Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Hygiena životného prostredia / ÚVZSR: Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (9. týždeň 2022)

ÚVZSR: Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (9. týždeň 2022)


Súbory na stiahnutie: 0

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich víkendových dní (05. – 06. marec 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.

Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/


Výsledky meraní priemerných denných hodnôt dávkových príkonov gama žiarenia v 4 vybraných lokalitách v Slovenskej republike, ktorý vykonáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky za predchádzajúci 9. týždeň prikladáme nižšie: 

V uvedenom období neboli zaznamenané žiadne významnejšie odchýlky od dlhodobo sledovaných hodnôt dávkových príkonov meraných na území Slovenskej republiky.

Bežne sa vyskytujúce hodnoty dávkových príkonov gama žiarenia sledované na našom území sa pohybujú v rôznych oblastiach v rozmedzí 70 nSv/h až 160 nSv/h, v niektorých oblastiach dosahujú až do 200 nSv/h, v závislosti od nadmorskej výšky, geologického podložia a ďalších faktorov, ako je napríklad kozmické žiarenie, magnetické pole zeme a pod. V dôsledku týchto rôznych fyzikálnych faktorov sú niektoré časti územia vystavené vo vyššej miere pôsobeniu ionizujúceho žiarenia, iné územia oproti tomu menej.

Ďalšie informácie o meraní dávkových príkonov gama žiarenia na území Slovenskej republiky môže verejnosť sledovať aj na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu: https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=radioaktivita

 

 

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR

Opičie kiahne

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky