Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Epidemiológia / Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike

Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike


Súbory na stiahnutie: 1

U s m e r n e n i e
hlavného hygienika Slovenskej republiky


Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike


Šírenie vysoko nebezpečnej nákazy (ďalej len „VNN“) v medzinárodnom  rozsahu oznamuje Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej len „SZO“). Na základe tejto skutočnosti krajiny prijímajú vnútorné opatrenia, ktoré sú v súlade s odporúčaniami SZO a so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tieto opatrenia sú zamerané na zvýšenie pripravenosti verejného zdravotníctva na ochranu verejného zdravia pred hrozbou možného zavlečenia a šírenia VNN. Problematika zabránenia zavlečenia VNN na územie SR je riešená realizáciou úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR číslo 190/2013 k realizácii II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov SZO v SR. Nie je však vylúčené, že i napriek vykonávaným opatreniam na zabránenie zavlečenia VNN na územie SR, realizovaných na miestach vstupu, sa môže zistiť osoba podozrivá z ochorenia  na VNN.
Všeobecným, základným a prvotným princípom ochrany verejného zdravia pred VNN je izolácia osoby podozrivej z ochorenia na VNN. Vykonanie izolácie osoby podozrivej z ochorenia na VNN vyžaduje jednotnú koordináciu a súčinnosť zainteresovaných rezortov a určených síl a prostriedkov zasahujúcich zložiek, vykonávajúcich izoláciu osoby podozrivej z ochorenia na VNN. Toto sa dosahuje prostredníctvom vopred vypracovaných, jednotných postupov, ktoré stanovujú poradie činností, vzájomnú komunikáciu pri vykonávaní činností, koordináciu a súčinnosť zasahujúcich zložiek, bez ktorej nie je možné správne realizovať izoláciu osoby podozrivej z ochorenia na VNN.

 

Kompletné usmernenie a informácie nájdete v prílohe.

Opičie kiahne

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky