Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Hygiena detí a mládeže / Znečistené trávniky a pieskoviská predstavujú riziko

Znečistené trávniky a pieskoviská predstavujú riziko


ObrázokSúbory na stiahnutie: 0

Zdravie je najcennejšia hodnota  života. Choroba je opak zdravia a má rôzne príčiny a následky. Príčinami infekčných chorôb sú: baktérie, parazity, plesne, riketsie,  vírusy. Nákazlivé choroby boli známe už pred 6 000 rokmi. Spôsobovali často veľké smrteľné epidémie. Choroboplodné mikroorganizmy (patogénne zárodky) sa šíria z človeka na človeka, ale aj zo zvierat na človeka (zoonózy). Aj dnes napriek očkovaniu, zdokonaleniu diagnostiky a liečby nesmieme infekčné ochorenia podceňovať. Vždy pri úpadku hygieny sa rozšírili infekčné choroby.

            Záleží nielen na odolnosti človeka, ale aj na útočnosti mikróbov, čo sa odrazí v klinickom priebehu choroby.

Najúčinnejšou voči chorobám je prevencia a je aj najlacnejšia.

Ochrana spočíva v dodržiavaní hygienických zásad v živote, pri bývaní, pri stravovaní, pri odstraňovaní odpadov a pod. Cudzie zvieratá nevodíme do bytov a nekŕmime z nádob, ktoré sú určené pre ľudí. Nepožívame neumyté ovocie a zeleninu, pred jedením si vždy umývame ruky. Chránime sa pred komármi a hlodavcami. Odstraňujeme výkaly od zvierat a spaľujeme výkaly od chorých zvierat. Nepožívame nedostatočne upravené mäso. Tieto zásady sú v civilizovanom svete zaužívané.

            Znečistené trávniky a pieskoviská od výkalov zvierat nesú so sebou veľké riziko, pričom najmä deti sa pri hre môžu nakaziť rôznymi baktériami, ale aj parazitárnymi a vírusovými ochoreniami, pri ktorých sa infekcia prenáša cez ústa do tráviaceho traktu. Ide najmä o salmonelózu, toxoplazmózu, leptospirózu, giardiózu (lamblie), toxokarózu (škrkavku), téniázu (pásomnice). Spoločnými príznakmi sú: hnačky, zvracanie, teploty, bolesti bruška, slabosť, chudnutie, ale aj poškodenie orgánov ako pečeň, obličky, pľúca pôsobením toxínov, čo môže mať trvalé následky. Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa zamerali na zistenie kvality piesku na detských pieskoviskách a vykonali odber vzoriek piesku z pieskovísk nachádzajúcich sa v areáloch materských škôlok v spádovom území Kysúc.

           

Celkovo bolo doposiaľ odobratých 20 vzoriek piesku na mikrobiologické a parazitologické laboratórne vyšetrenie. Z tohto počtu 3 vzorky nevyhovovali z dôvodu prítomnosti Termotolerantných koliformných baktérií a fekálnych streptokokov. I napriek týmto výsledkom možno konštatovať, že pieskoviská pri predškolských zariadeniach sú udržiavané v zmysle platných predpisov.

           

Ako zabezpečiť trvalo hygienicky vyhovujúci stav a zabrániť nežiadúcemu výskytu parazitárneho znečistenia piesku v pieskoviskách určených na hranie detí?

           

Majitelia a prevádzkovatelia verejných priestranstiev a pieskovísk sú povinní dodržiavať Vyhlášku MZ SR č.521/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská, ktorá nadobudla účinnosť 1.decembra 2007 a v zmysle nej musia raz za dva týždne počas sezóny (1.3.-30.11.) prekopať, prehrabať a premyť piesok na pieskovisku, kde sa hrajú deti. Majiteľom psov vo všeobecnosti podľa VZN (všeobecne záväzné nariadenie) miest a obcí vyplýva povinnosť  očistiť verejné priestranstvo od exkrementov zberom do vrecúšok a uložením do špeciálneho odpadkového koša. Potrebné je psa napadnutého blchami ihneď bĺch zbaviť a následne odčerviť. 

            Doporučuje sa odčervovanie vykonávať dvakrát ročne. Keď si predstavíme, že na sídliskách našich miest je niekoľko sto psov denne, vieme si predstaviť riziká nedodržania zákonných povinností majiteľov psov pre znečistenie trávnikov a pieskovísk.

 

            Milí spoluobčania a predstavitelia miest a obcí, poďme spoločne do boja za čistejšie obce a mestá v našom regióne, ktorý je taký krásny a príťažlivý pre turistov v lete aj v zime!!!                           

                                                                                

RÚVZ so sídlom v Čadci,

oddelenie hygieny životného prostredia

oddelenie hygieny detí a mládeže

COVID-19

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky