Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Epidemiológia / Výskyt variantu omikron k 21.1.2022: Počet potvrdených prípadov priebežne stúpol na 282

Výskyt variantu omikron k 21.1.2022: Počet potvrdených prípadov priebežne stúpol na 282


Súbory na stiahnutie: 0

Laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v spolupráci s Vedeckým parkom UK v Bratislave a Biomedicínskeho centra SAV sekvenovaním potvrdili výskyt ďalších 155 prípadov variantu omikron na území Slovenskej republiky.

Na Slovensku tak máme aktuálne sekvenáciou potvrdených celkovo 282 prípadov variantu omikron.

Opätovne zdôrazňujeme, že výskyt prípadov omikronu v tunajšej populácii je vyšší, než uvedený konkrétny počet sekvenovaných vzoriek. Sekvenácia však dokáže poskytnúť náhľad do zastúpenia jednotlivých variantov v populácii, vrátane omikronu.

Obyvateľom dôrazne odporúčame dať sa zaočkovať proti COVID-19, respektíve absolvovať posilňujúcu dávku v odporúčanom čase. Očkovaním sa významne znižuje riziko závažného priebehu infekcie a ťažkého priebehu ochorenia COVID-19.
Zároveň vzhľadom na rastúci počet prípadov opäť upozorňujeme na absolútnu nevyhnutnosť osobnej ochrany bez ohľadu na očkovanie: noste správne nasadený respirátor, v miestnostiach často a nárazovo vetrajte, dodržiavajte dostatočný odstup od iných ľudí a priebežne si dezinfikujte ruky.

Nástup variantu omikron

V decembri 2021 tvoril variant omikron necelých 0,6 % zo všetkých úspešne osekvenovaných vzoriek.

V januári 2022 evidujeme postupný rast sekvenovaním potvrdených prípadov variantu omikron.

  • vo vzorkách odovzdaných na sekvenáciu v prvých dňoch mesiaca tvoril variant omikron približne 13 % úspešne sekvenovaných vzoriek,
  • vo vzorkách odovzdaných na sekvenáciu o týždeň neskôr to bolo 30 % úspešne sekvenovaných vzoriek,
  • v ostatných vzorkách odovzdaných na sekvenáciu v dňoch 17.  a 18. januára mal už variant omikron zastúpenie 59 % spomedzi úspešne sekvenovaných vzoriek.

Výsledky sekvenácie pozitívnych vzoriek potvrdzujú stúpajúci trend variantu omikron, pričom z priebežných výsledkov sekvenácie možno konštatovať, že variant omikron sa stal dominantným v tunajšej populácii. Očakávame, že ešte výraznejšie zastúpenie variantu omikron potvrdia budúce priebežné výsledky sekvenácie.

 

Výber vzoriek na sekvenovanie

Z pozitívnych vzoriek sa cielene vyberajú vzorky na sekvenáciu podľa určených kritérií, pričom výsledky sekvenovania sú primerane reprezentatívne z hľadiska pomerného zastúpenia.

Náhodný výber vzoriek tu má dostatočné zastúpenie. Sekvenujú sa, samozrejme, aj pozitívne vzorky od kontaktov osôb, u ktorých bol potvrdený omikron, tiež od osôb, ktoré boli vakcinované druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, pozitívne vzorky  od osôb, ktoré majú reinfekciu vírusom SARS-CoV-2 či pozitívne vzorky  od osôb s atypickým priebehom ochorenia (ťažký priebeh, mladšie osoby) a dostatočné zastúpenie, tu samozrejme, má aj náhodný výber vzoriek.

V súčasnosti sa sekvenujú vzorky s dátumom odberu spred týždňa. Takýto časový odstup je nevyhnutným dôsledkom zložitej logistickej a technickej stránky celého procesu (iba samotné potvrdenie pozitivity vzorky má časový limit 96 hodín, čas si žiada aj celoslovenský výber, zber a preprava vzoriek na sekvenovanie do laboratórií, spracovanie a príprava vzoriek na sekvenáciu, náročná bioinformatická analýza a interpretácia výsledkov sekvenácie).

 

Sekvenácia v medzinárodnom kontexte

Sekvenáciu na území Slovenska a mapovanie výskytu jednotlivých variantov vírusu SARS-CoV-2 zabezpečuje ÚVZ SR s partnerskými inštitúciami bez prestávky od mája 2021. Cenné informácie o genóme vírusu a jeho rozličných variantov poskytujeme medzinárodným odborníkom a vedcom prostredníctvom sekvenčných databáz, čím prispievame k rozširovaniu poznatkov o pandemickom víruse, o šírení jeho variantov v globálnom kontexte a tiež k mapovaniu jednotlivých mutácií v rámci zaznamenaných variantov vírusu SARS-CoV-2.

Slovensko medzičasom zaslalo viac ako desaťtisíc sekvenovaných genómov vírusu SARS-CoV-2 od infikovaných osôb do medzinárodnej sekvenčnej databázy ENA (European Nucleotide Archive), čím prispieva k medzinárodnému výskumu koronavírusových genómov. Slovensko je v rámci Európy šiestou najviac prispievajúcou krajinou. Do tejto databázy sa zatiaľ vkladajú údaje z dvoch sekvenačných laboratórií - Úradu verejného zdravotníctva SR a Vedeckého parku UK v Bratislave.

V ďalšej medzinárodnej databáze GISAID, do ktorej dáta vkladajú už všetky sekvenujúce laboratóriá, je za Slovensko vložených cez 18-tisíc genómov, čo predstavuje 1,27 % zachytených pozitívnych prípadov, podobne, ako je to vo Francúzsku. Na porovnanie so susednými krajinami - v Českej republike sekvenovali 0,86 %, v Rakúsku 0,77 %,  v Poľsku 0,98 %, v Maďarsku 0,03 % a na Ukrajine 0,017 %. (zdroj: https://sarscoverage.org/)

V skutočnosti je osekvenovaných na Slovensku vyšší počet genómov, ale nie všetky sekvenačné dáta spĺňajú kvalitatívne parametre pre vkladanie do medzinárodných databáz. Nezávisle od kvalitatívnych kritérií medzinárodných databáz sú všetky sekvenačné dáta ihneď po osekvenovaní k dispozícii epidemiológom pre účely epidemiologických šetrení.

Na sekvenovaní vzoriek sa podieľajú Úrad verejného zdravotníctva SR, Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave a Biomedicínske centrum SAV v Bratislave.

 

 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky