Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Podpora zdravia

Podpora zdravia


10. máj 2021 - Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“
DÁTUM: Piatok, Máj 7, 2021 - 21:29 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Svetový deň zdravia - 7. apríl 2021
7. apríla si pripomíname Svetový deň zdravia, ktorý sa každoročne venuje rôznym témam, ktoré súvisia s posilňovaním zdravia. Témou Svetového dňa zdravia v roku 2021 je „Budovanie spravodlivejšieho a zdravšieho sveta pre všetkých“. Aktivity sú zamerané na dve výrazne zasiahnuté skupiny populácie, a to deti a seniorov...
DÁTUM: Utorok, Apríl 6, 2021 - 20:06 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Nadváha a obezita
Epidémia nadváhy a obezity je jeden z najvýznamnejších celosvetových zdravotníckych problémov. Za posledných 50 rokov sa jej výskyt takmer strojnásobil, podľa štatistík celosvetovo trpí nadváhou alebo obezitou 2 miliardy ľudí a ich počet sa stále zvyšuje, nielen u dospelej ale aj u detskej populácie...
DÁTUM: Utorok, Marec 2, 2021 - 19:57 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Rakovina hrubého čreva a konečníka - kolorektálny karcinóm
Obrázok Každoročne si 4. februára pripomíname Svetový deň boja proti rakovine, ktorý vyhlásila Medzinárodná únia proti rakovine (UICC). Cieľom tohto dňa je zvýšenie povedomia verejnosti o nádorových ochoreniach a upriamenie ich pozornosti na dôležitosť primárnej či sekundárnej prevencie týchto ochorení...
DÁTUM: Štvrtok, Január 28, 2021 - 19:48 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

ÚVZ SR: Včasné odhalenie zabráni šíreniu HIV
Vo svete aj na Slovensku si každoročne 1. decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Rezort zdravotníctva upozorňuje na dôležitosť prevencie...
DÁTUM: Streda, December 2, 2020 - 16:15 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Svetový deň duševného zdravia - 10. október 2020
Svetový deň duševného zdravia bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie (WFMH) v roku 1991. Jeho cieľom je zvýšenie informovanosti verejnosti o problémoch súvisiacich s psychickými ochoreniami. Kampaň je zameraná na aktívnejšie zapojenie duševne postihnutých ľudí do spoločenského a pracovného života.
DÁTUM: Streda, November 4, 2020 - 07:30 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

1. október – Medzinárodný deň starších
V roku 1990 vyhlásila Organizácia Spojených národov 1. október za „Medzinárodný deň starších“. Dôvodom bola správa o demografickom vývoji, z ktorej vyplýva, že populácia starne, a má poukázať na postavenie a problémy staršej generácie v spoločnosti, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti, a tiež poukázať na dôstojnosť života starších ľudí...
DÁTUM: Pondelok, September 28, 2020 - 20:20 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

29.september - Svetový deň srdca - základom je prevencia, navštívte Poradne zdravia
Svetový deň srdca podporujú organizácie WHO, Svetová federácia pre zdravé srdce (WHF), UNESCO a pripomína sa od roku 2000. Hlavnou myšlienkou je zvýšiť povedomie verejnosti a propagovať význam prevencie pred srdcovo-cievnymi ochoreniami. Každoročne si tento deň pripomíname 29. septembra...
DÁTUM: Streda, September 23, 2020 - 21:02 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Svetový deň Alzheimerovej choroby 2020
Alzheimerova choroba je degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré začína nenápadne a pozvoľne, nepretržite sa rozvíja v priebehu niekoľkých rokov a klinicky sa prejavuje ako demencia s plynulým zhoršovaním poznávacích a sociálnych schopností. S cieľom poukázať na hrozby tejto demencie vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia 21. september za Svetový deň Alzheimerovej choroby...
DÁTUM: Streda, September 16, 2020 - 11:34 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

9. september 2020 - Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme
Fetálny alkoholový syndróm je súbor telesných a mentálnych vývinových vád plodu, ktoré vznikajú následkom konzumácie alkoholu počas tehotenstva...
DÁTUM: Štvrtok, September 3, 2020 - 20:12 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00
Ut: 8.00-11.00
St: 8.00-11.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky