Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Podpora zdravia / Svetový deň duševného zdravia - 10. október 2020

Svetový deň duševného zdravia - 10. október 2020


Súbory na stiahnutie: 0

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definovala duševné zdravie ako stav pohody, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať situácie bežného života, vie produktívne pracovať a vie prispievať do života spoločnosti. Súčasná epidemiologická situácia ovplyvňuje duševné zdravie ľudí na celom svete. Podľa WHO štatistík až 450mil. ľudí žije s duševnými poruchami, taktiež každý štvrtý človek v populácii je zasiahnutý nejakou duševnou poruchou v určitom štádiu svojho života a každých 40 sekúnd niekto na svete spácha samovraždu.
Svetový deň duševného zdravia bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie (WFMH) v roku 1991. Jeho cieľom je zvýšenie informovanosti verejnosti o problémoch súvisiacich s psychickými ochoreniami. Kampaň je zameraná na aktívnejšie zapojenie duševne postihnutých ľudí do spoločenského a pracovného života.
Za najrozšírenejšie psychické ochorenie sa považuje depresia. K najčastejším duševným problémom ľudí patrí stres, s ktorým sa dennodenne stretávame v bežnom živote, ďalej únava, prepracovanosť a tiež nevyhovujúce sociálne prostredie. Každoročne na Slovensku stúpa počet ľudí, ktorí navštívia psychiatrické ambulancie. Podľa štatistiky z Národného centra zdravotníckych informácií výskyt nových duševných porúch stúpa každoročne o 23%.
Duševné zdravie je ľudským právom. Je pre človeka veľmi dôležité, preto by sa mu mala venovať pozornosť rovnako ako zdraviu telesnému. Ruka v ruke s duševným zdravím ide duševná hygiena. Duševná hygiena je súbor poznatkov a pravidiel, ktorými sa potrebujeme riadiť, aby sme udržiavali a posilňovali duševné zdravie a celkovú duševnú kondíciu. Duševná hygiena dáva človeku pocit istoty a zdravého sebavedomia, dáva pocit spokojnosti a vyrovnanosti, zlepšuje výkonnosť a postavenie v práci, rodine a spoločnosti.
Medzi zásady duševného zdravia patrí:
-    prijímaj sám seba- váž si sám seba, ale neber sa príliš vážne,
-    hovor o tom, čo ťa trápi- zdieľaná starosť je polovičná, zdieľaná radosť dvojnásobná,
-    buď aktívny – kým sa hýbeme, žijeme,
-    uč sa novým veciam – stále je čo spoznávať a učiť sa,
-    stretávaj sa s priateľmi – sympatia, náklonnosť, priateľstvo, láska sú zdrojom opory a radosti,
-    rob  niečo tvorivé – proces je dôležitejší ako výsledok,
-    zapoj sa a pomôž – pomoc druhým dáva zmysel nášmu životu,
-    neváhaj požiadať o pomoc,
-    oddychuj a uvoľni sa – uč sa aktívne aj pasívne oddychovať, nachádzať nové zdroje radosti a uvoľnenia,
-    zdolávaj prekážky – ber prekážky ako výzvy, čo ťa nezabije, to ťa posilní,
-    neboj sa snívať – v snoch sa môžeme vznášať a dokázať úžasné veci,
-    ži tu a teraz – ži najlepšie ako vieš.

 

Zdroje:
Liga za duševné zdravie
ÚVZ SR
Strom zdravia


Pripravilo:
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

RÚVZ so sídlom v Čadci dočasne z tech. príčin zatvorený!!!
Po: 8.00-11.00
Ut: 8.00-11.00
St: 8.00-11.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky