Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Informácie pre žiadateľov o vydanie rozhodnutia a záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Informácie pre žiadateľov o vydanie rozhodnutia a záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva


Procesná mapa RÚVZ pri posudzovaní žiadostí na uvedenie priestorov do prevádzky (pdf)

Zoznam právnych predpisov v oblasti verejného zdravotníctva podľa typu prevádzky (pdf)


Zariadenia spoločného stravovania
Postup pri zriaďovaní zariadení spoločného stravovania (pdf)
Základné požiadavky na zariadenia spoločného stravovania (pdf)


Zariadenia starostlivosti o ľudské telo
Postup pri zriaďovaní zariadenia starostlivosti o ľudské telo (pdf)
Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo (pdf)
Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo  -  SAUNA (pdf)
Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo – SOLÁRIUM (pdf)


Zariadenia pre deti a mládež - škola
Postup pri zriaďovaní zariadenia pre deti a mládež - škola (pdf)
Základné požiadavky na zariadenie pre deti a mládež – škola (pdf)

 
Vzory dokumentov
Vzor žiadosti o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska regionálneho úradu verejného zdravotníctva podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z. z. (pdf)
Vzor žiadosti o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska regionálneho úradu verejného zdravotníctva podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z. z. (docx)

 
Vzory prevádzkových poriadkov

1.
vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia (pdf)
vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia (doc)

2.
vzor prevádzkového poriadku ubytovacieho zariadenia (pdf)
vzor prevádzkového poriadku ubytovacieho zariadenia (doc)

3.
vzor prevádzkového poriadku zariadenia starostlivosti o ľudské telo (pdf)
vzor prevádzkového poriadku zariadenia starostlivosti o ľudské telo (doc)

4.
vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti (pdf)
vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti (doc)

5.
vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti (pdf)
vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti (doc)

6.
vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia v zariadení pre deti a mládež (pdf)
vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia v zariadení pre deti a mládež (doc)

7.
vzor prevádzkového poriadku pre ubytovacie zariadenia v zariadení pre deti a mládež (pdf)
vzor prevádzkového poriadku pre ubytovacie zariadenia v zariadení pre deti a mládež (doc)

8.
vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa (pdf)
vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa (doc)

9.
vzor prevádzkového poriadku pre umelé kúpaliská – kúpanie dojčiat a batoliat (pdf)
vzor prevádzkového poriadku pre umelé kúpaliská – kúpanie dojčiat a batoliat (doc)

10.
vzor prevádzkového poriadku pre základnú školu, gymnázium, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, ŠZŠ, PŠ, OU, ZUŠ a jazykové školy (pdf)
vzor prevádzkového poriadku pre základnú školu, gymnázium, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, ŠZŠ, PŠ, OU, ZUŠ a jazykové školy (doc)

11.
vzor prevádzkového poriadku pre chemické laboratória pri školách v súvislosti s prácou s nebezpečnými chemickými faktormi (prílohy H a P vety, výstražné symboly) (pdf)
vzor prevádzkového poriadku pre chemické laboratória pri školách v súvislosti s prácou s nebezpečnými chemickými faktormi (prílohy H a P vety, výstražné symboly) (doc)

12.
vzor prevádzkového poriadku pre krátkodobý stánkový / ambulantný predaj nápojov a pokrmov (pdf)
vzor prevádzkového poriadku pre krátkodobý stánkový / ambulantný predaj nápojov a pokrmov (doc)

13.
vzor prevádzkového poriadku zariadenia spoločného stravovania (pdf)
vzor prevádzkového poriadku zariadenia spoločného stravovania (doc)

14.
vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou azbestu (pdf)
vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou azbestu (doc)

15.
vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom (pdf)
vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom (doc)

16.
vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou elektromagnetickému poľu (pdf)
vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou elektromagnetickému poľu (doc)

17.
vzor prevádzkového poriadku pre prácu spojenú so zvýšenou fyzickou záťažou (pdf)
vzor prevádzkového poriadku pre prácu spojenú so zvýšenou fyzickou záťažou (doc)

18.
vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou hluku (pdf)
vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou hluku (doc)

19.
vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou chemickým faktorom a s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom (pdf)
vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou chemickým faktorom a s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom (doc)

20.
vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou umelému optickému žiareniu (pdf)
vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou umelému optickému žiareniu (doc)

21.
vzor prevádzkového poriadku pre prácu so záťažou teplom a chladom (pdf)
vzor prevádzkového poriadku pre prácu so záťažou teplom a chladom (doc)

22.
vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou vibráciám (pdf)
vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou vibráciám (doc)

Nový portál ÚVZ

Opičie kiahne

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky