Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Aktuality


Protiepidemické opatrenia pri záplavách
Chlórovať vodu vo verejnej vodovodnej sieti pri dodržaní chlórovania najmenej na hornej hranici prípustnej koncentrácie zvyškového chlóru u odberateľa (0,3 mg/l)...
DÁTUM: Štvrtok, August 9, 2012 - 07:53 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Hygienické zabezpečenie vody
Základným predpokladom kvantity a kvality vody je v prvom rade samotný vodný zdroj. Preto je potrebné pri výbere zdrojov pre hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou - sa zamerať na také vodné zdroje, ktoré sa už v prirodzenom stave svojím fyzikálnym, chemickým, mikrobiologickým a biologickým zložením a vlastnosťami čo najviac približujú požiadavkám na pitnú vodu a nepotrebujú zložitú technológiu úpravy...
DÁTUM: Štvrtok, August 9, 2012 - 06:47 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Problematika solárií
SOLÁRIÁ - sú prístrojové zariadenia, ktoré sa používajú na kozmetické opaľovanie kože umelými zdrojmi ultrafialového žiarenia A s nepatrným podielom emisií ultrafialového B žiarenia (ďalej UV - A, resp. UV- B žiarenie). V prílohe viac...
DÁTUM: Štvrtok, August 9, 2012 - 06:40 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Výskyt vši u detí
Obrázok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci v súvislosti so zvýšeným výskytom vší u detí v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto upozorňuje verejnosť a najmä rodičov, aby pri osobnej hygiene detí venovali zvýšenú pozornosť prehliadke vlasov a vlasovej hygiene.
DÁTUM: Piatok, August 12, 2011 - 07:02 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Znečistené trávniky a pieskoviská predstavujú riziko
Obrázok Hygienici varujú!!! - Zdravie je najcennejšia hodnota života. Choroba je opak zdravia a má rôzne príčiny a následky. Príčinami infekčných chorôb sú: baktérie, parazity, plesne, riketsie, vírusy. Nákazlivé choroby boli známe už pred 6 000 rokmi. Spôsobovali často veľké smrteľné epidémie.
DÁTUM: Piatok, August 12, 2011 - 06:59 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Opičie kiahne

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky