Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov


Informácia o uhrádzaní správnych poplatkov e-kolkami

Podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vydanie:

  • záväzného stanoviska alebo rozhodnutia spoplatnené sumou: 50,- €.
  • vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia spoplatnené sumou: 10,- €.
  • vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti spoplatnené sumou: 30,- €.
  • vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti spoplatnené sumou: 20,- €.
  • vydanie duplikátu osvedèenia o odbornej spôsobilosti spoplatnené sumou: 10,- €.

Nový portál ÚVZ

Opičie kiahne

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky