Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Úradná tabuľa

Úradná tabuľa


3.8.2022 Unitest 3, s. r. o. - MOM - Belanského 207/33, 02401 Kysucké Nové Mesto zobraziť >>
8.2.2023 Zrušenie MOM - Unitest 3, s. r. o. - MOM - Belanského 207/33, 02401 Kysucké Nové Mesto zobraziť >>

------------------------------------------------------

3.9.2021 M Pharm Company, s.r.o. - MOM - Sanitárne kontajnery (parcela C KN č. 3712) , Turzovka Stred, 02354 Turzovka zobraziť >>
4.3.2022 M Pharm Company, s.r.o. - zrušenie MOM - Sanitárne kontajnery (parcela C KN č. 3712) , Turzovka Stred, 02354 Turzovka zobraziť >>
------------------------------------------------------

12.8.2021 KURATÍVA s.r.o. - MOM - Belanského, 02401 Kysucké Nové Mesto zobraziť >>

------------------------------------------------------
13.4.2021 Mikael s.r.o. - MOM - 1.mája 42/17, 02401 Kysucké Nové Mesto zobraziť >>
6.10.2021 Zrušenie MOM - Mikael s.r.o. - MOM - 1.mája 42/17, 02401 Kysucké Nové Mesto
zobraziť >>

------------------------------------------------------
19.3.2021 Mgr. Radoslav Ježo - MOM - Hviezdoslavova 56521, 02401 KNM zobraziť >>
13.4.2021 Zrušenie MOM - Mgr. Radoslav Ježo - MOM - Hviezdoslavova 56521, 02401 KNM, zriadeného dňa 19.3.2021 zobraziť >>
------------------------------------------------------

4.3.2021 JAG 23 s.r.o. - MOM - Nižný Kelčov 524, 02355 Vysoká nad Kysucou zobraziť >>

26.2.2021 MUDr. Dávid Liščák - MOM - 4049, 02351 Raková zobraziť >>

24.2.2021 Obec Nesluša - MOM - Základná škola - telocvičňa, 837, 02341 Nesluša zobraziť >>

------------------------------------------------------
22.2.2021 CA - Pharmacy, s.r.o. - MOM - A. Hlinku 311838B, 02201 Čadca zobraziť >>
17.6.2021 Zrušenie MOM - CA - Pharmacy, s.r.o. - MOM - A. Hlinku 311838B, 02201 Čadca zobraziť >>
------------------------------------------------------

18.2.2021 Obec Kysucký Lieskovec - MOM - Hala za kultúrnym domom, 776, 02334 Kysucký Lieskovec zobraziť >>
30.12.2022 Zrušenie MOM - Obec Kysucký Lieskovec - MOM - Hala za kultúrnym domom, 776, 02334 Kysucký Lieskovec zobraziť >>

------------------------------------------------------
18.2.2021 Obec Skalité - MOM - Kultúrny dom, 967, 02314 Skalité zobraziť >>
28.6.2021 Zrušenie MOM - Obec Skalité - Kultúrny dom, 967, 02314 Skalité zobraziť >>
------------------------------------------------------

12.2.2021 Obec Horný Vadičov - MOM - Základná škola Horný Vadičov, 277, 02345 Horný Vadičov
zobraziť >>

------------------------------------------------------
11.2.2021 Mesto Čadca - MOM - Mestská plaváreň Čadca, Športovcov 1825/2, 02201 Čadca
zobraziť >>
12.1.2023 Zrušenie MOM - Mesto Čadca - Mestská plaváreň Čadca, Športovcov 1825/2, 02201 Čadca zobraziť >>
------------------------------------------------------
11.2.2021 M Pharm Company, s.r.o. - MOM - Malá 671C, 02201 Čadca zobraziť >>
7.4.2021 rozhodnutie_M Pharm Company_sro_Cadca - úprava zobraziť >>
16.5.2022 Rozhodnutie - pozast. povolenia MOM M Pharm Company, s.r.o., Malá 671C, Čadca
zobraziť >>
5.9.2022 Rozhodnutie - pozast.povolenia MOM M Pharm Company, s.r.o., Malá 67/1C, Čadca
zobraziť >>
------------------------------------------------------

9.2.2021 Obec Stará Bystrica - MOM - Obecný úrad, 537, 02304 Stará Bystrica zobraziť >>
17.1.2023 Rozhodnutie - zrušenie - MOM - Obecný úrad, 537, 02304 Stará Bystrica zobraziť >>
------------------------------------------------------

5.2.2021 Elite s.r.o. - MOM - Prenosný kontajner, parcela C-KN 60093, 02302 Krásno nad Kysucou
zobraziť >>

------------------------------------------------------
3.2.2021 Obec Raková - MOM - Kultúrny dom Jána Palárika, 1045, 02351 Raková zobraziť >>
21.7.2021 Rozhodnutie - zrušenie MOM - obec Raková zobraziť >>
------------------------------------------------------

1.2.2021 BUSINESS Hrabina, s.r.o. - MOM - Prenosné kontajnery, Pivovarská, parcela C-KN 1254, 02404 Kysucké Nové Mesto zobraziť >>
21.7.2021 Rozhodnutie - pozastavenie povolenia MOM BUSINESS Hrabina, s.r.o - KNM zobraziť >>
7.11.2022 Rozhodnutie - zrušenie povolenia MOM - BHR medical s.r.o., KNM zobraziť >>
-----------------------------------------------------

1.2.2021 BUSINESS Hrabina, s.r.o. - MOM - Prenosné kontajnery, Staničná, 02201 Čadca zobraziť >>
26.7.2021 Rozhodnutie - rozšírenie o PCR testovanie MOM - BHR medical s.r.o., Čadca zobraziť >>
11.3.2022 Rozhodnutie -pozastavenie povolenia MOM - BHR medical s.r.o., Čadca zobraziť>>
3.10.2022 Rozhodnutie -pozastavenie povolenia MOM - BHR medical s.r.o., Čadca zobraziť>>
7.11.2022 Rozhodnutie -zrušenie povolenia MOM - BHR medical s.r.o., Čadca zobraziť >>
-----------------------------------------------------

29.1.2021 Pro Benefit s.r.o. - MOM - Spoločnosť Schaeffler Kysuce spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 1, 02401 Kysucké Nové Mesto zobraziť >>

------------------------------------------------------
29.1.2021 MDDr. Miloš Hmíra - MOM - Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 8713, 02401 Kysucké Nové Mesto zobraziť >>
1.6.2022 MDDr. Miloš Hmíra - zrušenie MOM - Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 8713, 02401 Kysucké Nové Mesto zobraziť >>

------------------------------------------------------
29.1.2021 Laser therapy, k.s - MOM - Belanského 7567, 02401 Kysucké Nové Mesto zobraziť >>
10.11.2021 Rozhodnutie zrušenie - MOM - Laser therapy, k.s., Kysucké Nové Mesto zobraziť >>
------------------------------------------------------

26.1.2021 MEDILAND LC spol. s r.o. - MOM:
- Kukučínova 2739, 02401 Kysucké Nové Mesto
- SNP 1715, 02302 Krásno nad Kysucou
- M. R. Štefánika 561, 02354 Turzovka
zobraziť >>

21.7.2021 Rozhodnutie - rozšírenie o PCR testovanie MOM - MEDILAND LC spol. s r.o.
- Kukučínova 2739, 02401 Kysucké Nové Mesto
- SNP 1715, 02302 Krásno nad Kysucou
- M. R. Štefánika 561, 02354 Turzovka
zobraziť >>
------------------------------------------------------

26.1.2021 Elite s.r.o. - MOM - parcela C-KN 923, Potočná 14391, 02201 Čadca zobraziť >>

------------------------------------------------------
26.1.2021 TAJS, s.r.o. - MOM - Palárikova 1083/28, 02201 Čadca, Slovenská republika zobraziť >>
15.7.2021 Rozhodnutie - rozšírenie o PCR testovanie MOM TAJS, s.r.o. Palárikova Čadca zobraziť >>
------------------------------------------------------
26.1.2021 Palmitas, s.r.o. - MOM - SNP 73914, 02204 Čadca, Slovenská republika zobraziť >>
30.6.2021 Zrušenie MOM - Palmitas, s.r.o. - MOM - SNP 73914, 02204 Čadca, Slovenská republika zobraziť >>
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
26.1.2021 Argentum, s.r.o - MOM - Rázusova 17311, 02201 Čadca zobraziť >>
30.6.2021 Zrušenie MOM - Argentum, s.r.o - MOM - Rázusova 17311, 02201 Čadca zobraziť >>
------------------------------------------------------

25.1.2021 DZS, s.r.o. - MOM - 1045, 02351 Raková zobraziť >>
22.1.2022 DZS, s.r.o. - zmena MOM - 1045, 02351 Raková zobraziť >>
--------------------------------------------------------------------------

25.1.2021 DZS, s.r.o. - MOM - Prenosné kontajnery Turzovka Stred, CKN 364_1, Turzovka
zobraziť >>

------------------------------------------------------
22.1.2021 PRIMADENT, s.r.o. - mobilné odberové miesto - 1071, 02351 Raková zobraziť >>
9.3.2021 Zrušenie MOM - PRIMADENT, s.r.o., 02351 Raková 1071 zriadeného dňa 22.1.2021 zobraziť >>
------------------------------------------------------

22.1.2021 ZAHRA-CA, spol. s r.o. - mobilné odberové miesto - Prenosné kontajnery, Matičné Námestie, parcela č. 567/13, 02201 Čadca zobraziť >>
6.7.2021 Rozšírenie o PCR testovanie MOM_CA-ZAHRA_Čadca_Sládkovičova 1700 zobraziť >>
------------------------------------------------------
22.1.2021 PRIMADENT, s.r.o. - mobilné odberové miesto - Salónik pri Hoteli Lipa, Matičné Námestie, 02201 Čadca zobraziť >>
8.6.2021 Zrušenie MOM - PRIMADENT, s.r.o. - mobilné odberové miesto - Salónik pri Hoteli Lipa, Matičné Námestie, 02201 Čadca zobraziť >>
------------------------------------------------------

22.1.2021 KURATÍVA, s.r.o. - mobilné odberové miesto - Mestská športová hala – telocvičňa, Športová 1338/1, 02401 Kysucké Nové Mesto zobraziť >>

22.1.2021 KURATÍVA, s.r.o. - mobilné odberové miesto - Zdravotné stredisko, 1367, 02302 Krásno nad Kysucou zobraziť >>

------------------------------------------------------
22.1.2021 Slovenský Červený kríž, územný spolok Čadca - mobilné odberové miesto - Pribinova 1294/3, 02201 Čadca zobraziť >>
26.5.2021 Dočasné pozastavenie MOM - Slovenský Červený kríž, územný spolok Čadca, Pribinova 1294/3, 02201 Čadca zriadeného dňa 22.1.2021 zobraziť >>
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
22.1.2021 Mesto Turzovka - mobilné odberové miesto - Spojená škola Turzovka - telocvičňa, 305, 02354 Turzovka zobraziť >>
29.6.2021 Pozastavenie povolenia MOM - Mesto Turzovka - Spojená škola - telocvičňa, zriadeného dňa 22.1.2021 zobraziť >>
31.8.2021 Pozastavenie povolenia MOM - Mesto Turzovka - Spojená škola - telocvičňa, zriadeného dňa 22.1.2021 zobraziť >>
30.9.2021 Pozastavenie povolenia MOM - Mesto Turzovka - Spojená škola - telocvičňa, zriadeného dňa 22.1.2021 zobraziť >>
4.11.2021 Pozastavenie povolenia MOM - Mesto Turzovka - Spojená škola - telocvičňa, zriadeného dňa 22.1.2021 zobraziť >>
24.11.2021 Pozastavenie povolenia MOM - Mesto Turzovka - Spojená škola - telocvičňa, zriadeného dňa 22.1.2021 zobraziť >>
1.2.2021 Pozastavenie povolenia MOM - Mesto Turzovka - Spojená škola - telocvičňa, zriadeného dňa 22.1.2021 zobraziť >>
24.3.2022 Pozastavenie povolenia MOM - Mesto Turzovka - Spojená škola - telocvičňa, zriadeného dňa 22.1.2021 zobraziť >>


------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
21.1.2021 Základná škola, – telocvičňa - mobilné odberové miesto - Dolinský potok 1114/28, 02401 Kysucké Nové Mesto zobraziť >>
30.6.2021 Zrušenie MOM - Základná škola, – telocvičňa, Dolinský potok 1114/28, 02401 Kysucké Nové Mesto zobraziť >>
------------------------------------------------------

21.1.2021 CA-ZAHRA s.r.o. - mobilné odberové miesto - Sládkovičova 170010, 02201 Čadca
zobraziť >>

------------------------------------------------------
14.1.2021 Obec Svrčinovec - mobilné odberové miesto - Kultúrny dom, 200, 02312 Svrčinovec zobraziť >>
17.6.2021 Zrušenie MOM - Obec Svrčinovec - mobilné odberové miesto - Kultúrny dom, 200, 02312 Svrčinovec zobraziť >>
------------------------------------------------------

14.1.2021 Obec Zákopčie - mobilné odberové miesto - Kultúrny dom, U Kľukov 828, 02311 Zákopčie zobraziť >>

12.1.2021 Základná škola - mobilné odberové miesto - vstupná hala a átrium školy, Nábrežná 845/17, 02401 Kysucké Nové Mesto zobraziť >>

11.1.2021 Základná škola KNM - mobilné odberové miesto - ZŠ - spoločná chodba, Clementisova 6161, Kysucké Nové Mesto zobraziť >>

11.1.2021 Obec Zborov nad Bystricou - mobilné odberové miesto - Obecný úrad - sála, 223, 02303 Zborov nad Bystricou zobraziť >>

------------------------------------------------------
8.1.2021 Základná škola Korňa, telocvičňa, Ústredie 533, 02321 Korňa zobraziť >>
30.6.2021 Zrušenie MOM - Základná škola Korňa, telocvičňa, Ústredie 533, 02321 Korňa zobraziť >>
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
5.1.2021 Základná škola Klokočov - mobilné odberové miesto - telocvičňa, 1237, 02322 Klokočov
zobraziť >>
30.6.2021 Zrušenie MOM - Základná škola Klokočov - telocvičňa, 1237, 02322 Klokočov zobraziť >>
------------------------------------------------------

5.1.2021 ZŠ s MŠ Čierne – Ústredie - mobilné odberové miesto - Ústredie 183, 02313 Čierne
zobraziť >>
9.7.2021 Zrušenie MOM - ZŠ s MŠ Čierne – Ústredie - Ústredie 183, 02313 Čierne zobraziť >>
------------------------------------------------------

5.1.2021 ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec - mobilné odberové miesto - Vyšný koniec 969, 02313 Čierne zobraziť >>
9.7.2021 Zrušenie MOM - ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec 969, 02313 Čierne zobraziť >>
------------------------------------------------------
31.12.2020 - Obec Vysoká nad Kysucou - mobilné odberové miesto - Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou zobraziť >>
3.11.2023 - Zrušenie MOM - Obec Vysoká nad Kysucou - mobilné odberové miesto - Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou zobraziť >>

------------------------------------------------------
31.12.2020 - ZŠ s MŠ Snežnica - mobilné odberové miesto - 023 32 Snežnica 218 zobraziť >>
7.7.2021 Rozhodnutie - zrušenie MOM - obec Snežnica ZŠ s MŠ zobraziť >>
------------------------------------------------------
31.12.2020 - ZŠ Podvysoká - mobilné odb. miesto - telocvičňa, 023 57 Podvysoká 376 zobraziť >>
17.6.2021 - Zrušenie MOM - ZŠ Podvysoká - mobilné odb. miesto - telocvičňa, 023 57 Podvysoká 376 zobraziť >>
------------------------------------------------------

10.12.2020 - DZS, s.r.o. - mobilné odberové miesto -  Palárikova 1158/13, 02201 Čadca zobraziť >>
6.7.2021 - Rozšírenie o PCR testovanie MOM_DZS_sro_Čadca_Palárikova zobraziť >>
15.12.2021 - Rozhodnutie zmena MOM_DZS_sro_Čadca_Palárikova zobraziť >>
------------------------------------------------------
10.12.2020 - DZS, s.r.o. - mobilné odberové miesto -  598, 02314 Skalité zobraziť >>
6.7.2021 rozšírenie o PCR testovanie MOM_DZS_sro_Skalité zobraziť >>
------------------------------------------------------
10.12.2020 - DZS, s.r.o. - mobilné odberové miesto - 1200, 02301 Oščadnica zobraziť >>
6.7.2021 Rozšírenie o PCR testovanie MOM_DZS_sro_Oščadnica zobraziť >>
------------------------------------------------------
10.12.2020 - DZS, s.r.o. - mobilné odberové miesto - 1. mája 1255, 02302 Krásno nad Kysucou zobraziť >>
6.7.2021 Rozšírenie o PCR testovanie MOM_DZS_sro_Krásno_nad_Kysucou_1.Mája zobraziť >>
------------------------------------------------------

4.12.2020 - MEDMEDICAL KLINIK a. s., mobilné odberové miesto zobraziť >>

------------------------------------------------------
4.12.2020 - Žilinský samosprávny kraj,  Mobilné odberové miesto Centrum zdravotnej starostlivosti Turzovka - zobraziť >>
9.7.2021 - Zrušenie MOM - Žilinský samosprávny kraj, Centrum zdravotnej starostlivosti Turzovka - zobraziť >>
------------------------------------------------------

1.12.2020 - Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca - mobilné odberové miesto - zobraziť >>

------------------------------------------------------
26.11.2020 - Žilinský samosprávny kraj, Poliklinika v Kysuckom Novom Meste - mobilné odberové miesto na antigénové testovanie zobraziť>>

6.7.2021 Rozšírenie o PCR testovanie MOM Žilinský samosprávny kraj KNM - Belanského zobraziť >>

29.4.2022 Pozastavenie povolenia MOM Žilinský samosprávny kraj KNM - Belanského zobraziť >>

26.10.2022 Pozastavenie povolenia MOM Žilinský samosprávny kraj KNM - Belanského zobraziť >>

19.4.2023 Zrušenie MOM -  Žilinský samosprávny kraj KNM - Belanského zobraziť >>
------------------------------------------------------

8.10.2020 - Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci pri ohrození verejného zdravia pre okres Čadca RH-2020/02305 (pdf) zobraziť >>

8.7.2020 - Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca - mobilné odberové miesto - zobraziť >>

Nový portál ÚVZ

Opičie kiahne

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky