LOGO Sv den srdca

Choroby obehovej sústavy sú už dlhodobo najčastejšími závažnými chronickými ochoreniami v slovenskej populácii. Smutnou správou je, že im patrí dominantné postavenie v príčinách hospitalizácie a predstavujú aj najčastejší podiel zo všetkých príčin smrti, a to až 54 %. Slovensko je v úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia na chvoste Európy, za nami sú len Rumunsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko a Maďarsko. Nemožno však povedať, že situácia na Slovensku sa vôbec nezlepšuje, ale tento trend je oveľa pomalší ako v okolitých krajinách napr. v Česku, Poľsku a ďalších. Je to stav nelichotivý, ktorý mrzí nielen kardiológov a iných klinických odborníkov , ale aj epidemiológov a preventológov o to viac, že týmto chorobám sa dnes už dá aj účinne predchádzať.

Aj keď téma "srdce" je aktuálna po celý rok, Svetová federácia srdca so Svetovou zdravotníckou organizáciou od roku 2000 označili jeden zo septembrových dní, za Svetový deň srdca. Tohto roku to bude 24. september.

Slovenská nadácia srdca so Slovenskou kardiologickou spoločnosťou v mesiaci september pravidelne vyhlasujú veľkú celonárodnú kampaň MOST - mesiac o srdcových témach, ktorej cieľom je oboznámiť našich občanov o najznámejších rizikových faktoroch srdcovocievnych ochorení.

Mať zdravé srdce, znamená, že sa oň musíme starať. Napríklad tým, že nefajčíme, nekonzumujeme nadmerné množstvo alkoholu, vyhýbame sa tučným jedlám, prejedaniu sa, čiže obezite. Že si svoje srdce pravidelne zaťažujeme primeraným pohybom a športom, že sa vyhýbame stresom a konfliktom, neprimeranej psychickej a fyzickej záťaži. A napokon, že si sledujeme hladinu cholesterolu i cukru v krvi a výšku krvného tlaku u lekára, alebo v našej poradni. Len vtedy, ak tieto odporúčania začneme brať vážne, budeme mať toto prípadné ochorenie pod kontrolou.

Riaďme sa preto kódom zdravého života nielen počas kampane MOST: ktorý symbolizuje úplnú abstinenciu fajčenia, 30 minút fyzickej aktivity denne, hladinu celkového cholesterolu do 5 mmol/l a krvný tlak 120/80 mmHg.

 

Kod srdca

Vyziva.JPG

Limity hodnot RF KVCH.JPG

Pyram zdrav vyz.JPG

Zdroj: Celoslovenská kampaň MOST: Na srdci záleží. [Citované dňa 22.09.2010]. Dostupné na internete http://www.tvojesrdce.sk/images/stories/obrazky/7/knihana_srdci_zalezi.pdf

 

Viac informácií o kardiovaskulárnych ochoreniach nájdete v nasledujúcich publikáciách

LOGO biela_lniha LOGO knihanasrdci200http://www.tvojesrdce.sk/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=5&Itemid=172

LOGO RUVZ

ODDELENIE PODPORY ZDRAVIA