Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Kontakt

Kontakt


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Palárikova 1156

022 01 Čadca

Môžete nás kontaktovať aj cez KONTAKTNÝ FORMULÁR.

 

 

Regionálny hygienik a generálny tajomník služobného úradu Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA

041-430 26 12

0903 802 451

Zástupca regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu
MVDr. Oľga Matláková

041-430 26 30

0911 118 858

Vedúci osobného úradu, ekonomického a hospodárskeho úseku Ing. Šimon Kožák

041-430 26 22

0918 181 319

Podateľňa a informácie
Tel: 041-430 26 11   E-mail: ca.sekretariat@uvzsr.sk

<

Jednotlivé oddelenia
Názov Telefón E-mail
Oddelenie hygieny a detí a mládeže

041/430 26 17

ca.hdm@uvzsr.sk

 

   
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

041/430 26 16

041/430 26 18

ca.zenka@uvzsr.sk

ca.vkz@uvzsr.sk

     

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

041/430 26 30

041/430 26 31

041/430 26 32

041/430 26 33

ca.matlakova@uvzsr.sk

ca.vyziva1@uvzsr.sk

ca.vyziva2@uvzsr.sk


   

Oddelenie epidemiológie

041/430 26 61
0919 453 544

ca.epid1@uvzsr.sk

 

     

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie

041/430 26 43
0919 176 873

041/430 26 41

041/430 26 40

ca.ppl1@uvzsr.sk

ca.ppl2@uvzsr.sk

ca.ppl3@uvzsr.sk


   

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia

041/430 26 50
0919 371 298

041/430 26 51

041/430 26 52

ca.pavlikova@uvzsr.sk

ca.hzp@uvzsr.sk

ca.vzorky@uvzsr.sk

     

Osobný úrad

041/430 26 22041/430 26 20

ca.kozak@uvzsr.sk

 

ca.pam@uvzsr.sk
ca.ou@uvzsr.sk

     
Úsek ekonomický 041/430 26 21 ca.uctaren@uvzsr.sk
Úsek prevádzky - informatika

041/430 26 15

ca.zis@uvzsr.sk
Úsek prevádzky - vodiči 041/430 26 27            
                       

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Telefónne čísla, ktoré zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci využívajú k vykonávaniu epidemiologického šetrenia v súvislosti s COVID-19:

(Upozornenie: Uvedené telefónne čísla neslúžia na účely informačnej linky!)

0919 453 544
0908 702 549
0919 371 298
0919 176 873
0919 453 567

Nový portál ÚVZ

Opičie kiahne

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky