Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Epidemiológia

Epidemiológia


Nový typ vírusu chrípky A(H7N9) v Číne
Dňa 31. marca 2013 čínske úrady prvý krát oznámili Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) výskyt nového typu vírusu chrípky A(H7N9). Viac v prílohe...
DÁTUM: Piatok, Apríl 5, 2013 - 05:28 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Informácia o aktuálnej situácii vo výskyte chrípky
Pozri súbor v prílohe...
DÁTUM: Streda, Január 9, 2013 - 07:30 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Očkovací kalendár na rok 2013
Pozri súbor v prílohe...
DÁTUM: Streda, December 19, 2012 - 09:48 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Ako predísť chrípke
Odporúčanie pre verejnosť. Súbor v prílohe...
DÁTUM: Piatok, December 7, 2012 - 11:39 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Výskyt HIV/AIDS v SR k 30. 9. 2012
Obrázok V Slovenskej republike (SR) sa surveillance HIV/AIDS zaviedla už v roku 1985. Epidemiologickú surveillance HIV/AIDS zabezpečujú regionálne úrady verejného zdravotníctva. Údaje za SR sumarizuje a vyhodnocuje mesačne a kvartálne Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave. V Slovenskej republike bolo v roku 2012 (k 30. 9.) evidovaných spolu 34 nových prípadov HIV infekcie. V 30 prípadoch išlo o občanov SR a štyri prípady boli zachytené u cudzincov pri ich prechodnom pobyte v SR. Boli hlásené tri nové prípady AIDS u občanov SR a dva prípady úmrtí na AIDS...
DÁTUM: Utorok, November 27, 2012 - 09:00 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

1. december - Svetový deň AIDS
Obrázok Dňa 1. 12. 2012 si v Slovenskej republike aj vo svete pripomíname Svetový deň AIDS. Práve v tento deň silnejú aktivity odborníkov aj laikov zamerané na informovanie verejnosti o tomto ochorení, predovšetkým o možnostiach jeho prevencie. Symbolom Svetového dňa boja proti HIV/AIDS je červená stužka. Pripnutie si tejto stužky je vyjadrením solidarity s osobami s HIV/AIDS. Témou tohto ročníka je "Getting to zero: zero new HIV infections. Zero discrimination. Zero AIDS related deaths", čiže snaha o znižovanie výskytu HIV a AIDS spolu s elimináciou diskriminácie ľudí žijúcich s HIV/AIDS...
DÁTUM: Utorok, November 27, 2012 - 08:54 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Hantavírusy a hemoragická horúčka s renálnym syndrómom
Hantavírusy sú vírusy patriace do rodu Hantavirus, čeľade Bunyaviridae. Šíria sa medzi hlodavcami a môžu nakaziť aj človeka. V súčasnosti je známych niekoľko sérotypov hantavírusov (napr. Hantaan, Tula – Európa, Seoul – geopolitný výskyt, Puumala – Európa, Sibír, Belgrade – Balkán, Prospect Hill, Muerto Canyon – Severná Amerika)...
DÁTUM: Piatok, Október 5, 2012 - 05:55 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Informácia o výskyte HIV/AIDS v Slovenskej republike k 30. 6. 2012
V Slovenskej republike sa surveillance HIV/AIDS zaviedla už v roku 1985. Epidemiologickú surveillance HIV/AIDS zabezpečujú regionálne úrady verejného zdravotníctva. Údaje za SR sumarizuje a vyhodnocuje mesačne a kvartálne Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave.
DÁTUM: Piatok, Október 5, 2012 - 05:54 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Zásady na vykonávanie protiepidemických opatrení v ohniskách výskytu vírusových hepatitíd
Pozrite dokument v prílohe.
DÁTUM: Streda, September 5, 2012 - 07:58 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Informácie o importe poliovírusu do Euroregiónu SZO
Pozrite dokument v prílohe.
DÁTUM: Streda, September 5, 2012 - 07:52 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

RÚVZ so sídlom v Čadci dočasne z tech. príčin zatvorený!!!
Po: 8.00-11.00
Ut: 8.00-11.00
St: 8.00-11.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky