Regionálny úrad verejného zdravotníctva

so sídlom v Čadci

Palárikova ulica 1156

Oddelenie podpory zdravia

 
RÚVZ budova.jpg                                             

                                                                                                                                                    

Programy a projekty

Svetové dni

Články

Kontakt

Fotogaléria

 

Hlavným cieľom Oddelenia podpory zdravia je rozvíjať, upevňovať, podporovať a motivovať aktívnu účasť obyvateľstva na starostlivosti o svoje zdravie a tým aj zdravie celej spoločnosti. Podpora zdravia je proces, ktorý umožňuje ľuďom zvyšovať kontrolu nad vlastným zdravím a  zlepšovať ho. Je potrebné usmerňovať schopnosti jednotlivca zvládať rizikové - škodlivé faktory pre zdravie. Ide o zodpovednosť i právo celej spoločnosti na zdravie s dôrazom na schopnosť i zodpovednosť jednotlivca starať sa aktívne o svoje zdravie a urobiť niečo pozitívne pre vlastné zdravie. Poslaním podpory zdravia je ochrana, podpora i rozvoj verejného zdravia. Oddelenie podpory zdravia nájdete na 2. poschodí č. dverí 232. 

Súčasťou Oddelenia podpory zdravia je i PORADENSKÉ CENTRUM OCHRANY A PODPORY ZDRAVIA Čítať ďalej Æ

 

ca.vkz@ uvzsr.sk          Tel.č.: 041 - 430 26 75             Fax : 041 - 430 26 23

 

      Aktuality

Zaujímavosti o zdraví a ľudskom tele .... Čítať ďalej Æ

Výživa a zdravie

Žijeme v dobe ... Čítať ďalej Æ

Zisťovanie zdravia Európanov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci participuje na celoeurópskom projekte ... Čítať ďalej Æ

Urobme niečo pre svoje zdravie

V rámci Svetového dňa srdca sa bude vykonávať bezplatné vyšetrenie .... Čítať ďalej Æ

Svetový deň ústneho zdravia

Svetovému dňu ústneho zdravia je venovaný ... Čítať ďalej Æ

Tichý zabijak

Hypertenzii, teda vysokému krvnému tlaku ... Čítať ďalej Æ

VÝSLEDKY 4. ročníka kampane „Vyzvi srdce k pohybu“

Tohtoročného 4. ročníka celoslovenskej kampane ... Čítať ďalej Æ

Letne horúčavy a zdravie

Horúčavy majú vplyv na zdravie ... Čítať ďalej Æ

26. jún Medzinárodný deň boja proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu

Drogy podliehajúce medzinárodnej kontrole zahŕňajú ... Čítať ďalej Æ

31.máj Svetový deň bez tabaku

Od roku 1987 ..... Čítať ďalej Æ

Osteoporóza - tichý zlodej kostí

Počas života sa kostná hmota stále obmieňa ... Čítať ďalej Æ

Svetový deň srdca

Choroby obehovej sústavy sú už dlhodobo ... Čítať ďalej Æ

Dentálne zdravie

Pokiaľ venujeme pozornosť zubom, tak ... Čítať ďalej Æ

Srdce žien

Čítať ďalej Æ

Pitný režim

Voda je vzácna tekutina nielen ... Čítať ďalej Æ

Horúčavy

Vysoké letné teploty dokážu ľudský organizmus zničiť viac, než ... Čítať ďalej Æ

Duševné zdravie

Liga za duševné zdravie odporúča  Čítať ďalej Æ

Cholesterol

Väčšina cholesterolu sa tvorí v pečeni, len malú časť telo prijíma potravou ... Čítať ďalej Æ