.00 hod.
DÁTUM: Utorok, Október 16, 2018 - 04:47 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Oznámenie komisie o otázkach týkajúcich sa uplatnenia nariadenia EÚ č. 1169/2011
Oznámenie komisie o otázkach týkajúcich sa uplatnenia nariadenia EÚ č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom. Viac informáciíí nájdete v prílohe...
DÁTUM: Utorok, Október 16, 2018 - 04:40 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Svetový deň duševného zdravia – 10. október
Duševné zdravie predstavuje základnú hodnotu života a má veľký význam pri vzniku mnohých závažných ochorení, ako sú napr. srdcovo-cievne alebo nádorové ochorenia a podieľa sa tak na predčasnej úmrtnosti. S cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o duševnom zdraví na celom svete a zmobilizovať úsilie na podporu duševného zdravia vyhlásila Svetová federácia za duševné zdravie (WFHM) 10. október za Svetový deň duševného zdravia.
DÁTUM: Utorok, Október 9, 2018 - 19:15 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Označovanie nebalených potravín
Podľa § 12 ods. 1 písm. m) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je ten, kto predáva potraviny vrátane predaja na diaľku povinný krájané potraviny alebo potraviny predávané na hmotnosť označovať údajom o ich zložení a dátume spotreby na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny... bližšie info - viď článok
DÁTUM: Sobota, September 22, 2018 - 06:30 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Stres
Tematika stresu sa dnes týka takmer každého z nás.Možno sa domnievať, že je to tak, lebo „doba je už taká“. Urobiť čo najviac a urobiť to čo najrýchlejšie – sú dve časté požiadavky kladené na človeka.
DÁTUM: Piatok, August 31, 2018 - 06:35 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Stránkove dni

Po: 7.30-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 7.30-11.00 / 11.30-14.00
St: 7.30-11.00 / 11.30-14.00
Št: nestránkový deň
Pi: 7.30-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva