Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Aktuality


Výskyt HIV/AIDS v SR k 30. 9. 2012
Obrázok V Slovenskej republike (SR) sa surveillance HIV/AIDS zaviedla už v roku 1985. Epidemiologickú surveillance HIV/AIDS zabezpečujú regionálne úrady verejného zdravotníctva. Údaje za SR sumarizuje a vyhodnocuje mesačne a kvartálne Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave. V Slovenskej republike bolo v roku 2012 (k 30. 9.) evidovaných spolu 34 nových prípadov HIV infekcie. V 30 prípadoch išlo o občanov SR a štyri prípady boli zachytené u cudzincov pri ich prechodnom pobyte v SR. Boli hlásené tri nové prípady AIDS u občanov SR a dva prípady úmrtí na AIDS...
DÁTUM: Utorok, November 27, 2012 - 09:00 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

1. december - Svetový deň AIDS
Obrázok Dňa 1. 12. 2012 si v Slovenskej republike aj vo svete pripomíname Svetový deň AIDS. Práve v tento deň silnejú aktivity odborníkov aj laikov zamerané na informovanie verejnosti o tomto ochorení, predovšetkým o možnostiach jeho prevencie. Symbolom Svetového dňa boja proti HIV/AIDS je červená stužka. Pripnutie si tejto stužky je vyjadrením solidarity s osobami s HIV/AIDS. Témou tohto ročníka je "Getting to zero: zero new HIV infections. Zero discrimination. Zero AIDS related deaths", čiže snaha o znižovanie výskytu HIV a AIDS spolu s elimináciou diskriminácie ľudí žijúcich s HIV/AIDS...
DÁTUM: Utorok, November 27, 2012 - 08:54 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Postup pri umiestnení liehovín z ČR na trh
Postup pri umiestnení liehoviny vyrobenej v ČR s obsahom alkoholu najmenej 20% objemových a viac na trh je v prílohe.
DÁTUM: Streda, Október 17, 2012 - 12:49 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Zákaz predaja alkoholu vyrobeného v ČR
ÚVZ SR vydal od 17:00 hod - dňa 18. septembra 2012 dočasný zákaz uvádzať, predávať, či používať liehoviny s obsahom etanolu > 20 % vyrobené na území Českej republiky. Toto opatrenie vzniklo v záujme ochrany zdravia občanov Slovenskej republiky pred následkami metanolovej intoxikácie, ktorá môže mať fatálne následky...
DÁTUM: Streda, Október 17, 2012 - 08:24 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Preskúšanie pre získanie osvedčenia na výkon práce
Dňa 22. 10. 2012 sa uskutocní preskúšanie pre získanie osvedčenia na výkon práce v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo na rúvz v čadci.
DÁTUM: Streda, Október 17, 2012 - 08:23 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

COVID-19

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky