Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Podpora zdravia

Podpora zdravia


Svetový deň bez tabaku – 31. máj
S cieľom poukázať na zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku a povzbudiť vlády jednotlivých krajín, aby prijali účinné opatrenia na zníženie užívania tabaku vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia 31. máj za Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day)... viac informácií nájdete v článku.
DÁTUM: Streda, Máj 27, 2020 - 16:31 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Svetový deň obezity - 4.3.2020
V tento deň sa po celom svete konajú akcie nielen pre odborníkov, ale aj širokú verejnosť. Cieľom tohto dňa je oboznámiť spoločnosť s rizikami nadváhy a obezity a podporiť aktívny prístup k zvládaniu tejto problematiky...
DÁTUM: Piatok, Február 28, 2020 - 05:02 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI RAKOVINE – 4. FEBRUÁR
Aj tento rok si 4. februára pripomíname Svetový deň boja proti rakovine, ktorý vyhlásila Medzinárodná únia proti rakovine (UICC). Ide o iniciatívu, v rámci ktorej sa môže zjednotiť celý svet, s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o rakovine a upozorniť na dôležitosť primárnej či sekundárnej prevencie a zdravého životného štýlu...
DÁTUM: Utorok, Január 21, 2020 - 05:17 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

ÚVZSR: Svetový deň boja proti AIDS: Anonymné vyšetrenie anti - HIV protilátok ponúkajú aj regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR
Prvého decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka. Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia. Tohtoročná téma Svetového dňa boja proti AIDS 2019 je "Komunity zohrávajú nezastupiteľnú úlohu". Komunita je dôležitým pilierom podpory. Sú to všetci, ktorí sú danou problematikou postihnutí priamo, ale aj všetci tí, ktorí v danej veci pomáhajú či dokážu pomôcť...
DÁTUM: Piatok, December 6, 2019 - 05:13 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

1.december 2019 - Svetový deň boja proti AIDS
1.decembra si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Ide o celosvetovo významný deň, vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), ako príležitosť informovať verejnosť o pandemickej smrteľnej chorobe...
DÁTUM: Pondelok, November 25, 2019 - 19:48 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

20. október 2019 - Svetový deň osteoporózy
Podľa WHO je osteoporóza „systémové ochorenie skeletu, definované ako zníženie obsahu kostnej hmoty a narušenie mikroarchitektúry kostného tkaniva, zapríčiňujúce zvýšenú krehkosť, čo vyúsťuje do zvýšeného rizika zlomenín už pri minimálnom úraze.“...
DÁTUM: Štvrtok, Október 17, 2019 - 03:56 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

1. október 2019 - Medzinárodný deň seniorov
Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásilo 1. október za „Medzinárodný deň starších ľudí“ v rezolúcii 45/106 dňa 14. decembra 1990. Tento rok si ho pripomíname už po 29.-krát. Jeho hlavnou úlohou je pripomenúť si, že naša populácia starne. Starnutie obyvateľstva so sebou prináša mnohé sociálne a ekonomické dôsledky vo všetkých krajinách sveta. Do skupiny seniorov zaraďujeme osoby vo veku nad 65 rokov...
DÁTUM: Sobota, September 28, 2019 - 19:27 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

29. septebmer 2019 - Svetový deň srdca - "Poznáte svoje riziko?"
29. septembra si každoročne pripomíname Svetový deň srdca. Cieľom tohto dňa je zvýšenie povedomia o srdcovo – cievnych ochoreniach. V súčasnosti sa srdcovo – cievne ochorenia zaraďujú na prvé priečky v úmrtnosti, preto heslom tohto dňa je „Poznáte svoje riziko?“...
DÁTUM: Utorok, September 24, 2019 - 18:41 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Svetový deň Alzheimerovej choroby – 21. september
Alzheimerova choroba je neurodegeneratívne ochorenie centrálnej nervovej sústavy, ktoré sa klinicky prejavuje ako demencia s plynulým zhoršovaním poznávacích a sociálnych schopností. Dochádza k zhoršovaniu pamäti, poruchám myslenia, uvažovania, strate orientácie v priestore a čase, poruchám reči a citového života.
DÁTUM: Štvrtok, September 12, 2019 - 20:29 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

9. september 2019 - Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS)
Hlavnou úlohou Medzinárodného dňa povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme je zvyšovanie informovanosti o rizikách, ktoré môžu vyplývať z užívania alkoholu počas tehotenstva. Tento deň bol zvolený na deviaty deň deviateho mesiaca v roku preto, aby si svet pamätal, že počas deviatich mesiacov tehotenstva by sa žena mala zdržiavať alkoholu.
DÁTUM: Utorok, September 3, 2019 - 03:53 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

RÚVZ so sídlom v Čadci dočasne z tech. príčin zatvorený!!!
Po: 8.00-11.00
Ut: 8.00-11.00
St: 8.00-11.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky