Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Hygiena životného prostredia / Monitorovanie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky

Monitorovanie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky


Súbory na stiahnutie: 0

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je ústredím radiačnej monitorovacej siete. Monitorovanie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky, ako aj monitorovanie prítomnosti rádionuklidov v jednotlivých zložkách životného prostredia a potravinového reťazca vykonáva nepretržite.

Na celom území Slovenskej republiky sú rovnomerne rozmiestnené desiatky detekčných zariadení, ktorými kontinuálne monitoruje prítomnosť rádionuklidov v ovzduší.

Radiačná situácia na území Slovenskej republiky je aktuálne štandardná. Zatiaľ neboli zaznamenané žiadne odchýlky od bežne meraných hodnôt.

Na akékoľvek zmeny a prítomnosť umelých rádionuklidov v ovzduší sme pripravení promptne reagovať. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sústavne sleduje radiačnú situáciu na našom území a o zmenách a ďalšom postupe bude verejnosť bezodkladne informovať.


K jódovým tabletám: Upozorňujeme, že jódové tablety sa nesmú užívať bezdôvodne, ale len po jednoznačnej výzve štátu po úniku plynného rádioaktívneho jódu do ovzdušia. V prípade núdzovej situácie, kedy dochádza k úniku rádioaktívneho jódu do ovzdušia, dáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky príslušným orgánom na úseku civilnej ochrany obyvateľstva  návrh na vykonanie opatrenia jódovej profylaxie.


Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR

Nový portál ÚVZ

Opičie kiahne

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky