Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Epidemiológia / Svetový deň AIDS 2014

Svetový deň AIDS 2014


ObrázokSúbory na stiahnutie: 1

Svetový deň AIDS 2014

    1. december si každoročne pripomíname ako Svetový deň AIDS. V tento deň sú aktivity odbornej a laickej verejnosti zamerané na poskytovanie informácií o tomto ochorení, o možnostiach prevencie, diagnostiky a liečby. Symbolom Svetového dňa AIDS je červená stužka. Pripnutie si tejto stužky je vyjadrením solidarity s osobami s HIV/AIDS. Témou tohto ročníka je „Closing the gap in HIV prevention and treatment“, čiže snaha o odstránenie nedostatkov v oblasti prevencie a liečby HIV.
    HIV/AIDS predstavuje celosvetový a celospoločenský problém. Týka sa všetkých štátov, komunít, rodín aj jednotlivcov. Podľa organizácie UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) žilo koncom roku 2013 na svete asi 35 miliónov ľudí s HIV, pričom z tohto počtu bolo približne 2,1 milióna novoinfikovaných osôb. Takmer 70 % infikovaných osôb žije v oblasti Subsaharskej Afriky. Zaznamenaných bolo približne 1,5 milióna úmrtí na AIDS. V roku 2013 bola antiretrovírusová liečba zabezpečená u takmer u 8 miliónov ľudí žijúcich s HIV, z tohto počtu bolo 740 000 detí.
    V krajinách Európskej únie bolo v roku 2012 hlásených 29 381 prípadov HIV, čo predstavuje incidenciu 5,8 na 100 000 obyvateľov. Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Estónsku, Lotyšsku, Belgicku, Veľkej Británii a Luxembursku. Najmenej prípadov bolo hlásených v Slovenskej republike a Chorvátsku. V roku 2012 bolo zaznamenaných 4 313 prípadov AIDS, čo predstavovalo incidenciu 0,8 na 100 000 obyvateľov. Najviac prípadov bolo hlásených v Lotyšsku, Estónsku, Portugalsku a Španielsku.
    Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v  roku 1985 do 30. 9. 2014 bolo zaznamenaných  704 prípadov s HIV (občania SR a cudzinci). Z  577 prípadov u občanov SR sa 498 vyskytlo u mužov a 79 u žien. U  76 osôb (65 mužov, 11 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS. Zaznamenaných bolo 53 úmrtí ľudí s HIV (z toho 41 v štádiu AIDS). Slovenská republika patrí v ostatných rokoch naďalej k členským štátom Európskej únie s najnižšou incidenciou HIV. Od začiatku XXI. storočia pozorujeme vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie. V roku 2013 bol zaznamenaný doteraz najvyšší počet prípadov v jednom kalendárnom roku (83 prípadov HIV, incidencia 1,5 prípadov HIV infekcie na 100 000 obyvateľov SR) a v porovnaní s rokom 2012 (50 prípadov, incidencia 0,9 na 100 000) došlo k vzostupu vo výskyte prípadov o 66 %. V roku 2014 pokračoval vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie, keď došlo k miernemu vzostupu incidencie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku. Od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2014 bolo diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 65 nových prípadov HIV, diagnostikované boli 2 prípady AIDS a 2 prípady úmrtí ľudí s HIV. Všetky prípady sa vyskytli u občanov SR, nebol zaznamenaný žiadny prípad infekcie u cudzincov.
    V SR sa problematike prevencie HIV/AIDS venuje adekvátna pozornosť. Základným cieľom Národného programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2013 - 2016 je obmedzovanie šírenia nákazy HIV/AIDS v SR a zmierňovanie dopadov nákazy v tých častiach spoločnosti, ktorých sa najviac dotýka. Aktivity Národného programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2013 – 2016 nie sú zamerané len na prevenciu tejto infekcie, ale aj na jej včasnú diagnostiku a zabezpečenie dostupnosti liečby pre infikované osoby. Národný program dňa 20. 11. 2013 schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 671/2013. Predmetný materiál je k dispozícii na internetovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci www.ruvzca.sk  a je uverejnený vo vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 20. decembra 2013, čiastka 50 - 60.
    Napriek pokroku v liečbe a preventívnym programom zostáva HIV/AIDS stále nevyliečiteľné. I keď Slovenská republika patrí medzi krajiny s relatívne nízkym počtom ľudí s HIV/AIDS, je nevyhnutné pokračovať v boji proti tomuto ochoreniu.

Prílohy:
Zoznam miest , kde sa môžete otestovať:
http://www.hivaids.sk/index.php/kde-sa-da-otestova-446
Národný program prevencie HIV/AIDS na roky 2013 – 2016
Pripravil: Referát epidemiológie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
Zdroj: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2430:svetovy-de-aids-2014&catid=68:epidemiologia&Itemid=76

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky