Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti


Oznamovanie protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

podľa zákona č. 54/2019 Z. z.  o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zverejňuje a sprístupňuje

informáciu o podávaní podnetov o protispoločenskej činnosti, ktoré je možné podať:

  1. nepretržite 24 hodín denne v elektronickej forme na emailovú adresu protispolcinnost@health.gov.sk
  2. Písomne na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava, Útvar kontroly a sťažností, pričom na obálke je potrebné uviesť označenie „protispoločenská činnosť“ a upozornenie „NEOTVÁRAŤ“.


označenie zodpovednej osoby:
 
Útvar kontroly a sťažností
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, 837 52 Bratislava
E-mail: protispolcinnost@health.gov.sk
Telefón: 02/59373111

 

 

 

Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička a vedúca služobného úradu

Nový portál ÚVZ

Opičie kiahne

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky