Sv den srdcaUrobme niečo pre svoje zdravie

Kampaň MOST - Mesiac O Srdcových témach je každoročne v septembri stredobodom záujmu. V tomto mesiaci, Svetová federácia srdca už po jedenásty krát, určila jeden zo septembrových dní za Svetový deň srdca, tohto roku je to  29. september 2011. Je to významný medzinárodný deň, venovaný vždy prevencii, diagnostike a zvládaniu srdcovocievnych chorôb, na ktoré sa dnes tak často a predčasne umiera.

Choroby obehovej sústavy sú už dlhodobo najčastejšími závažnými chronickými ochoreniami v Slovenskej republike. V príčinách chorobnosti, ale predstavujú  najväčší podiel zo všetkých príčin smrti a to až 54%. V Európe sú za nami už len Rumunsko, Bulharsko, Litva a Lotyšsko.

Slovenská kardiologická spoločnosť a Slovenská nadácia srdca, vyhlásila veľkú celonárodnú kampaň MOST, ktorej cieľom je oboznámiť našu verejnosť o najznámejších rizikových faktoroch srdcovocievnych ochorení, ako sú vysoký krvný tlak, fajčenie, zvýšená hladina cholesterolu v krvi, nadmerná hmotnosť a obezita, nadmerná konzumácia alkoholu, nedostatočná telesná aktivita, psychosociálne faktory a pod. Mať zdravé srdce nie je zadarmo. My sami môžeme urobiť mnohé na udržanie svojho srdca v správnej kondícii. Najlepším kľúčom na udržanie kondície nášho srdca je správny životný štýl, čiže správna životospráva. Napríklad , že nefajčíme, nekonzumujeme nadmerné množstvo alkoholu, vyhýbame sa tučným jedlám, prejedaniu . Že si svoje srdce pravidelne zaťažujeme primeraným pohybom a športom, že sa vyhýbame stresom a konfliktom, neprimeranej psychickej a fyzickej záťaži. A napokon, že si sledujeme hladinu cholesterolu i cukru v krvi a výšku krvného tlaku u lekára, alebo v našej poradni. Len vtedy, ak tieto odporúčania začneme brať vážne, budeme mať toto prípadné ochorenie pod kontrolou.

Riaďme sa preto kódom zdravého života nielen počas kampane MOST:

0 - 30 - 5 - 120/80

Kód zdravého srdca symbolizuje úplnú abstinenciu fajčenia, 30 minút fyzickej aktivity denne, hladinu celkového cholesterolu do 5 mmol/l a krvný tlak 120/80 mmHg. Lebo srdce by nemalo pracovať v krízovom režime, ani v krízových časoch.

Do kampane MOST sa zapája aj naša Poradňa zdravia, ktorá sa nachádza na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Čadci. Poradňu zdravia nájdete na 2. poschodí, číslo dverí 208. Bezplatné vyšetrenia hladiny cholesterolu, glukózy, HDL cholesterolu, TAG, krvného tlaku sa bude vykonávať dňa 29.9.2011 t.j. vo štvrtok v čase od 7.00 do 12. 00 hod. Na vyšetrenie je potrebné prísť nalačno. V prípade poskytnutia bližších informácií nás kontaktujte na tel. č. : 041/4302675 alebo mailom na ca.poradna@uvzsr.sk.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vašu návštevu.

 

Pripravilo:

Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci