Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Aktuality


Poradňa zdravia- vyšetrenie
Obrázok V ambulancii Poradne zdravia na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci máte možnosť vykonať si preventívne vyšetrenie. Odborný personál Vám poskytne poradenstvo zdravého životného štýlu v prevencii vzniku chronických neinfekčných ochorení. Viac informácií vo vnútri článku.
DÁTUM: Streda, Marec 19, 2014 - 06:21 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Svetový deň vody 2014
Z príležitosti svetového dňa vody 20.3.2014 (štvrtok) bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci poskytovať poradenské služby pre občanov v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov a ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka... Viac informácií nájdete v prílohe.
DÁTUM: Streda, Marec 12, 2014 - 06:27 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Výsledky kontrol z cieleného štátneho zdravotného dozoru na dodržiavanie zákona NR SR č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve
V dňoch od 7.2.2014 do 17.2.2014, v zmysle usmernenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre cielený výkon štátneho zdravotného dozoru na dodržiavanie zákona NR SR č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve, boli odbornými pracovníčkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci vykonané kontroly v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb s celoročným pobytom, pohrebných službách a krematóriách v spádovom území okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto.
DÁTUM: Pondelok, Február 24, 2014 - 06:19 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Cenník služieb na rok 2014
Pozri prílohu...
DÁTUM: Pondelok, Január 13, 2014 - 09:05 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Očkovací kalendár na rok 2014
Pozri súbor v prílohe...
DÁTUM: Pondelok, December 23, 2013 - 06:26 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky