Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Hygiena životného prostredia / Skúšky odbornej spôsobilosti - termíny pre rok 2015

Skúšky odbornej spôsobilosti - termíny pre rok 2015


Súbory na stiahnutie: 0

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností - termíny skúšok pre rok 2015.


Výkon činností v úpravniach vody a  pri obsluhe vodovodných zariadení a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo (holičstvá, kaderníctva, kozmetiky, masáže, sauny, soláriá, pedikúry, manikúry, tetovacie štúdiá, poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb) je možné vykonávať len odborne spôsobilou osobou.

Osvedčenie na výkon vyššie uvedenej činnosti musia získať všetci pracovníci, ktorí činnosť vykonávajú a nemajú požadované vzdelanie podľa Vyhl. MZSR č. 585/2008 Z. z., príloha č. 6, s prihliadnutím na výkon činnosti. RÚVZ v Čadci vykonáva  preskúšanie pracovníkov na základe samoštúdia v príslušnej problematike.

Študijné materiály sú prístupné na stránke nášho úradu:   www.ruvzca.sk
Prístupové kroky sú nasledovné: Dokumenty RÚVZ Čadca –› Dokumenty jednotlivých oddelení –› Oddelenie hygieny prostredia a práce, Referát hygieny životného prostredia a zdravia –› Študijný materiál ľudské telo, Katalóg služieb, študijný materiál voda.

V roku 2015 sú stanovené nasledovné termíny skúšok:
-    mesiac  marec 13. kalendárny týždeň 
-    mesiac jún 25. kalendárny týždeň 
-    mesiac september 39. kalendárny týždeň 
-    mesiac december 49.kalendárny týždeň 

Skúška bude pozostávať z písomnej a ústnej časti. Potrebné sú písacie potreby, preukaz totožnosti a  požadované kolkové známky. 
 
Poplatky na 1 osobu sú nasledovné: 30 eurový kolok za preskúšanie
                                                     20 eurový kolok za vydanie osvedčenia

Účasť na skúške potvrďte písomne, mailom na adresu: ca.hzp@uvzsr.sk, prípadne telefonicky na č. tel. 43 026 50 (51).

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky