Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Epidemiológia / Epidemiologická situácia ARO a CHPO v okresoch Čadca a KNM - 20. kalendárny týždeň 2023

Epidemiologická situácia ARO a CHPO v okresoch Čadca a KNM - 20. kalendárny týždeň 2023


Súbory na stiahnutie: 0

V 20. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Čadca hlásených 415 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 830,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 74, t. j. chorobnosť 148,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť (ARO) v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 4,9 % a chorobnosť (CHPO) stúpla o 105,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2404,0/100 000 osôb.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 73 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 48 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 11 osôb, čo predstavuje 2,7 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (6) a sinusitídy (5). Prípad SARI nebol hlásený.

 

V 20. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 491 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2255,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 50, t. j. chorobnosť 229,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť (ARO) v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 107,7 % a chorobnosť (CHPO) stúpla o 2233,3 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 6 – 14 ročných detí, dosiahla hodnotu 7790,0/100 000 osôb.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 50 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol priebeh ochorení komplikovaný u 5 osôb, čo predstavuje 1,0 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (1) a pneumónie (4). Prípad SARI nebol hlásený.

 

V okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto nebol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach. Lokálne epidémie ARO/CHPO (školy, obce, ostatné miesta) neboli zaznamenané.

 

V 20. kalendárnom týždni 2023 nebol sentinelovým odberom zachytený žiaden vírus chrípky, RS vírus ani SARS-CoV-2.
V okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto nebol zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.

 

V 20. kalendárnom týždni 2023 boli v okrese Čadca hlásené 2 prípady ochorenia COVID-19. V okrese Kysucké Nové Mesto nebol hlásený prípad ochorenia COVID-19.

 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
-   www.flunewseurope.org
-   www.who.int/tools/flunet/flunet-summary
-   https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/.

 

 

Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Opičie kiahne

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky