LIGA ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE ODPORÚČA

1.JPG

1. Prijímaj sám seba!

Poznaj sám seba, svoje dary, prednosti a slabosti. Váž si sám seba, ale neber sa príliš vážne

 

2.JPG

2. Hovor o tom!

O tom, čo ťa trápi, čoho sa bojíš, čo si vyčítaš, o svojich smútkoch, ale i radostiach, o úspechoch. Zdieľaná starosť je polovičná, zdieľaná radosť dvojnásobná.

 

3.JPG

3. Buď aktívny!

Život je rieka, raz plávame s prúdom raz proti nemu. Vždy je za čím ísť a pred čím utekať. Kým sa hýbeme, žijeme a naopak.

 

4.JPG

4. Uč sa novým veciam!

Stále je čo spoznávať a učiť sa. Skúsenosť je neprenosná. To, čo zvládneme nás blaží, čo nezvládneme, aspoň sme ukázali.

 

5.JPG

5. Stretávajte sa s priateľmi!

Príbuzných si nevyberáme, ale priateľov áno. Sympatia, náklonnosť, kamarátstvo, priateľstvo, láska sú zdrojom opory a radosti života.

 

6.JPG

6. Rob niečo tvorivé!

Géniov je málo, ale tvorcom je každý z nás. Tvoriť môžeme v ateliéri i záhrade, v divadle i dielni. Proces je dôležitejší ako výsledok. Výtvor možno skritizovať, ale to, čo pri tvorbe zažijeme, nám nikto nezoberie.

 

7.JPG

7. Zapoj sa a pomôž!

Pohyb krídel motýľa v jednom kúte sveta môže spôsobiť búrku na jeho opačnom konci. Zaujímaj sa o to, čo sa deje vo svete. Politika, ekológia, charita, pomoc tým, ktorí to potrebujú dávajú zmysel nášmu vlastnému životu.

 

8.JPG

8. Neváhaj požiadať o pomoc!

Ak cítiš, že tvoje bremeno je priťažké, bolesť prisilná, strata priveľká, strach neznesiteľný - nehanbi sa požiadať o pomoc. Odborníka, alebo spriaznenú dušu, niekoho kto prežil podobné trápenie.

 

9.JPG

9. Oddychuj a uvoľni sa!

Práca šľachtí, ale môže aj zabíjať. Uč sa aktívne aj pasívne oddychovať, nachádzať nové zdroje radosti a uvoľnenia. Pre niekoho veselá spoločnosť, pre niekoho samota, pre niekoho šport, pre iného príroda. Aj dobré jedlo a pitie, či iné slasti vyžadujú stres všedného dňa.

 

10.JPG

10. Zdolávaj prekážky!

Uč sa brať životné problémy a prekážky ako výzvy a možnosti osobného rastu. Čo nás nezabije ... a je potom čo rozprávať vnúčatám.

 

11.JPG

11. Neboj sa snívať!

Snívaj v noci i cez deň. V snoch sa môžeme vznášať a dokázať úžasné veci. Nie všetky sny sa na šťastie naplnia, ale niektorým sa môžeme aspoň priblížiť.

 

12.JPG

12. Ži teraz a tu!

Príliš mnoho minulosti nám bránilo vzlietnuť a primnoho budúcnosti nám nedovolí pevne sa rozkročiť na zemi. Ži teraz a tu najlepšie ako vieš, lepší život nemáš!

 

 

Zdroj: Liga za duševné zdravie: Desatoro o tom ako byť zdravý. [ online ]. [ citované 21.05.2010 ]. Dostupné z http://www.dusevnezdravie.sk/desatoro_dus_zdravia.html