Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Aktuality


Projekt EHES - Zisťovanie zdravia Európanov
Hluk v životnom prostredí je v súcasnosti považovaný za jeden z najvýznamnejších environmentálnych problémov väcších miest nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Úrad verejného zdravotníctva SR sleduje súcasné trendy v tejto problematike, okrem iného aj prostredníctvom názorov a postrehov obcanov. Sprístupnil preto na internete elektronický dotazník k problematike hluku urcený pre širokú verejnost. Budeme Vám vdacní, ak si nájdete niekolko minút na zodpovedanie otázok v tomto dotazníku. Vami poskytnuté údaje sú cenným podkladom pri urcovaní priorít vývoja environmentálno-zdravotnej politiky vo vztahu k hluku v životnom prostredí.
DÁTUM: Pondelok, August 13, 2012 - 07:29 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Smogová situácia
Na území SR sú lokality, kde dochádza k občasnému zhoršovaniu rozptylových podmienok voľného ovzdušia vplyvom lokálnej meteorologickej situácie a v dôsledku toho aj k dočasnému zhoršeniu celkového stavu znečistenia ovzdušia...
DÁTUM: Štvrtok, August 9, 2012 - 07:57 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Protiepidemické opatrenia pri záplavách
Chlórovať vodu vo verejnej vodovodnej sieti pri dodržaní chlórovania najmenej na hornej hranici prípustnej koncentrácie zvyškového chlóru u odberateľa (0,3 mg/l)...
DÁTUM: Štvrtok, August 9, 2012 - 07:53 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Hygienické zabezpečenie vody
Základným predpokladom kvantity a kvality vody je v prvom rade samotný vodný zdroj. Preto je potrebné pri výbere zdrojov pre hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou - sa zamerať na také vodné zdroje, ktoré sa už v prirodzenom stave svojím fyzikálnym, chemickým, mikrobiologickým a biologickým zložením a vlastnosťami čo najviac približujú požiadavkám na pitnú vodu a nepotrebujú zložitú technológiu úpravy...
DÁTUM: Štvrtok, August 9, 2012 - 06:47 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Problematika solárií
SOLÁRIÁ - sú prístrojové zariadenia, ktoré sa používajú na kozmetické opaľovanie kože umelými zdrojmi ultrafialového žiarenia A s nepatrným podielom emisií ultrafialového B žiarenia (ďalej UV - A, resp. UV- B žiarenie). V prílohe viac...
DÁTUM: Štvrtok, August 9, 2012 - 06:40 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

COVID-19

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky