Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Preventívne pracovné lekárstvo

Preventívne pracovné lekárstvo


Ochrana zdravia pri práci - rizikové práce a choroby z povolania v SR
Tlačová správa.
DÁTUM: Piatok, Apríl 29, 2022 - 04:40 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 25. – 29. októbra 2021
V Európskej únii je 43. kalendárny týždeň v roku vyhlásený za Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kedy sa vo všetkých členských štátoch konajú aktivity so zameraním na zvýšenie pozornosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci...
DÁTUM: Piatok, Október 22, 2021 - 20:09 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Ako si poradiť s horúčavami na pracovisku
Viac informácií v článku...
DÁTUM: Streda, Júl 15, 2020 - 10:58 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2
§ 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie z hľadiska zdravotného rizika; oznamujú sa údaje k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Zmeny, ktoré nastanú v personálnom obsadení v prácach v kategórii 2 neskôr v priebehu roka, sa dodatočne neaktualizujú...
DÁTUM: Utorok, December 17, 2019 - 20:24 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 21. – 25.októbra 2019
V Európske únii je 43. kalendárny týždeň každoročne vyhlásený za Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jeho cieľom je prispievať k zlepšovaniu úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách v krajinách Európy.
DÁTUM: Nedeľa, Október 13, 2019 - 18:37 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - 22. – 26. októbra 2018
V rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci pozýva zamestnávateľov a ich zástupcov na Deň otvorených dverí oddelenia preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie dňa 25. októbra 2018 (štvrtok) v čase od 8.00 do 14.00 hod.
DÁTUM: Utorok, Október 16, 2018 - 04:47 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 23. – 27.októbra 2017
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) kampaňou na roky 2016 – 2017: Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie poukazuje na bezpečné a zdravé pracovné podmienky počas celého pracovného života, ktoré sú prínosom pre zamestnancov, podniky i celú spoločnosť...
DÁTUM: Streda, Október 18, 2017 - 07:05 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 24. – 28. októbra 2016
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) kampaňou na roky 2016 – 2017: Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie poukazuje na bezpečné a zdravé pracovné podmienky počas celého pracovného života, ktoré sú prínosom pre zamestnancov, podniky i celú spoločnosť...
DÁTUM: Streda, Október 19, 2016 - 06:24 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 19. - 23. októbra 2015
Deň otvorených dverí referátu preventívneho pracovného lekárstva RÚVZ v Čadci dňa 23.októbra 2015 (piatok) v čase od 8,00 do 14.00 hod.
DÁTUM: Streda, Október 21, 2015 - 06:58 PRÍLOHY: 0 zobraziť >>

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky