FOTOGALERIA

DSC00019.JPG

image017.jpg

Meranie vitálnej kapacity pľúc prístrojom Spirometer

 

DSC00022.JPG

image008.jpg

Zdravotno - výchovná činnosť

 

DSC00024.JPG

DSC00028.JPG

Meranie percenta telesného tuku prístrojom Omron BF 300

 

image015.jpg

image013.jpg

Realizácia projektu „Zdravotno - výchovné pôsobenie u detí predškolského veku - stomatohygiena“ 

PA060904.JPG

PA060902.JPG

Realizácia projektu „Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo“