Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Hygiena životného prostredia

Hygiena životného prostredia


Svetový deň vody 2015
Z príležitosti svetového dňa vody 23.3.2015 (pondelok) bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci poskytovať poradenské služby pre občanov v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov a ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka...
DÁTUM: Piatok, Marec 13, 2015 - 06:07 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Skúšky odbornej spôsobilosti - termíny pre rok 2015
Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností - termíny skúšok pre rok 2015. Výkon činností v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo (holičstvá, kaderníctva, kozmetiky, masáže, sauny, soláriá, pedikúry, manikúry, tetovacie štúdiá, poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb) je možné vykonávať len odborne spôsobilou osobou.
DÁTUM: Piatok, Február 6, 2015 - 06:49 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Upozornenie na zmeny v legislatíve
Dňa 1.mája 2014 nadobudne účinnosť Vyhláška MZ SR č. 75/2014 z 10.marca 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.
DÁTUM: Piatok, Marec 28, 2014 - 06:55 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Svetový deň vody 2014
Z príležitosti svetového dňa vody 20.3.2014 (štvrtok) bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci poskytovať poradenské služby pre občanov v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov a ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka... Viac informácií nájdete v prílohe.
DÁTUM: Streda, Marec 12, 2014 - 06:27 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Svetový deň vody
Z príležitosti svetového dňa vody 21.3.2013 (štvrtok) bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci poskytovať poradenské služby pre občanov v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov a ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka... Celý súbor prílohe.
DÁTUM: Pondelok, Marec 18, 2013 - 07:24 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Problematika solárií
Dňa 1.marca 2011 nadobudla účinnosť norma STN EN 60335-2-27, ktorou sa sprísnil limit pre žiariče používané v soláriách, pričom spotrebiče s UV žiaričmi nesmú vysielať žiarenie s celkovou účinnou ožiarenosťou presahujúcou limit 0,3 W/m2...
DÁTUM: Nedeľa, Marec 10, 2013 - 10:35 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Projekt EHES - Zisťovanie zdravia Európanov
Hluk v životnom prostredí je v súcasnosti považovaný za jeden z najvýznamnejších environmentálnych problémov väcších miest nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Úrad verejného zdravotníctva SR sleduje súcasné trendy v tejto problematike, okrem iného aj prostredníctvom názorov a postrehov obcanov. Sprístupnil preto na internete elektronický dotazník k problematike hluku urcený pre širokú verejnost. Budeme Vám vdacní, ak si nájdete niekolko minút na zodpovedanie otázok v tomto dotazníku. Vami poskytnuté údaje sú cenným podkladom pri urcovaní priorít vývoja environmentálno-zdravotnej politiky vo vztahu k hluku v životnom prostredí.
DÁTUM: Pondelok, August 13, 2012 - 07:29 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Smogová situácia
Na území SR sú lokality, kde dochádza k občasnému zhoršovaniu rozptylových podmienok voľného ovzdušia vplyvom lokálnej meteorologickej situácie a v dôsledku toho aj k dočasnému zhoršeniu celkového stavu znečistenia ovzdušia...
DÁTUM: Štvrtok, August 9, 2012 - 07:57 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Protiepidemické opatrenia pri záplavách
Chlórovať vodu vo verejnej vodovodnej sieti pri dodržaní chlórovania najmenej na hornej hranici prípustnej koncentrácie zvyškového chlóru u odberateľa (0,3 mg/l)...
DÁTUM: Štvrtok, August 9, 2012 - 07:53 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Hygienické zabezpečenie vody
Základným predpokladom kvantity a kvality vody je v prvom rade samotný vodný zdroj. Preto je potrebné pri výbere zdrojov pre hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou - sa zamerať na také vodné zdroje, ktoré sa už v prirodzenom stave svojím fyzikálnym, chemickým, mikrobiologickým a biologickým zložením a vlastnosťami čo najviac približujú požiadavkám na pitnú vodu a nepotrebujú zložitú technológiu úpravy...
DÁTUM: Štvrtok, August 9, 2012 - 06:47 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Opičie kiahne

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky