Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Kontakt

Kontakt


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Palárikova 1156

022 01 Čadca

Môžete nás kontaktovať aj cez KONTAKTNÝ FORMULÁR.

 

 

Regionálny hygienik a generálny tajomník služobného úradu Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA

041-430 26 12

0903 802 451

Zástupca regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu
MVDr. Oľga Matláková

041-430 26 30

0911 118 858

Vedúci osobného úradu, ekonomického a hospodárskeho úseku Ing. Šimon Kožák

041-430 26 22

0918 181 319

Podateľňa a informácie
Tel: 041-430 26 11   E-mail: ca.sekretariat@uvzsr.sk

<

Jednotlivé oddelenia
Názov Telefón E-mail
Oddelenie hygieny a detí a mládeže

041/430 26 17

ca.hdm@uvzsr.sk

 

   
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

041/430 26 16

041/430 26 18

ca.zenka@uvzsr.sk

ca.vkz@uvzsr.sk

     

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

041/430 26 30

041/430 26 31

041/430 26 32

041/430 26 33

ca.matlakova@uvzsr.sk

ca.vyziva1@uvzsr.sk

ca.vyziva2@uvzsr.sk


   

Oddelenie epidemiológie

041/430 26 61
0919 453 544

ca.epid1@uvzsr.sk

 

     

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie

041/430 26 43
0919 176 873

041/430 26 41

041/430 26 40

ca.ppl1@uvzsr.sk

ca.ppl2@uvzsr.sk

ca.ppl3@uvzsr.sk


   

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia

041/430 26 50
0919 371 298

041/430 26 51

041/430 26 52

ca.pavlikova@uvzsr.sk

ca.hzp@uvzsr.sk

ca.vzorky@uvzsr.sk

     

Osobný úrad

041/430 26 22041/430 26 20

ca.kozak@uvzsr.sk

 

ca.pam@uvzsr.sk
ca.ou@uvzsr.sk

     
Úsek ekonomický 041/430 26 21 ca.uctaren@uvzsr.sk
Úsek prevádzky - informatika

041/430 26 15

ca.zis@uvzsr.sk
Úsek prevádzky - vodiči 041/430 26 27            
                       

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Telefónne čísla, ktoré zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci využívajú k vykonávaniu epidemiologického šetrenia v súvislosti s COVID-19:

(Upozornenie: Uvedené telefónne čísla neslúžia na účely informačnej linky!)

0919 453 544
0905 555 244
0908 702 549
0919 371 298
0905 555 405
0919 176 873
0917 751 670
0908 223 677
0907 878 442
0917 951 802
0919 453 567
0908 704 826
0908 705 011

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky