Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Epidemiológia / Epidemiologická situácia ARO a CHPO v okresoch Čadca a KNM - 11. kalendárny týždeň 2023

Epidemiologická situácia ARO a CHPO v okresoch Čadca a KNM - 11. kalendárny týždeň 2023


Súbory na stiahnutie: 0

V 11. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Čadca hlásených 431 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 937,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 42, t. j. chorobnosť 91,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť (ARO) v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 19,2 % a chorobnosť (CHPO) klesla o 49,2 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2297,4/100 000 osôb.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 80 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 38 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 6 osôb, čo predstavuje 1,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (3). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (2) a pneumónie (1). Prípad SARI nebol hlásený.

 

V 11. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 364 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1286,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 44, t. j. chorobnosť 155,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť (ARO) v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 14,5 % a chorobnosť (CHPO) stúpla o 25,7 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4264,1/100 000 osôb.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 80 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 90 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol priebeh ochorení komplikovaný u 10 osôb, čo predstavuje 2,7 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (6) a pneumónie (4). Prípad SARI nebol hlásený.

 

V okrese Čadca a  okrese Kysucké Nové Mesto nebol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach. Lokálne epidémie ARO/CHPO (školy, obce, ostatné miesta) neboli zaznamenané.

 

V 11. kalendárnom týždni 2023 bol nazofaryngeálnym výterom zachytený 3x vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie, 3x RS vírus, sérologicky bol potvrdený 2x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie. Sentinelovým odberom bol zachytený 1x RS vírus.
V okrese Čadca boli zachytené 3 prípady vírusu chrípky typu B bez bližšej špecifikácie, 2 prípady RS vírusu. V okrese Kysucké Nové Mesto boli zachytené 2 prípady vírusu chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, 2 prípady RS vírusu. Osoby neboli očkované proti chrípke.

 

V 11. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Čadca hlásených 27 prípadov ochorenia COVID-19. V okrese Kysucké Nové Mesto bolo hlásených 11 prípadov ochorenia COVID-19.

 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
-   www.flunewseurope.org
-   www.who.int/tools/flunet/flunet-summary
-   https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/.
Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Nový portál ÚVZ

Opičie kiahne

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky