Informácie o akútnych respiračných ochoreniach a chrípke podobným ochoreniam

 

Každý jeden z nás prekoná v priemere ročne dve až šesť infekcii dýchacích ciest.  Chrípka je akútne, vysoko nákazlivé respiračné ochorenie, ktoré sa prenáša aerosolom (kýchaním, kašľaním,  dýchaním). Sporadické prípady chrípky sa vyskytujú počas celého roka, avšak zvýšený výskyt chrípkového ochorenia je počas chladnejších mesiacov roka. Tento sezónny výskyt sa vysvetľuje tým, že šíreniu vírusu napomáhajú nižšie teploty a kumulácia ľudí vo vnútorných priestoroch, a tým aj zvýšeniu koncentrácie chrípkového aerosolu.

Vírusy spôsobujúce chrípku sa delia na typy A, B, C. Vírusy typu A a B majú tendenciu k epidemickému šíreniu. Prameňom nákazy vírusov typu BC je až na niekoľko výnimiek iba človek, vírusy typu A, okrem človeka, majú aj vtáčie rezervoáre. Kmene typu BC sa u dospelých prejavujú vo všeobecnosti miernymi ťažkosťami. Možno si ich pomýliť s ťažkou nádchou. Na chrípku typu C sú obzvlášť náchylne malé deti a ich ochorenie môže byť veľmi vážne. Najmenej stabilný a najviac náchylný vytvárať mutácie je vírus typu A. Keďže je schopný tak často meniť svoju genetickú podobu. Vírusy typu A, ktoré vyvolávajú ťažké príznaky (vyššiu horúčku, extrémna malátnosť a rozsiahly zápal dýchacích ciest), stoja v pozadí chrípkových epidémii a pandémii.  

Vírus chrípky A (H1N1), ktorý bol nedávno zistený, je novým subtypom vírusu chrípky postihujúcim ľudí, ktorý obsahuje gény vírusov prasacej, vtáčej a ľudskej chrípky v takej kombinácii, aká nebola nikdy predtým nikde vo svete zaznamenaná. Okrem toho existujú jasné náznaky toho, že tento vírus sa prenáša z človeka na človeka.

Prenos vírusu chrípky A (H1N1): Ľudia sa infikujú vírusom chrípky A(H1N1) rovnakým spôsobom ako v prípade sezónnej chrípky. Šíri sa z človeka na človeka kvapôčkami z infikovanej osoby, ktorá kašle alebo kýcha, nepriamo tak, že sa kvapôčky alebo sekréty z nosa alebo hrdla usadia na rukách a iných povrchoch a následne sa ich dotknú iní ľudia, ktorí si potom chytia ústa alebo nos.

Symptómy (príznaky) chrípky A(H1N1) u ľudí sú zvyčajne podobné symptómom bežnej sezónnej chrípky:

w horúčka

w respiračné symptómy ako kašeľ alebo nádcha

w bolesť hrdla

w možné iné symptómy, ako sú:

w bolesti celého tela (najmä bolesť svalov)

w bolesť hlavy

w triašky

w únava

w zvracanie alebo hnačka (nie sú typické pre chrípku, ale boli nahlásené u niektorých aktuálnych prípadov novej chrípky)

V niektorých prípadoch sa môžu objaviť vážne komplikácie aj u bežne zdravých osôb, ktoré vírus napadne. Na nasledujúcom obrázku môžete vidieť pandemický výskyt chrípky od roku 1895 až po súčasnosť. (Pozn. Pandémia chrípky znamená rozsiahla epidémia chrípky, ktorá sa rozširuje na geograficky rozsiahlom území, dokonca medzi kontinentmi a celosvetovo). Väčšinou sa za príčinu pandémii považuje vírus chrípky typ A. Tento vírus uniká imunitnému systému, pretože sa stála mení.

image011.jpg

Obr. 1 Pandémia chrípky (Zdroj: Reproduced and adapted (2009) with permissionof Dr Masato Tashiro, Director, Center for Influenza Virus Research, National Institute of Infectious Diseases (NIID), Japan)

 

Sezónna chrípka

Chrípka je akútne vírusové ochorenie spojené s vysokou chorobnosťou osôb všetkých vekových skupín, epidemickým až pandemickým výskytom. Je nebezpečným ochorením u starších osôb s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, kardiovaskulárnymi chorobami, ochoreniami obličiek, cukrovkou, poruchami imunitného systému. Pôvodcom ochorenia je chrípkový vírus (Influenza vírus), ktorý sa nachádza vo veľkom množstve v sekréte dýchacích ciest a vylučuje sa pri rozprávaní, kašľaní a kýchaní. Chrípka sa rýchlo šíri v zle vetraných priestoroch s veľkým počtom osôb. Od chorého sa šíri vzdušnou cestou kvapôčkovou infekciou. Do tela vstupuje dýchacími cestami. Doba, ktorá uplynie od preniknutia choroboplodných zárodkov do objavenia sa prvých príznakov je krátka tzv. inkubačná doba je niekoľko hodín až 3 dni.

Symptómy (príznaky) sezónnej chrípky:

w zimnica

w horúčka 38º - 40º stupňov Celzia

w bolesť svalov

w bolesť kĺbov

w bolesť hlavy

w únava, vyčerpanosť

w postupne nastupujú príznaky postihnutia dýchacích ciest: suchý dráždivý kašeľ, ktorý sa postupne mení na vlhký kašeľ

w môžu sa objaviť problémy tráviaceho traktu (nechutenstvo, zápchy, pocit na zvracanie)

image005.pngimage010.png 

Obr. 2 Elektromikroskopický obrázok  vírusu chrípky (vírus chrípky je označený šípkou)

 

Obr. 3 Riasinkový epitel dýchacích ciest po infekcii chrípkovým vírusom typ A

 
 


Obr. 3 Riasinkový epitel dýchacích ciest po infekcii chrípkovým vírusom typ A

 
                                                                                           

 

Je to chrípka alebo nádcha?

Nádcha je infekcia horných dýchacích ciest, to znamená, že sa obmedzuje na nos, hrdlo, a najbližšie dýchacie cesty. Nádchu zvyčajne nesprevádzajú zvýšené teploty zimnica alebo ťažké príznaky ako je to u chrípky. Chrípka, najmä keď je vyvolaná vírusom typu A, má takmer vždy ťažší priebeh ako nádcha. Od nádchy sa líši najmä náhlym prepuknutím, zvyčajne vysokými horúčkami a zimnicou.  V nasledujúcej tabuľke môžete vidieť hlavné rozdiely medzi nádchou a chrípkou.

 

PRÍZNAKY

NÁDCHA

CHRÍPKA

Horúčka

zriedkavá

vysoká nad 39º stupňov C trvá 3 - 4 dni

Bolesti hlavy

zriedkavé

výrazná

Bolesti svalov a kĺbov

mierne

zvyčajné, často intenzívne

Malátnosť, slabosť

celkom mierna

môže trvať 2 - 3 týždne

Extrémne vyčerpanie

nikdy

nápadné hneď od začiatku choroby

Upchatý nos

často

niekedy

Výtok z nosa

zvyčajne

niekedy

Bolesti v hrdle

bežne

niekedy

Sťažené dýchanie, kašeľ

v malej miere, suchý kašeľ

častý, môže byť veľmi prudký

Tab. 1 Hlavné rozdiely medzi nádchou a chrípkou ( Zdroj: Inlander, CH., B., Moranová, C., K.: 77 spôsobov ako zvíťaziť nad nádchou a chrípkou. Príroda, 1996. 14 s.)

 

Ako sa môžeme chrániť pred respiračnými ochoreniami?

u Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí sú chorí. Ak ochoriete, dodržiavajte vzdialenosť od ostatných ľudí, aby neochoreli.

u V prípade ochorenia neisť do práce, do školy a nevybavovať bežné povinnosti, ale ostať doma. Pomôžete tak ostatným, aby od vás neochoreli.

u Vyhýbať sa davom ľudí alebo masovým zhromaždeniam.

u Pri kašľaní a kýchaní si zakryť ústa a nos papierovou vreckovkou. Môžete tým zabrániť nakazeniu ľudí vo vašom okolí. Vreckovku po použití odhoďte do smetí.

u Umývanie rúk pomôže chrániť sa pred baktériami. Ruky si často umývajte mydlom a vodou aspoň 20 sekúnd, najmä po kašľaní a kýchaní. Účinné môžu byť aj čistiace prostriedky na ruky s obsahom alkoholu. Nechytajte si oči, nos ani ústa, pretože baktérie sa často šíria tak, že osoba sa dotkne niečoho, čo je kontaminované baktériami a následne si chytí oči, nos alebo ústa. Podľa vedeckého odhadu sa viac ako 80% infekcii prenáša rukami, na túto skutočnosť treba myslieť nie len počas chrípkového obdobia. Podľa výskumných pracovníkov z Wisconsinskej univerzity sa dospelý človek dotkne svojej tváre v prieme 15 a viac ráz za hodinu, zväčša bez toho, aby si to uvedomil.

u Časté čistenie tvrdých povrchov, ako sú kľučky na dverách s použitím bežných čistiacich prostriedkov.

u Posilňujte svoju obranyschopnosť - udržujte sa v dobrej kondícií, dodržujte správnu  životosprávu a otužujte sa. Ak budete navštevovať saunu dva razy do týždňa, znížite svoju náchylnosť na chrípku a nádchu až o 50%. Všeobecne je možné povedať, že ak človek zdravo žije, má väčšiu pravdepodobnosť, že u neho bude infekčná choroba prebiehať miernejšie, alebo dokonca neochorie.

u Aby ste sa po prekonaní nádchy alebo chrípky opakovane neinfikovali, najlepšie urobíte, keď zahodíte zubnú kefku (zubná kefka je ideálnou živnou pôdou pre mikroorganizmy). Vyliečenie z nádchy alebo chrípky „oslávte“ teda novou zubnou kefkou.

u Zvlhčujte svoje prostredie. Dostatočné vlhký vzduch je nevyhnutný pre normálne fungovanie slizníc, ktoré sú vstupnou bránou do horných dýchacích ciest. Keď vírus prenikne do nosa, riasinkový epitel vystielajúci steny slizníc ho posúva po lepkavých vlhkých nosových cestách. Riasinky dopravia vírusy do lymfatického systému, kde sú napadnuté a zneškodnené. Nedostatočná vzdušná vlhkosť spôsobí vysušenie nosovej sliznice, a tým riasinky stratia svoju pohyblivosť

u Dýchajte nosom nie ústami. Dýchanie ústami vysušuje sliznicu v hrdle, teda obrannú líniu proti chrípke a nádche.

u Vyskúšajte vitamín C. Po desaťročiach výskumu sa zdravotnícky odborníci zhodli, že tento popredný antioxidant je životne dôležitý pre zdravé bunky a obranyschopnosť organizmu. Najzdravší spôsob ako dodávať telu vitamín C, je konzumovať ho v potravinách - v citrusovom ovocí, rajčiakoch a listovej zeleniny. Aj pri vitamíne C platí, že všetkého veľa škodí. Obrovské dávky vitamínu C pôsobia toxicky a vyvolávajú bolesti brucha a hnačku. U niektorých ľudí môže viesť aj k obličkovým kameňom.

u Nefajčite. Vedci sú presvedčení, že vdychovanie tabakového dymu sa človek stáva náchylnejšími na nádchu a chrípku a aj s ňou súvisiace komplikácie a zdĺhavejšie sa uzdravovať, lebo dym vysúša a paralyzuje riasinkový epitel vystielajúci sliznice. Jeho jemné chĺpky svojím kývavým pohybom pôsobia ako metličky, ktoré vymetajú choroboplodné zárodky z nosových ciest. Odborníci uvádzajú, že jediná cigareta môže paralyzovať riasinkový epitel na 30 až 40 minút.

 image013.jpg  image006.jpgimage009.jpg  image001.jpg vetranie2.JPG  

 

Prečo sa dať zaočkovať proti sezónnej chrípke?

w Očkovanie proti sezónnej chrípke znižuje v zimných mesiacoch práceneschopnosť o 40%.

w Ročne zomiera na Slovensku cca 1 250 osôb následkom ochorenia na chrípku. Chrípka zhoršuje chronické ochorenia srdca, ciev, pľúc, obličiek, cukrovku a oslabuje organizmus.

w Očkovanie zabraňuje zmenám vírusu.

w Očkuje sa od októbra kontinuálne až do decembra i neskôr v epidémii.

Očkovanie proti chrípke sa doporučuje u nasledujúcich skupinách populácie:  

u starší ľudia,

u osoby s určitými nešpecifickými ochoreniami (ochorenia srdca, chronické pľúcne ochorenia, cukrovka, oslabenie imunitného systému),

u osoby, ktoré sú vzhľadom k svojej pracovnej činnosti vystavený zvýšenému nebezpečenstvu infekcie (napr. pracovníci v zdravotníctve, zariadenia sociálnych služieb, ...)

 

Systém monitorovania chorobnosti na chrípku v Slovenskej republike sa vykonáva podľa §12 ods.2 písm. b) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §52 ods. 5 písm. a) nasledovne:

 

VŠEOBECNÝ LEKÁRI  pre deti a dorast a dospelých

È

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÁCTVA (OKRES)

È

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÁCTVA (KRAJ)

È

Národné referenčné centrum pre chrípku (Bratislava)

È

  Æ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

 

MÉDIA

 

 

Pripravilo: Oddelenie podpory zdravia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci

 

Použitá literatúra:

 1. Assiciation for profesionals in infection control and epidemiology: Cover your cought. [online] [citované 13.11.2009]. Dostupné z http://www.health.state.mn.us/divs/idepc/dtopics/infectioncontrol/cover/gen/cycpgeneng.pdf
 2. Bakoss, P. et al.: Epidemiológia. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. 488 s. ISBN 80-223-1989-9
 3. European Centre for Diseases Prevention and Control: Informácie o zdraví. Vírus chrípky A (H1N1) a ako sa pred ním chrániť. [online] Publikované 04.05.2009. [citované 13.11..2009]. Dostupné z http://www.uvzsr.sk/docs/info/fluvirus/ako_sa_chranit.pdf
 4. Metzger, C., E., Ries R.: Základní kniha o virech. 1. vyd. Praha: Pragma, 1997. 90 s. ISBN 80-7205-395-7
 5. Havlík, J., Beran, J.: Chřipka. Klinický obraz, prevence a léčba. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2002. 147 s. ISBN 80-85912-75-9
 6. Hirte, M: Očkování pro a proti. 1. vyd. Olomouc: Fontána, 2002. 323 s. ISBN 80-73336-021-7
 7. Hudečková, H.: Epidémia a pandémia chrípky, správna prax lekára prvého kontaktu, odporúčania WHO. [online] Publikované 16.10.2009. [citované 13.11..2009]. Dostupné z http://www.vpl.sk/zc/img/2_Hudeckova-chripka_Bojnice-16.10.2009.pdf
 8. Inlander, CH., B., Moranová, C., K.: 77 spôsobov ako zvíťaziť nad nádchou a chrípkou. 1. vyd. Príroda, 1996. 94 s. ISBN 80-07-00773-3
 9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovký Mikuláš: Nedajte chrípke šance. Leták. [online] [citované 13.11..2009]. Dostupné z http://www.ruvzmi.sk/PDF/Nedajtechripkesancu.pdf
 10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza: Chrípka vyvolaná novým vírusom typu A (H1N1). [online] Publikované 06.11.2009. [citované 13.11..2009]. Dostupné z http://www.ruvzpd.sk/aktual/index.php?kat=15&show=253
 11. Sabo, A. et al.: Vybrané kapitoly z mikrobiológie. 1. vyd. Trnava: Slovak Academic Press, 2002. 196 s. ISBN 80-89104-10-X
 12. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov