Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Podpora zdravia

Podpora zdravia


Svetový deň duševného zdravia - 12. október
Svetová federácia pre duševné zdravie vyhlásila 10. október za Medzinárodný deň duševného zdravia. Výskumy preukazujú, že ľudia trpiaci niektorou vážnou duševnou poruchou, ako môže byť napríklad schizofrénia, depresia a pod., môžu žiť o 10 až 15 rokov kratšie, ako je priemerná dĺžka života...
DÁTUM: Piatok, Október 10, 2014 - 05:33 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Kampaň MOST 2014 (Mesiac o srdcových témach)
Obrázok Pri príležitosti Dňa srdca, ktorý je každoročne Svetovou zdravotníckou organizáciou stanovený na 29.9., si môžete dať stanoviť svoj Kód zdravého srdca, a to dňa 26.9.2014 v Supermarkete TEMPO v Čadci v čase od 9,00 hod. do 17,00 hod. Pracovníčky oddelenia Podpory zdravia na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci Vám radi premerajú celkový cholesterol v krvi, krvný tlak, výšku, hmotnosť a BMI index.
DÁTUM: Streda, September 24, 2014 - 05:45 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Svetový deň Alzheimerovej choroby - 21. september 2014
V nedeľu 21. septembra sme si pripomenuli Svetový deň Alzheimerovej choroby. Toto ochorenie sa považuje za strašiaka ľudstva, pretože začína nenápadne a pozvoľne, rozvíja sa neustále v priebehu niekoľkých, ba až mnohých rokov...
DÁTUM: Streda, September 24, 2014 - 05:37 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Európsky deň ústneho zdravia - 12. september 2014
Svetovému dňu ústneho zdravia je venovaný 12. september. V tento deň sa v roku 1854 narodil Dr. Charles Gordon zakladateľ Svetovej dentálnej federácie (FDI). Ústnej hygiene sa ľudia venovali od nepamäti...
DÁTUM: Piatok, September 5, 2014 - 05:28 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi
Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 26. jún ako Medzinárodný deň proti nezákonnému užívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu, na pripomenutie cieľa, ktorý členské štáty prijali v tento deň v roku 1987- vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez drogových závislostí. UNODC (Úrad pre drogy a kriminalitu Organizácie spojených národov) volí každý rok ústrednú tému- posolstvo Medzinárodného dňa a iniciuje každoročnú kampaň na zvyšovanie povedomia o svetovom probléme drog. Viac informácií nájdete v prílohe.
DÁTUM: Pondelok, Jún 23, 2014 - 08:03 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Svetový deň bez tabaku - 31. máj 2014
31. máj bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day). Zmyslom svetového dňa je informovanie širokej verejnosti o škodlivých následkoch fajčenia na zdravotný stav ľudí, najmä ľudí v mladom veku a chrániť deti a mládež pred aktívnym, ale aj pasívnym fajčením vzhľadom k tomu, že tabakový dym je zaradený medzi karcinogény. Heslom tohtoročného dňa bez tabaku je Tabak - smrteľný v každej podobe. Viac informácií nájdete v prílohe.
DÁTUM: Pondelok, Máj 26, 2014 - 05:44 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Svetový deň – Pohybom k zdraviu - 10. máj 2014
Svetový deň – pohybom k zdraviu bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v roku 2002 a oslavuje sa od roku 2003. Viac informácií nájdete v prílohe.
DÁTUM: Piatok, Máj 9, 2014 - 05:44 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Svetový deň zdravia
Každý rok si 7.apríla pripomíname Svetový deň zdravia. Tento deň bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Téma Svetového dňa zdravia sa každoročne mení a sústreďuje sa na témy, ktoré upozorňujú na určité aspekty zdravia, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť... Viac informácií nájdete v článku.
DÁTUM: Piatok, Apríl 4, 2014 - 07:29 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Poradňa zdravia- vyšetrenie
Obrázok V ambulancii Poradne zdravia na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci máte možnosť vykonať si preventívne vyšetrenie. Odborný personál Vám poskytne poradenstvo zdravého životného štýlu v prevencii vzniku chronických neinfekčných ochorení. Viac informácií vo vnútri článku.
DÁTUM: Streda, Marec 19, 2014 - 06:21 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

Celoslovenská súťaž "Najlepšia protidrogová nástenka"
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY pod záštitou HLAVNÉHO HYGIENIKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY pri príležitosti „Európskeho týždňa boja proti drogám“ vyhlasuje celoslovenskú súťaž pre 7. ročníky základných škôl s názvom „NAJLEPŠIA PROTIDROGOVÁ NÁSTENKA“.
DÁTUM: Streda, November 27, 2013 - 09:39 PRÍLOHY: 1 zobraziť >>

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00
Ut: 8.00-11.00
St: 8.00-11.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky