Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Epidemiológia / Epidemiologická situácia ARO a CHPO v okresoch Čadca a KNM - 10. kalendárny týždeň 2023

Epidemiologická situácia ARO a CHPO v okresoch Čadca a KNM - 10. kalendárny týždeň 2023


Súbory na stiahnutie: 0

V 10. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Čadca hlásených 742 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1159,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 115, t. j. chorobnosť 179,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť (ARO) v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 10,5 % a chorobnosť (CHPO) stúpla o 35,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3181,1/100 000 osôb.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 87 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 66 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 13 osôb, čo predstavuje 1,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili otitídy (6). Ostatné komplikácie predstavovali sinusitídy (5) a pneumónie (2). Prípad SARI nebol hlásený.

V 10. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 318 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1123,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 35, t. j. chorobnosť 123,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť (ARO) v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 21,1 % a chorobnosť (CHPO) stúpla o 10,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3118,9/100 000 osôb.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 80 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol priebeh ochorení komplikovaný u 4 osôb, čo predstavuje 1,3 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (4). Prípad SARI nebol hlásený.

V okrese Čadca a  okrese Kysucké Nové Mesto nebol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach. Lokálne epidémie ARO/CHPO (školy, obce, ostatné miesta) neboli zaznamenané.

V 10. kalendárnom týždni 2023 bol nazofaryngeálnym výterom zachytený 3x vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie, 2x RS vírus. Sentinelovým odberom bol zachytený 1x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie a 2x vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie.
V okrese Čadca boli zachytené 4 prípady vírusu chrípky typu B bez bližšej špecifikácie, 1 prípad vírusu chrípky typu A bez bližšej špecifikácie a 2 prípady RS vírusu. V okrese Kysucké Nové Mesto bol zachytený 1 prípad vírusu chrípky typu B bez bližšej špecifikácie. Osoby neboli očkované proti chrípke.

V 10. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Čadca hlásených 28 prípadov ochorenia COVID-19. V okrese Kysucké Nové Mesto bolo hlásených 12 prípadov ochorenia COVID-19.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
-   www.flunewseurope.org
-   www.who.int/tools/flunet/flunet-summary
-   https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/.
Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Nový portál ÚVZ

Opičie kiahne

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky