Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Epidemiológia / Epidemiologická situácia ARO a CHPO v okresoch Čadca a KNM - 19. kalendárny týždeň 2023

Epidemiologická situácia ARO a CHPO v okresoch Čadca a KNM - 19. kalendárny týždeň 2023


Súbory na stiahnutie: 0

V 19. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Čadca hlásených 538 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 791,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 49, t. j. chorobnosť 72,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť (ARO) v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 3,7 % a chorobnosť (CHPO) klesla o 42,7 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2230,5/100 000 osôb.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 93 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 69 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 5 osôb, čo predstavuje 0,9 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (4) a sinusitídy (1). Prípad SARI nebol hlásený.

 

V 19. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 331 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1086,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 3, t. j. chorobnosť 9,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť (ARO) v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 22,0 % a chorobnosť (CHPO) klesla o 69,0 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 6 – 14 ročných detí, dosiahla hodnotu 5315,9/100 000 osôb.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 90 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol priebeh ochorení komplikovaný u 7 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (5) a pneumónie (2). Prípad SARI nebol hlásený.

 

V okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto nebol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach. Lokálne epidémie ARO/CHPO (školy, obce, ostatné miesta) neboli zaznamenané.

 

V 19. kalendárnom týždni 2023 bol sentinelovým odberom zachytený 1x vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie a 1x SARS-CoV-2.
V okrese Čadca bol zachytený 1 prípad vírusu chrípky typu B bez bližšej špecifikácie a 1 prípad SARS-CoV-2. Osoba nebola očkovaná proti chrípke.

 

V 19. kalendárnom týždni 2023 bol v okrese Čadca bol hlásený 1 prípad ochorenia COVID-19. V okrese Kysucké Nové Mesto bol hlásený 1 prípad ochorenia COVID-19.

 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
-   www.flunewseurope.org
-   www.who.int/tools/flunet/flunet-summary
-   https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/.

 

 

Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Nový portál ÚVZ

Opičie kiahne

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky