Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Aktuality


Preskúšanie pre získanie osvedčenia na výkon práce
Dňa 22. 10. 2012 sa uskutocní preskúšanie pre získanie osvedčenia na výkon práce v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo na rúvz v čadci.
DÁTUM: Streda, Október 17, 2012 - 08:23 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Medzinárodný deň starších - 1.október 2012
Európska komisia vyhlásila rok 2012 ako Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, počas ktorého je možné vyzdvihnúť výhody aktívneho starnutia a jeho prínosy medzigeneračnej solidarite. Východiskom pre vyhlásenie európskeho roku 2012 bolo rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 940/2011/EÚ zo 14. septembra.
DÁTUM: Streda, Október 10, 2012 - 07:11 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Svetový deň srdca - 29.september 2012
Slovenská nadácia srdca spolu so svojimi partnermi organizuje v mesiaci september kampaň MOST (Mesiac o srdcových témach). Kampaň je zameraná na edukáciu obyvateľstva o závažných rizikových faktoroch srdcovo-cievnych ochorení, ktorými sú najmä vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, fajčenie, obezita, stres a ďalšie.
DÁTUM: Streda, Október 10, 2012 - 06:44 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Európska kampaň EU-OSHA – Zdravé pracoviská „Spolupráca pri prevencii rizík“
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) začala svoju novú dvojročnú kampaň Zdravé pracoviská s názvom Spolupráca pri prevencii rizík...
DÁTUM: Pondelok, Október 8, 2012 - 06:22 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Hluk, jeho nepriaznivé účinky a ochrana pred nimi.
Z fyzikálnych faktorov, ktoré sa môžu vyskytnúť na pracovisku v priebehu práce, je to práve hluk, ktorý nás neopúšťa ani po skončení pracovnej zmeny, ale sprevádza nás i na ulici, vniká do našich príbytkov a ruší vo chvíľach odpočinku. Súvisí to s rastom priemyselnej výroby a uplatňovaním čo raz väčšieho množstva nových technických zariadení pri výrobných procesoch...
DÁTUM: Pondelok, Október 8, 2012 - 06:20 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00
Ut: 8.00-11.00
St: 8.00-11.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky