Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Epidemiológia / Svetový deň AIDS 2013

Svetový deň AIDS 2013


ObrázokSúbory na stiahnutie: 8

 

Svetový deň AIDS 2013

Dňa 1. 12. 2013 si v Slovenskej republike (SR) aj vo svete pripomíname Svetový deň AIDS. Práve v tento deň silnejú aktivity odborníkov aj laikov zamerané na informovanie verejnosti o tomto ochorení, predovšetkým o možnostiach jeho prevencie.

Symbolom Svetového dňa AIDS je červená stužka. Pripnutie si tejto stužky je vyjadrením solidarity s osobami s HIV/AIDS. Témou tohto ročníka je "Getting to zero: zero new HIV infections. Zero discrimination. Zero AIDS related deaths", čiže snaha o znižovanie výskytu HIV a AIDS (vrátane úmrtí) až na nulové hodnoty spolu s elimináciou diskriminácie ľudí žijúcich s HIV/AIDS. Tento rok sa aktivity orientujú predovšetkým na adolescentov. HIV/AIDS predstavuje celosvetový a zároveň celospoločenský problém. Týka sa všetkých štátov vo svete, komunít, rodín aj jednotlivcov. Podľa organizácie UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) žilo koncom roku 2012 na svete približne 35,3 miliónov ľudí s HIV, pričom v tomto roku sa infikovalo HIV približne 2,3 milióna ľudí a približne 1,6 milióna ľudí zomrelo na choroby spojené s AIDS. V Európe bolo v roku 2011 hlásených 28 038 prípadov infekcie HIV, čo predstavovalo incidenciu 8,7 na 100 000 obyvateľov (najviac v Estónsku, v Lotyšsku a Belgicku). V roku 2011 bolo zaznamenaných 4 424 prípadov AIDS, čo predstavovalo incidenciu 0,9 na 100 000 obyvateľov (najviac v Lotyšsku a Portugalsku). Alarmujúca situácia je na Ukrajine, kde bolo v roku 2011 zaznamenaných 66 479 nových prípadov HIV. Odhaduje sa, že kumulatívne bolo v Európe hlásených na konci roka 2011 v Európe 420 000 prípadov infekcie HIV.

Vyšetrovanie HIV statusu je prístupné každému človeku. Ak vyšetrovaná osoba trvá na anonymnom vyšetrení, lekár jej pridelí kódové označenie a je vyšetrená anonymne. Od začiatku monitorovania HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 30. septembra 2013 bolo u občanov Slovenskej republiky zaznamenaných 489 prípadov HIV (419 mužov, 70 žien). V 72 prípadoch (61 mužov, 11 žien) prešla infekcia HIV do štádia AIDS. Väčšina prípadov HIV bola zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi. Celkovo došlo k 49 úmrtiam ľudí s HIV, z ktorých sa v 41 prípadoch rozvinuli klinické príznaky AIDS. Okrem prípadov HIV u občanov Slovenskej republiky bolo zaznamenaných 127 prípadov HIV u cudzincov.

Základným cieľom nového Národného programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2013 - 2016 je obmedzovanie šírenia nákazy HIV/AIDS v SR a zmierňovanie dopadov nákazy v tých častiach spoločnosti, ktorých sa najviac dotýka. Aktivity Národného programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2013 – 2016 sú zamerané na prevenciu, včasnú diagnostiku a zabezpečenie dostupnosti liečby pre infikované osoby. Národný program dňa 20. 11. 2013 schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 671/2013. Predmetný materiál je k dispozícii na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky www.uvzsr.sk a bude uverejnený vo vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Napriek pokroku v liečbe zostáva toto ochorenie stále nevyliečiteľné. I keď Slovenská republika patrí medzi krajiny s relatívne nízkym počtom ľudí s HIV/AIDS je stále potrebné pokračovať v prevencii tohto ochorenia. 

 

HIV (Human Immunodeficiency Virus)

HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Tento vírus napáda imunitný (obranný) systém človeka a znižuje tak obranyschopnosť voči ochoreniam.

Prvé príznaky HIV

Prvé príznaky infekcie HIV sa môžu a nemusia objaviť 2- 3 týždne po infekcii. Pripomínajú chrípku. Prejavuje sa zväčšenými lymfatickými uzlinami, celkovou únavou, bolesťou kĺbov a svalov, malátnosťou, zvýšenou teplotou až horúčkou, vyrážkami, bolesťou hrdla. Sú to všeobecné príznaky, ktoré sa po pár týždňoch stratia. U veľa ľudí prejde toto štádium bez toho, aby sa príznaky objavili. Medzi infikovaným vírusom HIV a vypuknutím choroby AIDS u neliečených pacientov môže uplynúť niekoľko (6 – 10) rokov.

AIDS

AIDS je získaný syndróm imunitnej nedostatočnosti. Je to posledné štádium HIV infekcie.

Človeku úplne zlyhá imunitný systém a telo už nie je schopné brániť sa žiadnemu ochoreniu. Pacient, ktorý sa nelieči na HIV, môže dostať AIDS (ochorieť na neurologické, onkologické ochorenie alebo aj zomrieť).

Možnosti prenosu HIV:

Vírus HIV sa prenáša iba 3 spôsobmi:

 1. nechráneným pohlavným stykom – bez ohľadu na pohlavie a vek partnerov a formy sexuálneho styku
 2. krvnou cestou – používaním nesterilných ihiel a injekčných striekačiek, piercingom, tetovaním nesterilnými nástrojmi
 3. z matky na dieťa – počas tehotenstva, pôrodu alebo materským mliekom

Cesty prenosu vírusu HIV možno rozdeliť do troch skupín:

 1. keď existuje vysoké riziko prenosu
 2. keď existuje určité riziko prenosu
 3. keď neexistuje riziko prenosu – bez rizika

1. Keď existuje vysoké riziko prenosu, ide o:

 1. vaginálny styk – ide o nechránený styk bez ochrany, v prípade použitia ochrany (kondómu) je riziko nižšie. Žena je ohrozená viac ako muž.
 2. análny styk – nechránený styk do konečníka. Pri styku s ochranou je riziko menšie.
 3. injekčné užívanie drog – pri používaní spoločnej ihly, striekačky, iných pomôcok, ale aj pri zdieľaní roztoku drogy.

 

 

 

 

 

2. Keď existuje určité riziko, ide o:

 1. orálny styk – existuje určité riziko pri nechránenom styku do ústnej dutiny, najmä pri poranení pier a ústnej dutiny
 2. prenos z matky na dieťa počas tehotenstva, pôrodu – závisí od štádia infekcie matky, typu pôrodu (u matiek nakazených vírusom HIV sa vykonáva sekcia) a či bola užitá cielená profylaxia u matky a dieťaťa
 3. kojenie – matkám nakazeným vírusom HIV sa odporúča dieťa nekojiť
 4. podávanie transfúzie – v súčasnosti sa používajú vysoko citlivé diagnostické súpravy na testovanie krvi a na výber darcov, takže možnosť prenosu HIV krvou a krvnými derivátmi je veľmi nízka
 5. tetovanie – riziko závisí od dodržiavania sterility nástrojov a roztokov. Podobné riziko existuje aj pri prepichovaní uší, či piercingu. Dôležité je využívať iba certifikované tetovacie štúdiá.
 6. prvá pomoc – v prípade krvácajúcich poranení. V tomto prípade treba použiť gumené rukavice, rúška.
 7. hygienické pomôcky (žiletky, zubné kefky) – pri používaní spoločnej žiletky, kefky
 8. bojové športy (box, kickbox, karate) – pokiaľ dochádza ku krvácajúcim zraneniam
 9. poranenie zdravotníckeho personálu ihlou – závisí od typu ihly a typu úrazu
 10. ošetrovanie pacienta na lôžku – závisí od dodržiavania režimových a hygienických opatrení

3. Keď neexistuje riziko prenosu – bez rizika, ide o:

 1. bozkávanie – bežné bozkávanie je bezrizikové, v prípade hlbšieho, tzv. francúzskeho bozku určité riziko existuje
 2. toalety
 3. bodnutie hmyzom – je bez rizika, pretože ide o malé množstvo krvi
 4. spoločné používanie kuchynského riadu
 5. kašľanie, kýchanie
 6. podávanie rúk a bežný spoločenský styk
 7. kúpanie sa v bazéne

Možnosti ochrany pred infekciu HIV:

 1. Pri pohlavnom styku treba:
  • používať ochranu (kondóm)
  • prísť na testovanie (najlepšie spolu s partnerom)
  • vyhýbať sa nechránenému sexuálnemu styku s partnerom, ktorého zdravotný stav nepoznám
  • nestriedať sexuálnych partnerov a byť vo vzťahu verný
 2. Pri možnom prenose krvnou cestou:
  • vždy používať iba sterilné ihly a striekačky
  • na piercing a tetovanie použiť sterilné nástroje a vyhľadať certifikované tetovacie štúdiá
 3. Pri možnom prenose z matky na novorodenca:
  • tehotné ženy môžu požiadať o testovanie u svojho lekára
  • v prípade HIV pozitívneho výsledku môžu ženy požiadať do 3. mesiacov po otehotnení o prerušenie tehotenstva
  • počas tehotenstva môže byť žena liečená
  • dieťa po pôrode by nemalo byť dojčené

 

Nakaziť vírusom HIV sa nedá:

 • bežným kontaktom s infikovaným človekom, podávaním rúk
 • bývaním v spoločnej domácnosti, či pobytom v práci
 • bozkávaním
 • plávaním v bazéne
 • používaním sauny
 • uštipnutím bodavým hmyzom (komáre, kliešte)
 • vzduchom ani vodou

Za rizikové správanie sa považuje:

 • nechránený pohlavný styk s človekom, ktorého zdravotný stav nepoznám
 • striedanie sexuálnych partnerov
 • sexuálne praktiky, ktoré narúšajú sliznicu a spôsobujú krvácanie
 • používanie nesterilných ihiel a striekačiek, pri vnútrožilovom užívaní drogy

Pri kondóme je veľmi dôležité:

 • nepoužívať kondómy po záručnej dobe (expirácii)
 • prečítať si príbalový leták a kondóm použiť podľa návodu v ňom
 • pri otváraní kondómu z obalu opatrne odtrhnúť fóliu, kondóm sa môže poškodiť nesprávnym otváraním (nožnicami, zubami, nechtami)
 • je lepšie používať lubrikované (vlhčené) kondómy, čím sa zmenšuje nebezpečenstvo pretrhnutia kondómu
 • ako lubrikant nepoužívať vazelínu, oleje, krémy, ale len lubrikanty založené na vodnej fáze
 • po otvorení vybrať kondóm z obalu, uchopiť jeho koniec medzi palec a ukazovák, jemne ho stlačiť, aby unikol prebytočný vzduch a opatrne ho navliecť na stoporený úd po celej jeho dĺžke tak, aby bol návin z vonkajšej strany. Po ejakulácii pridržať prezervatív pri koreni penisu a vytiahnuť penis z pošvy, tak sa zabráni úniku ejakulátu
 • nenosievať kondóm dlhšiu dobu v peňaženke alebo vo vrecku na nohaviciach!

Prečo je dobré dať sa otestovať ?:

 • je dobré poznať zdravotný stav seba a svojho partnera ešte pred sexuálnym stykom
 • testovanie umožňuje zistiť protilátky proti HIV v krvi človeka. Tie sa dajú zistiť asi 3 mesiace po dobe nakazenia
 • čím skôr človek zistí, že je HIV pozitívny, tým skôr môže vyhľadať odborníka a začať liečbu, ktorá môže značne zlepšiť zdravotný stav pacienta

Otestovať sa dá:

 • v Národnom referenčnom centre pre prevenciu HIV/AIDS v Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
 • v úradoch verejného zdravotníctva
 • na oddelení klinickej mikrobiológie nemocníc
 • v prípade potreby sa dá zatelefonovať na Linku dôvery

 

Na testy je vhodné ísť:

 • v prípade ocitnutia sa v rizikovej situácii (nechránený sex, použite nesterilnej ihly alebo striekačky) je potrebné, dať sa otestovať 3 mesiace po tejto udalosti
 • pred vstupom do nového sexuálneho vzťahu

Testovanie prebieha:

 • na odber krvi je vhodné prísť ráno nalačno
 • v ambulancii sa odoberá asi 5 ml krvi a v rámci vyšetrenia sa dáva poučenie, ako je vhodné sa v budúcnosti chrániť pred infekciou HIV
 • výsledok býva väčšinou za 1 týždeň

Testovanie tehotných žien:

 • tehotné ženy sú testované na infekciou HIV v prípade, že o testovanie požiadajú alebo im testovanie doporučí lekár, t. j. testovanie tehotných žien zatiaľ u nás nie je povinné
 • odporúča sa tehotné ženy testovať v prvých troch mesiacoch tehotenstva a tesne pred pôrodom
 • v prípade, že sa potvrdí infekcia HIV v prvých troch mesiacoch tehotenstva, môže sa žena rozhodnúť pre prerušenie tehotenstva
 • ak sa tak nerozhodne, pravdepodobnosť, že sa jej pri súčasnej liečbe narodí HIV pozitívne dieťatko je 6 – 7 %, bez liečby až 30 %

 

V prípade akýchkoľvek otázok a informácií je možné kontaktovať:
Linka dôvery HIV/AIDS: 02 – 59 370144

 

Pripravilo:  

Oddelenie Epidemiológie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

 

COVID-19

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky