Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Hygiena životného prostredia / Problematika solárií

Problematika solárií


Súbory na stiahnutie: 0

Dňa 1.marca 2011 nadobudla účinnosť norma STN EN 60335-2-27, ktorou sa sprísnil limit pre žiariče používané v soláriách, pričom spotrebiče s UV žiaričmi nesmú vysielať žiarenie s celkovou účinnou ožiarenosťou presahujúcou limit 0,3 W/m2. Normou je stanovený záväzný spôsob merania erytemálnej účinnej intenzity ožiarenia. Vo Vyhláške MZ SR č.554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo sú uvedené limity vzhľadom na ochranu zdravia klientov solárií a to účinné prahové dávky ožiarenia podľa rozšírených typov pokožky.

Prevádzkovatelia sú povinní preukázať sa a predložiť na RÚVZ (kontrolný orgán):

  1. ak ide o jestvujúce prevádzky – doklad resp. dokumentáciu (od výrobcu – distribútora zariadenia) o UV zariadeniach a dokumentáciu o životnosti, výmene osadených UV trubíc v solárnom zariadení
  2. ak ide o novo zriaďovanú prevádzku – bod 1. + výsledky meraní UV žiaričov solárneho zariadenia ešte pred uvedením zariadenia do prevádzky

COVID-19

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky