logo.bmpPORADENSKÉ CENTRUM OCHRANY A PODPORY ZDRAVIA V Čadci

Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia  je určená všetkým, ktorí prejavia záujem o svoje zdravie a chcú poznať svoje individuálne riziká vzniku najčastejších chronických ochorení. Základná poradňa na podporu zdravia poskytuje nasledovné spektrum vyšetrení:

Æ základné biochemické ukazovatele - koncentrácia celkového cholesterolu, HDL cholesterol, triglyceridy a glukóza v kapilárnej krvi

Æ štandardné meranie tlaku krvi

Æ antropometrické vyšetrenie - výška, hmotnosť, obvod pása, obvod bokov, eventuálne zmeranie percenta tuku prístrojom Omron BF 300

Æ v prípade, že klient pravidelným fajčiarom, urobí sa analýza vydychovaného vzduchu smokerlyzerom, prípadne sa urobí spirometrické vyšetrenie

Æ poradíme Vám ako si udržať alebo zlepšiť zdravotný stav

Podmienky vyšetrenia:

§ na vyšetrenie je potrebné prísť nalačno

§ deň pred vyšetrením na večeru už nekonzumovať:

§ mastné a vyprážané jedlá (údeniny, slanina, klobásky, palacinky ...),
§ sladké jedlá (čokolády, napolitánky, zákusky ...),
§ žiadny alkohol

§ v deň vyšetrenia je vhodné piť nesladený čaj, alebo čistú vodu. Nesmie sa piť káva, sladký čaj, malinovky, žuť sladkú žuvačku

§  2 hodiny pred vyšetrením nefajčiť

Regionálny úrad 
verejného zdravotníctvamapa.JPG 

Základnú poradňu zdravia nájdete v budove Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci na 2. poschodí č. dverí 208.

Kontakt: Palárikova ulica 1156    'Tel.: 041- 430 26 75   Fax : 041- 430 26 23   E-mail : ca.poradna@ uvzsr.sk

Vyšetrujeme každý utorok štvrtok v čase od ½7:00 hod. do À10:00 hod. na vyšetrenie je potrebné prísť nalačno. Vyšetrenie poskytujeme bezplatné.

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU

HODNOTENIE UKAZOVATEĽOV SRDCOVO - CIEVNEHO RIZIKA V PORADENSKOM CENTRE OCHRANY A PODPORY ZDRAVIA

 

Norma

celkový cholesterol

do 5,0 mmol/l

LDL cholesterol (zlý cholesterol)

do 3,0 mmol/l

HLD cholesterol (dobrý cholesterol)

u mužov viac ako 1,0 mmol/l

u žien viac ako 1,1 mmol/l

Triglyceridy (TAG)

do 2,0 mmol/l

Glukóza

do 6,0 mmol/l

 

DEFINÍCIE A KLASIFIKÁCIA STUPŇOV TLAKU KRVI (mmHg) PODĽA SVETOVEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE

Kategória

Systolický tlak

Diastolický tlak

Optimálna hodnota

< 120

< 80

Normálna hodnota

120 - 129

80 - 84

Vyššia normálna hodnota

130 – 139

85 – 89

I. stupeň hypertenzie (mierna)

140 – 159

90 – 99

Hraničná podskupina

140 – 149

90 – 99

II. stupeň hypertenzie (stredne závažná)

160 – 179

100 – 109

III. stupeň hypertenzie (závažná)

> 180

> 110

Izolovaná systolická hypertenzia

> 140

< 90

Hraničná podskupina

140 ± 149

< 90