Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Preventívne pracovné lekárstvo / Európsky týžden bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 21. - 27. októbra 2013

Európsky týžden bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 21. - 27. októbra 2013


Súbory na stiahnutie: 0

Európsky týžden bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 21. - 27. októbra 2013

           Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) začala v roku 2012 dvojročnú kampaň Zdravé pracoviská s názvom Spolupráca pri prevencii rizík. Kampaň pre roky 2012 – 2013 poukazuje na význam vedenia na riadiacej úrovni a účasti zamestnancov pri zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. Úlohou kampane je podporiť spoluprácu manažérov, zamestnancov a ďalších zúčastnených strán na zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Kampaň sa zameriava na prevenciu rizík, riadenie rizík, podporu vrcholových manažérov pri aktívnom zapojení sa do znižovania rizík, podporu spolupráce zamestnancov, ich zástupcov a ďalších zúčastnených strán s manažérmi s cieľom znižovať riziká.

 

V rámci Európskej kampane Zdravé pracoviská – Spolupráca pri prevencii rizík  sa v dňoch 21. – 27. októbra 2013 uskutoční Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Počas tohto týždňa prebehnú na celom Slovensku viaceré aktivity, do ktorých sa zapojí aj Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR.
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci pozýva v rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci odbornú a laickú verejnosť

na Deň otvorených dverí odboru preventívneho pracovného lekárstva RÚVZ

 

 

dňa 23. októbra 2013.
 

 

Pracovníci odboru preventívneho pracovného lekárstva budú poskytovať konzultácie k otázkam týkajúcim sa ochrany zdravia pri práci, faktorov práce a pracovného prostredia, hodnotenia rizík, kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík a vykonávania preventívnych opatrení na elimináciu vplyvov škodlivých faktorov na zdravie zamestnancov. 

COVID-19

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky