Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Podpora zdravia / Poradňa zdravia- vyšetrenie

Poradňa zdravia- vyšetrenie


ObrázokSúbory na stiahnutie: 1

 

Poradňa  zdravia

 

 

         Spôsob žitia súčasného životného štýlu privádza so sebou rôzne nástrahy. Veľkým strašiakom nášho životného štýlu sú nadváha a obezita, ktoré so sebou prinášjú množstvo komplikácií. Obezitou a nadváhou trpí na Slovensku 13 - 15% detí vo veku od 11 do 15 rokov; nadváhou 20% vo vekovej kategórií od 18 do 24 rokov; obezitou 41,74% ľudí od 55 do 64 rokov; v skupine od 18 do 64 rokov trpí obezitou 25,6% a 36,2% nadváhou (zdroj ÚVZ SR). Ďalším strašiakom sú srdcovo – cievne ochorenia, ktoré každoročne zabijú 17,5 mil. ľudí na celom svete. Úmrtnosť na tieto choroby sa v súčasnosti zaraďuje na prvé miesto. Srdcovo-cievne ochorenia sa vyznačujú tým, že úzko súvisia so životným štýlom človeka a preto sa im dá predchádzať. Často sa začínajú rozvíjať už v detstve, ale najčastejšie sa prejavujú až o niekoľko desaťročí neskôr. Veľmi úzko súvisia práve s rozvojom nadváhy a obezity. Dnes ohrozujú už aj mladšiu populáciu vo veku 20-30 rokov.

 

         Na zisťovanie rizikových faktorov životného štýlu boli vytvorené Poradne zdravia. Poradne zdravia sú určené najmä pre tých obyvateľov, ktorí prejavia záujem o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a vlastnými silami sa snažia predchádzať vzniku chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a tiež  nádorových ochorení.

Návšteva v základnej poradni spočíva vo vyšetrení hlavných rizikových faktorov chronických civilizačných ochorení. Do poradne zdravia môže prísť ktokoľvek, kto má záujem niečo sa dozvedieť o svojom zdraví. V poradni Vám odborní pracovníci vyšetria hlavné rizikové faktory, ktoré súvisia so vznikom spomínaných ochorení.

 

TOTO  VYŠETRENIE SA ROBÍ  ÚPLNE ZADARMO!!!

 

Počas vyšetrenia sa Vám stanovia nasledovné parametre:

- antropometrické meranie (telesná výška a hmotnosť - BMI, obvod pása a bokov – WHR)
- biochemické vyšetrenie z kvapky krvi z prsta (celkový cholesterol, HDL a LDL cholesterol, triglyceridy, glukóza – cukor a pečeňové testy AST, ALT, GMT)

- meranie krvného tlaku a tepovej frekvencie
- anamnestické údaje - osobná a rodinná anamnéza

- fajčiari majú možnosť zmerať si množstvo oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu prístrojom MicroSmokerlyzér.

 

             Na vyšetrenie je potrebné prísť ráno nalačno.

           

Ambulanica Poradne zdravia sa v Čadci nachádza na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci (zelená budova na parkovisku pri Kysuckej nemocnici s poliklinikou) na 2. Poschodí č.d.233 každý utorok a štvrtok od 7,00 hod. do 10,00 hod. O možnostiach vyšetrenia sa môžete telefonicky informovať na tel. čísle: 041/4302617 alebo 041/4302675.

 

V roku 2013 túto možnosť využilo 270 klientov, z toho 84 mužov a 186 žien. Najväčší záujem prejavili klienti vo vekovej skupine 55-64 ročných (77 klientov) a vo vekove skupine 65 a viac ročných (78 klientov).

 

 

Pripravilo:

Oddelenie hygieny a podpory zdravia – Referát podpory zdravia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

so sídlom v Čadci

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00
Ut: 8.00-11.00
St: 8.00-11.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky