Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Čadci je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb  sa realizuje v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a internou Smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

IČO: 17335493

DIČ: 2020552105

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 7000135839/8180

 

Štatutárny zástupca:

RNDr. Xénia Lukáčová, regionálna hygienička

 

Kontakt

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Čadci

Palárikova 1156, 022 01 Čadca

 

tel.: 041-430 26 11

fax: 041-430 26 23

e-mail: ca.sekretariat@uvzsr.sk

 

Internetová adresa: www.ruvzca.sk

- Nadlimitné zákazky - neevidujeme zatiaľ žiadne

- Podlimitné zákazky - neevidujeme zatiaľ žiadne

- Zákazky s nízkou hodnotou

 

 

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 7.30-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 7.30-11.00 / 11.30-14.00
St: 7.30-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 7.30-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky