Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Aktuality


Postup pri umiestnení liehovín z ČR na trh
Postup pri umiestnení liehoviny vyrobenej v ČR s obsahom alkoholu najmenej 20% objemových a viac na trh je v prílohe.
DÁTUM: Streda, Október 17, 2012 - 12:49 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Zákaz predaja alkoholu vyrobeného v ČR
ÚVZ SR vydal od 17:00 hod - dňa 18. septembra 2012 dočasný zákaz uvádzať, predávať, či používať liehoviny s obsahom etanolu > 20 % vyrobené na území Českej republiky. Toto opatrenie vzniklo v záujme ochrany zdravia občanov Slovenskej republiky pred následkami metanolovej intoxikácie, ktorá môže mať fatálne následky...
DÁTUM: Streda, Október 17, 2012 - 08:24 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Preskúšanie pre získanie osvedčenia na výkon práce
Dňa 22. 10. 2012 sa uskutocní preskúšanie pre získanie osvedčenia na výkon práce v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo na rúvz v čadci.
DÁTUM: Streda, Október 17, 2012 - 08:23 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Medzinárodný deň starších - 1.október 2012
Európska komisia vyhlásila rok 2012 ako Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, počas ktorého je možné vyzdvihnúť výhody aktívneho starnutia a jeho prínosy medzigeneračnej solidarite. Východiskom pre vyhlásenie európskeho roku 2012 bolo rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 940/2011/EÚ zo 14. septembra.
DÁTUM: Streda, Október 10, 2012 - 07:11 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Svetový deň srdca - 29.september 2012
Slovenská nadácia srdca spolu so svojimi partnermi organizuje v mesiaci september kampaň MOST (Mesiac o srdcových témach). Kampaň je zameraná na edukáciu obyvateľstva o závažných rizikových faktoroch srdcovo-cievnych ochorení, ktorými sú najmä vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, fajčenie, obezita, stres a ďalšie.
DÁTUM: Streda, Október 10, 2012 - 06:44 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 7.30-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 7.30-11.00 / 11.30-14.00
St: 7.30-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 7.30-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky