babyDENTÁLNE ZDRAVIE

Mliečny chrup spĺňa funkciu estetickú (výzor dieťaťa), žuvaciu, fonetickú (správna výslovnosť) a zároveň funguje ako prirodzený medzník udržiavajúci miesto pre prerezanie trvalých zubo. Preto je veľmi dôležite klásť dôraz na dentálne zdravie už v rannom detstve. Nosným pilierom v starostlivosti o mliečny chrup je hygiena dutiny ústnej, používanie správnej techniky čistenia zubov, stomatologická prehliadka a výživa. Do desiateho roku veku nie je dostatočne rozvinutá motorika, trpezlivosť dieťaťa a pocit zodpovednosti voči vlastnému zdraviu. Do tohto štádia sa očakáva pomoc od rodiča, najmä pri dočisťovaní zubov. Máloktorý rodič si uvedomuje, že o zuby detí sa treba starať už od ich prerezania. Výchovou v rodine prenášajú rodičia dobré ale i zlé návyky na svoje deti. Platí pravidlo, že dieťa napodobňuje svoje okolie, preto je veľmi dôležité, aby si deti vybudovali správne stravovacie a hygienické návyky už v rannom detstve, ktoré si neskôr prenesú do dospelosti. 

ZUBNÝ KAZ

SchemaPokiaľ venujeme pozornosť zubom, tak prevažne z hľadiska estetického. Je zaujímavé, že rovnaký postoj k chrupu mali i naši predkovia Stav kazivosti zubov u detí na Slovensku je alarmujúci. Kým jedno 12-ročné dieťa vo Švajčiarsku či Holandsku má iba jeden kaz, rovnako staré slovenské dieťa ich má priemerne 4 až 6. Na vzniku zubného kazu sa podieľajú baktérie (nachádzajú sa v zubnom povlaku), sacharidy (cukry, ktoré prijímame v potrave), čas a samotný zub. Najčastejšími príznakmi kazu je zvýšené zachytávanie potravy v medzizubnom priestore, farebné zmeny skloviny, bolestivosť na sladké, na chlad alebo teplo, bolestivosť na zahryznutie. Platí pravidlo, že na čistom zube nikdy nevznikne kaz. Neuspokojivý stav kazivosti zubov  môže eliminovať prípadne pozastaviť zdravotno - výchovné pôsobené u detí predškolského veku zamerané na prevenciu, výživu, správnu techniku čistenia zubov a vhodné používanie dentálnych pomôcok. Prevencia zubného kazu spočíva v posilňovaní odolnosti zubu proti kazu (kvalitná pestrá strava, dostatok vitamínov a minerálov, fluorizácia, celkový stav organizmu) a ochrana zubov pred vnútornými vplyvmi - udržanie optimálneho prostredia v dutine ústnej, pravidelné, dôkladné a systematické čistenie, dostatočne dlho, najmä po jedle a pred spaním.  Zubný kaz väčšinou začína v jamkách a v ryhách skloviny na žuvacích plochách zadných zuboch (stoličiek).

 

Dentálne zdravie a prevencia

Prevencia nezávisí len od práce zubného lekára, ale predstavuje významnú úlohu cielenej zdravotnej výchovy u dieťaťa v predškolskom veku s opakovanými nácvikmi ústnej hygieny adekvátnej veku jedinca. Ďalšou súčasťou je kontrolovaná neustála fluoridácia, správna výživa, skoré vyhľadávanie zubného kazu a rôznych anomálií chrupu. K najvýznamnejším mechanizmom prevencie patria výchova k zdraviu a podpora zdravia. Najlacnejšia a najúčinnejšia metóda ako docieliť zdravé zuby po celý život je prevencia. V žiadnej oblasti verejného zdravia neexistuje taká jednoduchá a účinná metodika prevencie ako pre redukciu zubného kazu.

Správna technika čistenia zubov

image023

Œ Oprite zubnú kefku o hornú časť zubu pod uhlom 45° a stierajte zubný povlak stieranými pohybmi smerom od ďasien ku korunke zubov. Zuby treba čistiť po jednom, lebo každý z nich má päť plôch na čistenie, nielen prednú a hryzaciu časť. Týmto spôsobom vyčistite najprv vonkajšiu stranu hornej a dolnej čeľuste.

image013

v Zubný povlak sa usadzuje aj na vnútorných plochách zubov a preto rovnakým spôsobom vyčistite aj vnútornú stranu zubov a všetky zubné plochy.

image019

w Špičkou zubnej kefky vyčistíte zadnú stranu rezákov.

image017

x Čistenie zubov zakončite vodorovnými pohybmi po žuvacej ploche zubov.

 

LOGO RUVZ

ODDELENIE PODPORY ZDRAVIA