Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Podpora zdravia / Opatrenia zabraňujúce vzniku a šíreniu ochorenia COVID-19

Opatrenia zabraňujúce vzniku a šíreniu ochorenia COVID-19


Súbory na stiahnutie: 0

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie sú jednotlivé okresy zaradené podľa COVID automatu, ktorý zohľadňuje aktuálny výskyt COVID pozitívnych obyvateľov. Aktualizáciu mapy okresov schvaľuje vláda SR. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v jednotlivých okresoch sledujú aktuálne opatrenia platné pre tieto farby okresov vyplývajúce z vyhlášok.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas: “Opatrenia zohľadňujú epidemiologickú situáciu v jednotlivých okresoch a sú nastavené tak, aby znižovali riziko šírenia nákazy. Toto nie je klišé, ale fakt. Je dôležité, aby sme nastavené opatrenia rešpektovali. Ak ich z princípu ignorujeme alebo obchádzame, hoci aj ako jednotlivci, prispievame k tomu, aby okres, v ktorom žijeme, buď zostal v zlých číslach, alebo sa do nich dostal. Takúto situáciu si nikto z nás neželá.”

Úlohou monitorovacieho a signalizačného systému “Covid Automat” je poskytnúť včasné varovanie pred nekontrolovaným šírením nákazy tak, aby mohol verejno-zdravotnícky systém podniknúť potrebné preventívne kroky a nekontrolovanému šíreniu nákazy vopred zabrániť. Počas prebiehajúcej kritickej situácie prispieť k jej stabilizácií a postupnému zlepšeniu. Cieľom tohto systému je zabezpečiť opatrenia, ktoré sú: jednoduché, zrozumiteľné, predvídateľné, cielené, vykonateľné, bezpečné a v súlade s legislatívou. V okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto túto situáciu monitoruje a kontroluje Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci. Jednotlivé oddelenia úradu kontrolujú dodržiavanie nastavených opatrení a taktiež poskytujú poradenstvo v realizácii týchto opatrení pre zabránenie vzniku a šíreniu nákazy.

Odborní zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci sa podieľajú na zvládaní epidemiologickej situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19 rôznymi spôsobmi. Jednotlivé oddelenia pravidelne vykonávajú  kontroly dodržiavania karanténnych opatrení, najmä dodržiavanie nariadenej izolácie v domácom prostredí. Kontroly sú zamerané na osoby pozitívne testované na COVID-19, ich úzke rodinné, školské, či pracovné kontakty a taktiež na osoby, ktoré sa vrátili na územie SR zo zahraničia. Kontroly prebiehajú telefonicky, ale i osobne. Zároveň sú políciou denne vykonávané fyzické kontroly osôb zamerané na dodržiavanie domácej izolácie v rámci spolupráce s RÚVZ Čadca. Vykonávanie častejších kontrol prispelo k zvýšenému dodržiavaniu karanténnych opatrení, nakoľko sú tieto kontroly vykonávané náhodne i cielene, a to aj opakovane u tých istých osôb. Taktiež sa zameriavajú  na kontrolu opatrení pre zabránenie šírenia nákazy SARS-CoV-2 v oblasti gastroprevádzok, služieb, zariadení starostlivosti o ľudské telo, fitness centier, hromadných podujatí, maloobchodných prevádzok, kultúry, dodržiavanie základných prevádzkových podmienok  v školách, školských zariadeniach, autoškolách, službách pre verejnosť v oblasti opravy a servisu automobilov, službách technickej a emisnej kontroly vozidiel, práčovne a čistiarne odevov, krajčírskych služieb. Na základe zistených skutočností sa na mieste vyhotoví záznam zo šetrenia a pri zistení nedostatkov sú udelené priamo na mieste sankcie v blokovom konaní. Závažné porušenie hygienických predpisov je predmetom správneho konania podľa zákonných ustanovení. Prevádzkovateľom sa prízvukuje dôležitosť dodržiavania nariadených aktuálnych opatrení, pretože jedine disciplinovaným konaním môžeme predchádzať šíreniu nákazy.

V neposlednom rade je dôležitá aj prevencia vzniku a šírenia sa nákazy, ktorá je realizovaná v spolupráci s regionálnymi internetovými a printovými médiami, obcami, základnými a strednými školami a pod. formou zasielania článkov, plagátov, či letákov. Podľa aktuálnej epidemiologickej situácie sú organizované edukačné aktivity zamerané na rôzne témy, napr. hygienu rúk (edukácia o najčastejších chybách, ktorých sa dopúšťame pri hygiene rúk, osvojenie zásad a techniky správneho umývania a dezinfekcie rúk s praktickou ukážkou).

 

Vzhľadom na nízku zaočkovanosť nie len v našom regióne, ale aj na celom Slovensku, aktuálne dochádza k zhoršovaniu epidemiologickej situácie, k prudkému nárastu COVID pozitívnych osôb. Dôležitosť očkovania spočíva nie len v prevencii vzniku a šírenia nákazy, ale tiež v miernejšom priebehu tohto ochorenia. Každý okres, ktorému sa podarí plne zaočkovať viac ako 65% populácie nad 50 rokov, získa v COVID automate výhodu a môže sa v ňom umiestniť o jeden stupeň nižšie. Túto výhodu už využíva Bratislavský kraj, avšak náš región v tomto počte výrazne zaostáva. Očkovanie chráni pred ťažkým priebehom ochorenia s následnou hospitalizáciou, pred prípadnými zdravotnými komplikáciami po prekonaní ochorenia, v najhoršom prípade až úmrtím. Aby sme sa mohli vrátiť k normálnemu životu, je potrebné dosiahnuť kolektívnu imunitu v našej populácii, k čomu je potrebná 80% zaočkovanosť. Možnosť zaočkovať sa majú všetci záujemcovia od 12 rokov. Na očkovanie sa môžete  registrovať na internetovej stránke korona.gov.sk v sekcii Registrácia na očkovanie alebo môžete využiť možnosť očkovania bez nutnosti registrácie, stačí sa dostaviť do očkovacieho centra. Aktuálne miesta očkovania, časy a dátumy si môžete pozrieť na internetovej stránke www.health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie . Okrem toho prebiehajú aj jednorazové aktivity výjazdovej vakcinačnej linky Žilinského samosprávneho kraja -  VakciZuzka, kde je možnosť dať sa  zaočkovať bez nutnosti registrácie. Mobilná VakciZuzka navštevuje miesta s nízkou zaočkovanosťou, očkuje jednodávkovou vakcínou osoby staršie ako 18 rokov.  Jej pohyb je tiež možné sledovať na internete.

V boji s pandémiou nám pomôže výlučne disciplína v dodržiavaní správnych zásad R-O-R (rúško-odstup-ruky/dezinfekcia) a zaočkovanosť čo najväčšej časti populácie.

 

 

Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička

 

Zdroj:
ÚVZ SR
MZ SR
korona.gov.sk

 

Pripravilo:
Oddelenie podpory zdravia a zdravotnej výchovy
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky