Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Portál otvorených dát

Portál otvorených dát


 

Portál otvorených dát vznikol v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. Tento portál má slúžiť pre občanov, podnikateľov, tretí sektor, ale aj pre samotnú verejnú správu. Umožní  sa  tým  lepší prístup k informáciám, pretože  sa  na jednom mieste zhromaždia informácie o umiestnení dát verejnej správy vhodných na ďalšie spracovanie. Skúsenosti  zo  zahraničia ukazujú,  že stačí,   ak  verejná  správa poskytne  kvalitné  dáta a samotní občania  vytvoria  používateľsky   atraktívne   koncepty   a   aplikácie.  Rovnako  sa potvrdilo,  že  významným  užívateľom   zverejnených dát a novovytvorených aplikácií sú samotné inštitúcie verejnej správy. Data.gov.sk je  katalóg   obsahujúci  rôzne   užitočné  dáta z internetu, o ktorý sa starajú ľudia z komunity.   Môžete   tu   zbierať odkazy na dáta z webu pre seba a ostatných, alebo vyhľadávať v dátach, ktoré zozbierali iní. Podľa typu dát (a formy použitia) je data.gov.sk katalóg schopný ukladať kópiu dát alebo im poskytnúť priestor v databáze spolu so základnými vizualizačnými nástrojmi.

 

Ciele, ktoré má naplniť portál otvorených dát :

- Zverejňovať diaľkovo prístupné dáta v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií.

- Zverejňovať metadáta (t.j. popis dát, význam  jednotlivých "stĺpcov v tabuľke " či okienok vo formulári),  diaľkovo  prístupné, v strojovo    spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií

 

Datasety uverejňované RÚVZ Čadca

 

 

 

 

Názov datasetu

Umiestnenie datasetu (link)

Objednávky za rok 2023

 XML

Objednávky za rok 2022

 XML

Objednávky za rok 2021

 XML

Objednávky za rok 2020

 XML

Objednávky za rok 2019

XML

Objednávky za rok 2018

XML

Objednávky za rok 2017

XML

Objednávky za rok 2016

XML

Objednávky za rok 2015

XML

Faktúry za rok 2023

XML

Faktúry za rok 2022

XML

Faktúry za rok 2021

XML

Faktúry za rok 2020

XML

Faktúry za rok 2019

XML

Faktúry za rok 2018

XML

Faktúry za rok 2017

XML

Faktúry za rok 2016

XML

Faktúry za rok 2015

XML

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo 2022

XML

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo 2021

XML

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo 2020

XML

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo 2019

XML

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo 2018

XML

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo 2017

XML

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo 2016

XML

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo 2015

XML

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov 2022

XML

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov 2021

XML

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov 2020

XML

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov 2019

XML

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov 2018

XML

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov 2017

XML

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov 2016

XML

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov 2015

XML

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení 2022

XML

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení 2020

XML

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení 2019

XML

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení 2018

XML

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení 2017

XML

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení 2016

XML

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení 2015

XML

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách 2022

XML

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách 2020

XML

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách 2019

XML

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách 2018

XML

 

 

 

 

 

 

 

Nový portál ÚVZ

Opičie kiahne

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky