Tichý zabijak

Hypertenzii, teda vysokému krvnému tlaku, sa hovorí aj tichý zabijak. Hypertenzia je multifaktoriálne podmienený chorobný stav, ktorý sa uplatňuje ako úplne nezávislý rizikový činiteľ pri vzniku poškodenia orgánov, orgánových systémov (mozog, obličky, srdcovocievny systém) a pri závažných náhlych príhodách (hypertenzná kríza, mozgové krvácanie a iné). Hypertenzia významným spôsobom ovplyvňuje zdravie, a preto by sme nemali zanedbávať pravidelné meranie krvného tlaku. Horný tlak - ktorý je v obehu v čase srdcovej kontrakcie - systoly, keď srdce vypudzuje krv do obehu, nazývame tlak systolický. Potom tlak klesá a maximálny pokles dosiahne, keď je srdcový sval ochabnutý a srdcové komory sa opäť plnia krvou. Dolný tlak nastáva práve v tomto momente a nazývame ho diastolický tlak.

Tlak krvi

Systolický tlak krvi (v mm Hg)

Diastolický tlak (v mm Hg)

Normálny

menej ako 120

menej ako 80

Prehypertenzia

120 - 139

80 - 89

Hypertenzia I. stupňa

140 - 159

90 - 99

Hypertenzia II. stupňa

160 a vyšší

100 a vyšší

TK

OTESTUJTE SI SVOJE VEDOMOSTI o krvnom tlaku

1. otázka: Vysoký krvný tlak (hypertenzia) býva typicky sprevádzaný bolesťami hlavy, závratmi a dýchavicou.
a) áno
b) nie - hypertenzia je najčastejšie bezpríznaková
c) hypertenziu vieme diagnostikovať aj bez merania tlaku krvi

2. otázka: Príčina hypertenzie je vo väčšine prípadov známa, a preto sa dá aj vyliečiť.
a) áno
b) nie - príčina je vo väčšine prípadov neznáma, hovoríme preto o esenciálnej alebo primárnej hypertenzii
c) áno, aj preto hovoríme o sekundárnej hypertenzii

3. otázka: Ktoré z nižšie uvedených sú tzv. ovplyvniteľné rizikové faktory hypertenzie?
a) nadmerné solenie
b) obezita
c) nedostatok fyzickej aktivity
d) vyšší vek

4. otázka: Ako zistím, že mám vysoký tlak krvi?
a) odmeriam si tlak krvi
b) spoznám to podľa príznakov
c) nutné odmerať si tlak krvi aspoň 2x s odstupom 1 týždňa a obe hodnoty musia byť vyššie ako 140/90 mmHg
d) ak pri nameraní je tlak krvi vyšší ako 180 mmHg

5. otázka: Ktoré výroky sú správne pri postupe správneho merania tlaku krvi doma?
a) pre použitie v domácnosti sa odporúčajú certifikované digitálne tlakomery.
b) treba dbať na to, aby manžeta bola umiestnená v úrovni srdca
c) pred meraním krvného tlaku je potrebné sedieť v pokoji niekoľko minút v tichej miestnosti
d) vždy treba merať tlak krvi dvakrát s časovým odstupom 1 až 2 minúty

6. otázka: Krvný tlak cez deň je u zdravého človeka v porovnaní s tlakom krvi v noci…
a) vyšší
b) nižší
c) rovnaký

7. otázka: Ktoré z uvedených opatrení môžu viesť k zlepšeniu kontroly hypertenzie?
Odpoveď:
a) obmedzenie solí v potrave
b) zvýšený príjem ovocia a zeleniny
c) zvýšený príjem alkoholu
d) zvýšenie dynamickej fyzickej aktivity

8. otázka: Čo by sme mali vedieť pri užívaní liekov na zníženie tlaku krvi?
Odpoveď:
a) názov lieku a jeho dávkovanie
b) dobu užívania
c) možné nežiaduce účinky
d) možné interakcie s inými liekmi, prípadne so stravou

Správne odpovede:
1. (b), 2. (b), 3. (a, b, c), 4. (c, d), 5. (a, b, c, d), 6. (a), 7. (a, b), 8. (a, b, c, d)

Zdroj: Kniha Zdravý životný štýl Cesta k prevencii ochorení srdca a ciev, zostavovatelia: doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., a prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Pripravilo: Oddelenie podpory zdravia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci

Použitá literatúra:

BALAŽOVJECH, I.: Artériová hypertenzia. 1. vyd. Martin: Osveta, 1999. s. 384, ISBN 80-8063-020-8
KARDIOKLUB: Hypertenzia - vysoký krvný tlak.
[online]. [citované 09.08.2011]. Dostupné z http://www.kardioklub.biznisweb.sk/info/o-chorobach/hypertenzia/

SLOVENSKÁ NADÁCIA SRDCA: Poznáte svoj krvný tlak? [online]. [citované 09.08.2011]. Dostupné http://www.tvojesrdce.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=95

ZDRAVIE: Hypertenzia - Definícia a princíp fungovania. [online]. Publikované 09.03.2004 [citované 09.08.2011]. Dostupné z http://www.zdravie.sk/sz/content/461-20819/Hypertenzia.html?redirect=1