Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Faktúry 2015

Faktúry 2015


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, ul.Palárikova 1156, PSČ 022 01

Prehľad faktúr za tovary, služby a práce v r. 2015

č.KDF. Popis plnenia Celková hodnota s DPH K zmluve č. K objednávke č. Doručená dňa Dodávateľ
Meno Adresa IČO
1 časopis Pracovné lekárstvo 2015 21,30 € - 54/2014 5. 1. 2015 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Vajnorská 137, Bratislava 35792281
2 časopis Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2015 49,50 € - - 5. 1. 2015 AJFA+AVIS,s.r.o. Klemensová 34, Žilina 31602436
3 Registračný poplatok za doménu 15,48 € 84/2002 - 7. 1. 2015 Webglobe - Yegon,s.r.o. Stará Prievozská 2, Bratislava 36306444
4 Vestník MZ SR 2015 69,00 € - - 8. 1. 2015 V OBZOR s.r.o. Exnárova 7, Bratislava 35708956
5 Zmluvné poistenie 105,84 € 700176250 - 14. 1. 2015 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava 00151700
6 Pripojenie VPN 88,46 € 35707263 - 15. 1. 2015 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143
7 Antivirus - licencia 806,40 € - - 19. 1. 2015 ESET spol. s r.o. Pionierská 9/A, Bratislava 31333532
8 Plyn - doplatok za rok 2014 141,39 € 501/244 - 19. 1. 2015 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256
9 Vyúčtovanie finančného spravodajcu 2014 48,86 € - 49/2013 19. 1. 2015 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503
10 Nájom hygienických prostriedkov 53,94 € 7/2009 - 22. 1. 2015 CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10, Bratislava 31411045
11 Plyn 1866,00 € 501/244 - 22. 1. 2015 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256
12 Stravné lístky 945,- € 10K114089 - 23. 1. 2015 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Kalov 356, Žilina 36391000
13 Telefón 20,99 € 10/2014 - 29. 1. 2015 T Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava 35763469
14 Seminár PAM, B. Bystrica 54,00 € - 3/2015 2. 2. 2015 VEMA, s.r.o. Prievozská 14/A, Bratislava 31355374
15 Plyn 1809,00 € 501/244 - 2. 2. 2015 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256
16 Servis výťahu 61,26 € G3PP4439 - 2. 2. 2015 OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava 35683929
17 DNS hosting 7,92 € 84/2002 - 4. 2. 2015 Webglobe - Yegon,s.r.o. Stará Prievozská 2, Bratislava 36306444
18 Služba kreditácie vzdel.atvivity 96,00 € - 4/2015 5. 2. 2015 SACCME n.o. Limbová 12, Bratislava 36077623
19 Poradenské s servisné služby pre počítače 259,20 € 7/2014 - 5. 2. 2015 Company-Office s.r.o. 17. novembra 2868, 022 01 Čadca 36675164
20 Monitoring áut 22,80 € 13/2013 - 9. 2. 2015 Commander Systems, s.r.o. Rožňavská 7, 031 04 Bratislava 35938617
21 Telefónne poplatky 149,40 € 61/2000 - 9. 2. 2015 T Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava 35763469
22 PHM 179,05 € 29042004 - 9. 2. 2015 OMV Slovensko s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava 00604381
23 Telefón 55,70 € 8/2013, 8/2014 - 9. 2. 2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
24 Poštový úver a nájom 121,65 € 89/2003 - 13. 2. 2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124
25 Pripojenie VPN 88,46 € 35707263 - 13. 2. 2015 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143
26 Zbierka zákonov SR za rok 2014 64,93 € - 49/2013 17. 2. 2015 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503
27 Stravné lístky 1575,- € 10K114089 - 18. 2. 2015 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Kalov 356, Žilina 36391000
28 Nájom hygienických prostriedkov 53,94 € 7/2009 - 18. 2. 2015 CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10, Bratislava 31411045
29 PHM 129,83 € 29042004 - 15. 2. 2015 OMV Slovensko s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava 00604381
30 Telefónne poplatky 29,99 € 10/2014 - 2. 3. 2015 T Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava 35763469
31 Plyn 1705,00 € 501/244 - 2. 3. 2015 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256
32 Oprava plynovej kotolne 72,00 € - 6/2015 3. 3. 2015 Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol. s r.o. Potočná 2746, Čadca 36397113
33 Tlačivo - protokol o odbere vzoriek 27,76 € - 7/2015 4. 3. 2015 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava 31331131
34 Poradenské s servisné služby pre počítače 259,20 € 7/2014 - 4. 3. 2015 Company-Office s.r.o. 17. novembra 2868, 022 01 Čadca 36675164
35 mesačník Verejná správa 2015 66,00 € 40/2014 - 4. 3. 2015 PORADCA, s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 36371271
36 časopis PaM 2015 58,00 € 40/2014 - 4. 3. 2015 PORADCA, s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 36371271
37 PO a BOZP 65,00 € 2/2015 - 4. 3. 2015 Ing. Mitrenga František MIFER Hviezdoslavova 1899, Čadca 36947539
38 Monitoring áut 22,80 € 13/2013 - 6. 3. 2015 Commander Systems, s.r.o. Rožňavská 7, 031 04 Bratislava 35938617
39 Služby STP APV 119,50 € 2/2007 - 9. 3. 2014 IVES Košice Čsl. armády 20, Košice 00162957
40 PHM 122,33 € 29042004 - 9. 3. 2015 OMV Slovensko s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava 00604381
41 Telefónne poplatky 135,85 € 61/2000 - 9. 3. 2015 T Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava 35763469
42 Servis výťahu 61,26 € G3PP4439 - 9. 3. 2015 OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava 35683929
43 Labor. testy 55,22 € - 8/2015 9. 3. 2015 FISHER Slovakia, spol s r.o. Mäsiarska 13, Levoča 36483095
44 Telefón 52,20 € 8/2013, 8/2014 - 10. 3. 2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
45 Poštový úver a nájom 189,55 € 89/2003 - 12. 3. 2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124
46 Pripojenie VPN 88,46 € 35707263 - 13. 3. 2015 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143
47 Stravné lístky 1260,- € 10K114089 - 19. 3. 2015 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Kalov 356, Žilina 36391000
48 Nájom hygienických prostriedkov 53,94 € 7/2009 - 20. 3. 2015 CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10, Bratislava 31411045
49 PHM 70,62 € 29042004 - 23. 3. 2015 OMV Slovensko s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava 00604381
50 Servis výťahu 61,26 € G3PP4439 - 27. 3. 2015 OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava 35683929
51 Telefón 29,99 € 10/2014 - 31. 3. 2015 T Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava 35763469
52 Daň z nehnuteľnosti 1241,73 € podľa zákona - 30. 3. 2015 Mesto Čadca Námestie Slobody 30, Čadca 00313971
53 Revízie na ruč.náradí, el.spotrebičoch a PC 630 € - 10/2015 1. 4. 2015 Brandis Ján Oščadnica 1450, 023 01 Oščadnica 30550645
54 Poradenské s servisné služby pre počítače 259,20 € 7/2014 - 1. 4. 2015 Company-Office s.r.o. 17. novembra 2868, 022 01 Čadca 36675164
55 Spotreba el.energie,vody 2014 517,78 € - 14/1995 1. 4. 2015 KNsP Čadca Palárikova 2311, 022 16 Čadca 17335469
56 Zbierka zákonov SR 2015 72,00 € - 30/2014 2. 4. 2015 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503
57 Plyn 933,00 € 501/244 - 7. 4. 2015 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256
58 Monitoring áut 22,80 € 13/2013 - 7. 4. 2015 Commander Systems, s.r.o. Rožňavská 7, 031 04 Bratislava 35938617
59 PO a BOZP 65,00 € 2/2015 - 8. 4. 2015 Ing. Mitrenga František MIFER Hviezdoslavova 1899, Čadca 36947539
60 Telefón 143,10 € 61/2000 - 9. 4. 2015 T Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava 35763469
61 Zrážková voda 151,32 € 200701188 - 9. 4. 2015 SeVaK a.s. Bôrická cesta 1960, Žlina 36672297
62 Telefón 53,48 € 8/2013, 8/2014, 9/2014 - 9. 4. 2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
63 PHM 205,92 € 29042004 - 10. 4. 2015 OMV Slovensko s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava 00604381
64 Poštový úver a nájom 131,65 € 89/2003 - 13. 4. 2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124
65 Pripojenie VPN 88,46 € 35707263 - 15. 4. 2015 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143
66 Nájom hygienických prostriedkov 53,94 € 7/2009 - 17. 4. 2015 CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10, Bratislava 31411045
67 Stravné lístky 1102,50 € 10K114089 - 21. 4. 2015 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Kalov 356, Žilina 36391000
68 Autobatéria 55,00 € - 11/2015 21. 4. 2015 AUTO-TECHNA, Daniel Martiník U Sihelníka 935, Čadca 37585029
69 Príručka Verejné obstarávanie jednoducho a prakticky 49,00 € - 12/2015 22. 4. 2015 VENITY, s.r.o. Riazanská 87, Bratislava 17335493
70 PHM 73,46 € 29042004 - 24. 4. 2015 OMV Slovensko s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava 00604381
71 Servis výťahu 61,26 € G3PP4439 - 27. 4. 2015 OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava 35683929
72 Telefón 29,99 € 10/2014 - 29. 4. 2015 T Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava 35763469
73 PO a BOZP 65,00 € 2/2015 - 4. 5. 2015 Ing. Mitrenga František MIFER Hviezdoslavova 1899, Čadca 36947539
74 kontrola hasiacich prístrojov, požiar.hydr., tlaková skúška, protokoly 107,30 € - 13/2015 4. 5. 2015 Marcela Kavalková Faturová-FIRE system Nižná Korňa 501, Korňa 41827449
75 Plyn 358,00 € 501/244 - 4. 5. 2015 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256
76 tonery HP 50,40 € - 14/2015 5. 5. 2015 Barma 1, s.r.o. Rieka 2900, Čadca 46462767
77 Telefón 52,89 € 8/2013, 8/2014 - 11. 5. 2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
78 Monitoring áut 22,80 € 13/2013 - 11. 5. 2015 Commander Systems, s.r.o. Rožňavská 7, 031 04 Bratislava 35938617
79 PHM 293,26 € 29042004 - 11. 5. 2015 OMV Slovensko s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava 00604381
80 oprava garážových brán 48,25 € - 15/2015 12. 5. 2015 REVIMONT-DG, s.r.o. Bystrička 111, Bystrička 36415103
81 Poradenské s servisné služby pre počítače 259,20 € 7/2014 - 12. 5. 2015 Company-Office s.r.o. 17. novembra 2868, 022 01 Čadca 36675164
82 Telefón 137,24 € 61/2000 - 12. 5. 2015 T Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava 35763469
83 Pripojenie VPN 88,46 € 35707263 - 13. 5. 2015 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143
84 Poštový úver a nájom 361,40 € 4/2006 - 13. 5. 2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124
85 Poštový úver a nájom 8,26 € 4/2006 - 15. 5. 2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124
86 Stravné lístky 1575,- € 10K114089 - 20. 5. 2015 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Kalov 356, Žilina 36391000
87 Nájom hygienických prostriedkov 53,94 € 7/2009 - 22. 5. 2015 CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10, Bratislava 31411045
88 PHM 89,96 € 29042004 - 25. 5. 2015 OMV Slovensko s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava 00604381
89 reflotron Glucose, Triglycerides, Cholesterol 525,80 € - 16/2015 26. 5. 2015 INTES Poprad, s.r.o. Nám. sv. Egídia 95, Poprad 36449814
90 Telefón 29,99 € 10/2014 - 28. 5. 2015 T Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava 35763469
91 vypracovanie rozpočtu stavby: oprava a reflexný náter strechy 50,00 € - 17/2015 29. 5. 2015 Stanislav Hlubina Horelica 158, Čadca 10840494
92 Plyn 150,00 € 501/244 - 1. 6. 2015 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256
93 Servis výťahu 51,05 € G3PP4439 - 3. 6. 2015 OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava 35683929
94 PO a BOZP 65,00 € 2/2015 - 8. 6. 2015 Ing. Mitrenga František MIFER Hviezdoslavova 1899, Čadca 36947539
95 PHM 303,81 € 29042004 - 8. 6. 2015 OMV Slovensko s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava 00604381
96 Zdravotnícke noviny 2015 36,00 € - 49/2014 8. 6. 2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124
97 Monitoring áut 22,80 € 13/2013 - 8. 6. 2015 Commander Systems, s.r.o. Rožňavská 7, 031 04 Bratislava 35938617
98 Poradenské s servisné služby pre počítače 259,20 € 7/2014 - 8. 6. 2015 Company-Office s.r.o. 17. novembra 2868, 022 01 Čadca 36675164
99 monitory 221,85 € - 19/2015 12. 6. 2015 Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440
100 Telefón 137,16 € 61/2000 - 10. 6. 2015 T Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava 35763469
101 Poštový úver a nájom 185,45 € 89/2003 - 11. 6. 2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124
102 Poistenie majetku 916,15 € 5/2006 - 12. 6. 2015 Generali Slovensko poisťovňa,a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava 35709332
103 Pripojenie VPN 88,46 € 35707263 - 12. 6. 2015 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143
104 Zbierka zákonov SR 2015 72,00 € - 30/2014 12. 6. 2015 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503
105 Telefón 52,51 € 8/2014 - 9. 6. 2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
106 Nájom hygienických prostriedkov 53,94 € 7/2009 - 19. 6. 2015 CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10, Bratislava 31411045
107 Stravné lístky 1575,- € 10K114089 - 22. 6. 2015 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Kalov 356, Žilina 36391000
108 PHM 55,76 € 29042004 - 22. 6. 2015 OMV Slovensko s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava 00604381
109 elektronické teplomery 27,60 € - 18/2015 24. 6. 2015 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica 37954521
110 strojové čistenie kobercov 67,53 € - 20/2015 26. 6. 2015 Cleanex-cleanex, s.r.o. Raková 248, Raková 43891811
111 Telefón 29,99 € 10/2014 - 29. 6. 2015 T Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava 35763469
112 Miestny poplatok za komunál.odpady 252,00 € 563/2009 - 1. 7. 2015 Mesto Čadca Námestie Slobody 30, Čadca 00313971
113 Plyn 139,00 € 501/244 - 2. 7. 2015 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256
114 Poradenské s servisné služby pre počítače 259,20 € 7/2014 - 2. 7. 2015 Company-Office s.r.o. 17. novembra 2868, 022 01 Čadca 36675164
115 PO a BOZP 65,00 € 2/2015 - 2. 7. 2015 Ing. Mitrenga František MIFER Hviezdoslavova 1899, Čadca 36947539
116 Servis výťahu 51,05 € G3PP4439 - 2. 7. 2015 OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava 35683929
117 Monitoring áut 22,80 € 13/2013 - 6. 7. 2015 Commander Systems, s.r.o. Rožňavská 7, 031 04 Bratislava 35938617
118 Nedoplatok - vodné, stočné 153,00 € 200701188 - 6. 7. 2015 SeVaK a.s. Bôrická cesta 1960, Žlina 36672297
119 PHM 135,41 € 29042004 - 8. 7. 2015 OMV Slovensko s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava 00604381
120 Telefón 143,86 € 61/2000 - 8. 7. 2015 T Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava 35763469
121 Telefón 52,84 € 8/2013, 8/2014 - 10. 7. 2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
122 Poštový úver a nájom 209,50 € 89/2003, 4/2006 - 13. 7. 2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124
123 Pripojenie VPN 88,46 € 35711136 - 15. 7. 2015 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143
124 Nájom hygienických prostriedkov 53,94 € 7/2009 - 17. 7. 2015 CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10, Bratislava 31411045
125 Stravné lístky 1417,50 € 10K114089 - 22. 7. 2015 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Kalov 356, Žilina 36391000
126 Tampóny 99,04 € - 21/2015 22. 7. 2015 DISPOLAB, Žilina s.r.o. Gabajova 11, Žilina 31625746
127 PHM 92,74 € 29042004 - 23. 7. 2015 OMV Slovensko s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava 00604381
128 Servis výťahu 51,05 € G3PP4439 - 3. 8. 2015 OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava 35683929
129 Plyn 139,00 € 501/244 - 3. 8. 2015 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256
130 Telefón 29,99 € 10/2014 - 3. 8. 2015 T Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava 35763469
131 PO a BOZP 65,00 € 2/2015 - 3. 8. 2015 Ing. Mitrenga František MIFER Hviezdoslavova 1899, Čadca 36947539
132 Telefón 141,05 € 61/2000 - 7. 8. 2015 T Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava 35763469
133 Monitoring áut 22,80 € 13/2013 - 10. 8. 2015 Commander Systems, s.r.o. Rožňavská 7, 031 04 Bratislava 35938617
134 Telefón 56,46 € 8/2013, 8/2014, 9/2014 - 11. 8. 2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
135 Poštový úver a nájom 198,15 € 89/2003, 4/2006 - 13. 8. 2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124
136 Pripojenie VPN 88,46 € 35711136 - 13. 8. 2015 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143
137 Poradenské s servisné služby pre počítače 324,00 € 4/2015 - 13. 8. 2015 Company-Office s.r.o. 17. novembra 2868, 022 01 Čadca 36675164
138 Oprava vozidla Škoda 370,30 € - 22/2015 14. 8. 2015 Ján Kopera - Autoservis Čierne 165, Čierne 37207059
139 Oprava vozidla Opel 167,25 € - 23/2015 17. 8. 2015 Ján Kopera - Autoservis Čierne 165, Čierne 37207059
140 PHM 104,47 € 29042004 - 17. 8. 2015 OMV Slovensko s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava 00604381
141 Stravné lístky 945,- € 10K114089 - 18. 8. 2015 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Kalov 356, Žilina 36391000
142 Nájom hygienických prostriedkov 53,94 € 7/2009 - 20. 8. 2015 CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10, Bratislava 31411045
143 PHM 48,62 € 29042004 - 26. 8. 2015 OMV Slovensko s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava 00604381
144 Zbierka zákonov 2015 60,00 € - 30/2014 27. 8. 2015 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503
145 Telefón 29,99 € 10/2014 - 28. 8. 2015 T Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava 35763469
146 Údržba kamerového systému 84,00 € - 5/2015 28. 8. 2015 MasTel, s.r.o. Slovanská cesta 204, Čadca 44570112
147 Kancelárske potreby 42,72 € - 24/2015 3. 9. 2015 CECH Company s.r.o. Mierová 1742, Čadca 36378119
148 Plyn 289,00 € 501/244 - 3. 9. 2015 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256
149 Servis výťahu 61,26 € G3PP4439 - 4. 9. 2015 OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava 35683929
150 Poradenské s servisné služby pre počítače 259,20 € 4/2015 - 7. 9. 2015 Company-Office s.r.o. 17. novembra 2868, 022 01 Čadca 36675164
151 Monitoring áut 22,80 € 13/2013 - 7. 9. 2015 Commander Systems, s.r.o. Rožňavská 7, 031 04 Bratislava 35938617
152 PO a BOZP 65,00 € 2/2015 - 7. 9. 2015 Ing. Mitrenga František MIFER Hviezdoslavova 1899, Čadca 36947539
153 Telefón 55,44 € 8/2013, 8/2014, 9/2014 - 9. 9. 2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
154 Telefón 136,44 € 61/2000 - 9. 9. 2015 T Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava 35763469
155 toner Canon 42,00 € - 26/2015 11. 9. 2015 Barma 1, s.r.o. Rieka 2900, Čadca 46462767
156 Pripojenie VPN 88,46 € 35707263 - 16. 9. 2015 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143
157 Poštový úver a nájom 121,90 € 89/2003, 4/2006 - 16. 9. 2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124
158 Zmluvné poistenie 124,45 € 8016309576 - 17. 9. 2015 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava 00151700
159 PHM 75,34 € 29042004 - 17. 9. 2015 OMV Slovensko s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava 00604381
160 Nájom hygienických prostriedkov 53,94 € 7/2009 - 18. 9. 2015 CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10, Bratislava 31411045
161 PHM 50,12 € 29042004 - 22. 9. 2015 OMV Slovensko s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava 00604381
162 Stravné lístky 1102,50 € 10K114089 - 22. 9. 2015 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Kalov 356, Žilina 36391000
163 Protokol o odbere vzoriek 21,76 € - 29/2015 17. 9. 2015 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava 31331131
164 Oprava tlačiarne 91,80 € - 25/2015 24. 9. 2015 PosAm, spol. s.r.o. Odborárska 21, Bratislava 31365078
165 Auto-prílušenstvo 134,00 € - 27/2015 29. 9. 2015 AUTO-TECHNA, Daniel Martiník U Sihelníka 935, Čadca 37585029
166 Zimné pneumatiky 156,80 € - 30/2015 5. 10. 2015 ONIO s.r.o. Družstevní 84/15, Ostopovice, Brno-Venkov, ČR 27712885
167 Telefón 29,99 € 10/2014 - 30. 9. 2015 T Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava 35763469
168 Oprava a náter strechy 7140,00 € - - 30. 9. 2015 OB-BELSTAV, s.r.o. Olešná 500, Olešná 36396605
169 Seminár PAM, Trenčín 54,00 € 20/050 - 1. 10. 2015 VEMA, s.r.o. Prievozská 14/A, Bratislava 31355374
170 Servis výťahu 61,26 € G3PP4439 - 2. 10. 2015 OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava 35683929
171 PHM 235,83 € 29042004 - 2. 10. 2015 OMV Slovensko s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava 00604381
172 Plyn 899,00 € 501/244 - 2. 10. 2015 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256
173 PO a BOZP 65,00 € 2/2015 - 2. 10. 2015 Ing. Mitrenga František MIFER Hviezdoslavova 1899, Čadca 36947539
174 Poradenské s servisné služby pre počítače 291,60 € 4/2015 - 2. 10. 2015 Company-Office s.r.o. 17. novembra 2868, 022 01 Čadca 36675164
175 Nedoplatok - vodné, stočné 154,68 € 200701188 - 7. 10. 2015 SeVaK a.s. Bôrická cesta 1960, Žlina 36672297
176 Telefón 23,80 € 61/2000 - 8. 10. 2015 T Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava 35763469
177 Kurz kuričov + skúška 132,00 € - 31/2015 8. 10. 2015 Helena Kováčová KOVOSP Fatranská 3103/19, Žilina 17335493
178 Monitoring áut 22,80 € 13/2013 - 8. 10. 2015 Commander Systems, s.r.o. Rožňavská 7, 031 04 Bratislava 35938617
179 Telefón 53,46 € 8/2013, 8/2014, 9/2014 - 9. 10. 2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
180 Poštový úver a nájom 144,05 € 89/2003, 4/2006 - 12. 10. 2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124
181 Pripojenie VPN 88,46 € 35707263 - 14. 10. 2015 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143
182 vypracovanie rozpočtu stavby: oprava,čistenie a náter fasády 110,00 € - 28/2015 14. 10. 2015 Stanislav Hlubina Horelica 158, Čadca 10840494
183 Upgrade 2016 192,- € MZ SR - 14. 10. 2015 ARKOS spol. s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava 35691069
184 odborná prehliadka nízkotl. kotolne 238 € - 33/2015 16. 10. 2015 PREKONT, LAHUTA Alojz Hôrky 111, 023 02 Krásno nad Kysucou 14163110
185 PHM 37,77 € 29042004 - 19. 10. 2015 OMV Slovensko s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava 00604381
186 Stravné lístky 1417,50 € 10K114089 - 20. 10. 2015 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Kalov 356, Žilina 36391000
187 Letné pneumatiky 76,00 € - 36/2015 22. 10. 2015 ONIO s.r.o. Družstevní 84/15, Ostopovice, Brno-Venkov, ČR 27712885
188 revízia komínov a dymovodov 60 € - 35/2015 21. 10. 2015 KOMINÁRSTVO Cvikel Jozef Vysoká nad Kysucou 209 14163535
189 Nájom hygienických prostriedkov 53,94 € 7/2009 - 22. 10. 2015 CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10, Bratislava 31411045
190 zmluvné poistenie vozidiel 99,- € 610108671-0 - 23. 10. 2015 Wustenrot poisťovňa a.s. Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 31383408
191 Zbierka zákonov 2016 124,15 € - 38/2013 26. 10. 2015 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503
192 časopis PaM 2016 58,00 € 39/2015 - 26. 10. 2015 PORADCA, s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 36371271
193 mesačník Verejná správa 2016 66,00 € 39/2015 - 26. 10. 2015 PORADCA, s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 36371271
194 Finančný spravodajca 2016 26,40 € - 38/2015 26. 10. 2015 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503
195 PC, monitory, software 1115,35 € - - 2. 11. 2015 Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440
196 biela technika, fotoaparát 973,44 € - - 2. 11. 2015 Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440
197 Poistenie majetku 195,00 € 10/2009 - 2. 11. 2015 Generali Slovensko poisťovňa,a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava 35709332
198 Telefónne poplatky 29,99 € 10/2014 - 2. 11. 2015 T Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava 35763469
199 časopis Epidemiológia 2016 26,00 € - 40/2015 2. 11. 2015 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Stará Vajnorská 9, Bratislava 35792281
200 časopis Pracovné lekárstvo 2016 28,00 € - 40/2015 2. 11. 2015 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Stará Vajnorská 9, Bratislava 35792281
201 Servis výťahu 61,26 € G3PP4439 - 2. 11. 2015 OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava 35683929
202 Plyn 1486,00 € 501/244 - 2. 11. 2015 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256
203 PHM 161,22 € 29042004 - 3. 11. 2015 OMV Slovensko s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava 00604381
204 PO a BOZP 65,00 € 2/2015 - 3. 11. 2015 Ing. Mitrenga František MIFER Hviezdoslavova 1899, Čadca 36947539
205 Poradenské s servisné služby pre počítače 291,60 € 4/2015 - 3. 11. 2015 Company-Office s.r.o. 17. novembra 2868, 022 01 Čadca 36675164
206 Revízia plynovej kotolne 357,60 € - 32/2015 27. 10. 2015 Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol. s r.o. Potočná 2746, Čadca 36397113
207 Monitoring áut 22,80 € 13/2013 - 31. 10. 2015 Commander Systems, s.r.o. Rožňavská 7, 031 04 Bratislava 35938617
208 Telefón 138,84 € 61/2000 - 3. 11. 2015 T Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava 35763469
209 Telefón 52,46 € 8/2013, 8/2014, 9/2014 - 3. 11. 2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
210 Preddavok - ubytovanie 56,00 € - - 25. 11. 2015 KAFFEX, s.r.o. Štrbské pleso 21 17081181
211 oprava stoličiek 59,60 € - 43/2015 12. 11. 2015 F.K.S., s.r.o. Pod Vinicou 2, Žilina 36384020
212 Poštový úver a nájom 223,80 € 89/2003, 4/2006 - 10. 11. 2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124
213 Pripojenie VPN 88,46 € 35707263 - 10. 11. 2015 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143
214 Revízia kamerového systému 230,90 € - 34/2015 16. 11. 2015 MasTel,s.r.o. Slovanská cesta 204, Čadca 44570112
215 PHM 106,99 € 29042004 - 15. 11. 2015 OMV Slovensko s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava 00604381
216 PO a BOZP 65,00 € 2/2015 - 19. 11. 2015 Ing. Mitrenga František MIFER Hviezdoslavova 1899, Čadca 36947539
217 Stravné lístky 1212,75 € 10K114089 - 19. 11. 2015 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Kalov 356, Žilina 36391000
218 Nájom hygienických prostriedkov 53,94 € 7/2009 - 18. 11. 2015 CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10, Bratislava 31411045
219 tonery 869,40 € - 45/2015 23. 11. 2015 Barma 1, s.r.o. Rieka 2900, Čadca 46462767
220 Zdravotnícke noviny 2016 45,00 € - 47/2015 18. 11. 2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124
221 Monitoring áut 34,20 € 13/2013 - 20. 11. 2015 Commander Systems, s.r.o. Rožňavská 7, 031 04 Bratislava 35938617
222 Oprava plynového kotla 420,00 € - 32/2015 27. 11. 2015 Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol. s r.o. Potočná 2746, Čadca 36397113
223 elektronické teplomery - kalibrácia 27,60 € - 37/2015 30. 11. 2015 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica 37954521
224 Telefónne poplatky 29,99 € 10/2014 - 30. 11. 2015 T Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava 35763469
225 Test Quantofix 37,12 € - 44/2015 30. 11. 2015 CENTRALCHEM, s.r.o. Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica 31625444
226 Auto-prílušenstvo 77,61 € - 46/2015 30. 11. 2015 AUTO-TECHNA, Daniel Martiník U Sihelníka 935, Čadca 37585029
227 Servis výťahu 61,26 € G3PP4439 - 2. 12. 2015 OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava 35683929
228 používanie akt.verzie 592,68 € 20/050 - 2. 12. 2015 VEMA, s.r.o. Prievozská 14/A, Bratislava 31355374
229 Plyn 1751,00 € 501/244 - 2. 12. 2015 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256
230 PHM 179,58 € 29042004 - 2. 12. 2015 OMV Slovensko s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava 00604381
231 Poradenské s servisné služby pre počítače 259,20 € 4/2015 - 2. 12. 2015 Company-Office s.r.o. 17. novembra 2868, 022 01 Čadca 36675164
232 Monitoring áut 26,98 € 13/2013 - 8. 12. 2015 Commander Systems, s.r.o. Rožňavská 7, 031 04 Bratislava 35938617
233 Havarij. poist. - doplatok 85,09 € 700253627 - 8. 12. 2015 EOS KSI Slovensko, s.r.o. Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava 35724803
234 Telefón 62,27 € 8/2013, 8/2014, 9/2014 - 9. 12. 2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
235 Telefón 139,01 € 61/2000 - 9. 12. 2015 T Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava 35763469
236 prístroj Reflotron 4746,80 € - - 3. 12. 2015 INTES Poprad, s.r.o. Nám. sv. Egídia 95, Poprad 36449814
237 Nájom hygienických prostriedkov 53,94 € 7/2009 - 9. 12. 2015 CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10, Bratislava 31411045
238 Poradenské s servisné služby pre počítače 259,20 € 4/2015 - 11. 12. 2015 Company-Office s.r.o. 17. novembra 2868, 022 01 Čadca 36675164
239 Poštový úver a nájom 135,10 € 89/2003, 4/2006 - 11. 12. 2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124
240 Pripojenie VPN 88,46 € 35707263 - 15. 12. 2015 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143
241 zmluvné poistenie vozidiel 84,56 € 6001909423 - 16. 12. 2015 Wustenrot poisťovňa a.s. Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 31383408
242 Oprava vozidla Opel 119,80 € - 49/2015 16. 12. 2015 Ján Kopera - Autoservis Čierne 165, Čierne 37207059
243 PHM 143,89 € 29042004 - 16. 12. 2015 OMV Slovensko s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava 00604381
244 PO a BOZP 65,00 € 2/2015 - 17. 12. 2015 Ing. Mitrenga František MIFER Hviezdoslavova 1899, Čadca 36947539
245 Výmena kobercov 986,62 € - 48/2015 18. 12. 2015 Ivan Óvári Pod Horou 354/26, Teplička nad Váhom 47770813
246 Držiak na vlajky 80,00 € - 53/2015 18. 12. 2015 TAJS, s.r.o. Slovanská cesta 672, Čadca 36387118
247 Dochádzkový systém 1104,00 € 220176 - 21. 12. 2015 Innovatrics, s.r.o. Pri vinohradoch 82, Bratislava 36280712
248 Kancelárske potreby 980,50 € - 50/2015 23. 12. 2015 CECH Company s.r.o. Mierová 1742, Čadca 36378119
249 Podložka pod stoličku 89,00 € - 54/2015 23. 12. 2015 Ivan Óvári Pod Horou 354/26, Teplička nad Váhom 47770813
250 Obraz do interiéru 60,00 € - 55/2015 23. 12. 2015 Peter Polák - PP ART Milošová 467, Čadca 35224461
251 Kärcher vysávač a čistič okien 169,00 € - 56/2015 23. 12. 2015 Stanislav Viležinský Námestie Slobody 6, Čadca 37587684
252 Čistiace prostriedky 858,00 € - 51/2015 23. 12. 2015 Ekologika s.r.o. Staré Grunty 26G, Bratislava 36715514
253 Stravné lístky 1575,00 € 10K114089 - 23. 12. 2015 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Kalov 356, Žilina 36391000
254 Servis výťahu 51,05 € G3PP4439 - 31. 12. 2015 OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava 35683929
255 Telefónne poplatky 29,99 € 10/2014 - 31. 12. 2015 T Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava 35763469
256 PHM 85,58 € 29042004 - 31. 12. 2015 OMV Slovensko s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava 00604381
257 Nedoplatok - vodné, stočné 154,68 € 200701188 - 31. 12. 2015 SeVaK a.s. Bôrická cesta 1960, Žlina 36672297
258 Telefónne poplatky 139,20 € 61/2000 - 31. 12. 2015 T Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava 35763469
259 Monitoring áut 34,20 € 13/2013 - 31. 12. 2015 Commander Systems, s.r.o. Rožňavská 7, 031 04 Bratislava 35938617
260 Telefón 52,00 € 8/2013, 8/2014, 9/2014 - 31. 12. 2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
261 Poštový úver a nájom 192,75 € 89/2003, 4/2006 - 31. 12. 2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124