Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Poradňa očkovania

Poradňa očkovania


 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
oddelenie epidemiológie
Palárikova 1156, 022 01  Čadca
poskytuje pre verejnosť

konzultačnú činnosť v oblasti ochorení preventabilných očkovaním:

 • poradenstvo v problematike povinného pravidelného očkovania detí, ktoré dosiahli určitý vek v zmysle očkovacieho kalendára pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých + príslušnej legislatívy
 • poradenstvo v problematike odporúčaného očkovania
 • poradenstvo vo všetkých ďalších problémoch spojených s očkovaním

Konzultácie sa uskutočňujú vždy prvý utorok v mesiaci v čase od 13,30 do 14,30 hod.
Na konzultácie je potrebné sa vopred nahlásiť na odbore epidemiológie, telefónne číslo : 041/430 26 61.

Kontaktné osoby:
RNDr. Xénia Lukáčová

Poradenstvo v očkovaní detí s kontraindikáciami
Centrá na očkovanie detí s kontraindikáciami očkovania (oficiálne vymenované MZ SR)

 • DFNsP v Bratislave
  Limbová 1
  833 40 Bratislava
  MUDr. Zuzana Kuková
  tel. č. : 02/59371563
 • DFNsP v Banskej Bystrici
  Klinika pre deti a dorast
  975 17 Banská Bystrica
  Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
  tel. č.: 048/4726566
 • DFNsP v Košiciach
  Tr. SNP 1
  040 11 Košice
  MUDr. Ingrid Urbančíková
  tel. č.: 055/6402478
 • FN v Martine
  Kollárova 2
  036 59 Martin
  MUDr. Jana Vyšehradská
  tel. č. : 043/4203845

Opičie kiahne

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky