Svetový deň bez tabaku 31.máj 2009

cigaretteTohtoročný Svetový deň bez tabaku sa nesie pod heslom: „Varovania na tabakových výrobkoch“. Prostredníctvom tohto hesla chce Svetová zdravotnícka organizácia upozorniť na ich význam s cieľom informovania spotrebiteľov.

Fajčenie je hlavná predchádzateľná príčina úmrtia. Viac ako 5 miliónov ľudí každoročne zomrie následkom fajčenia - je to viac ako úmrtia následkom HIV/AIDS, malárie a tuberkulózy spolu. Je to jediný legálny spotrebiteľský produkt, ktorý zabíja, keď je používaný presne tak ako zamýšľajú výrobcovia. Až polovica  všetkých fajčiarov zomrie na ochorenia spojené s fajčením. Pasívne fajčenie poškodzuje každého, kto mu je vystavený.

Nikotín je vysoko návyková látka. Varovanie ľudí pred jeho skutočnými rizikami môže viesť k zníženiu tabakovej závislosti. Požiadavka na varovania na baleniach cigariet je jednoduchá, lacná a efektívna stratégia, ktorá môže výrazne redukovať užívanie tabaku a zachrániť životy. Teraz je čas konať.

 

 

Dôvody na zanechanie fajčenia

Fajčenie má nie len nepriaznivý dopad na naše zdravie ale aj ekonomický dopad na našu „peňaženku“ a na spoločnosť (zdravotné náklady na liečbu, predčasná invalidita a iné). Výroba, predaj, kúpa a konzumácia tabakových výrobkov je „fatálny biznis“. Na rozdiel od iných spotrebných výrobkov, ktoré si človek kupuje pre úžitok a radosť, tieto výrobky v konečnom dôsledku spôsobujú svojmu pravidelnému spotrebiteľovi utrpenie a predčasnú smrť. Cigarety sú tovarom, ktorý prináša zisk a je predmetom rozsiahleho obchodu, tovarom, ktorého výroba a spotreba majú spoločenské a ekonomické zdroje rozvojových ako aj rozvinutých krajín. Nenechávajte na sebe zarobiť tabakové spoločnosti. Veď, ak by ste po dobu 40 rokov fajčili každý deň 2 krabičky cigariet, tak vaša peňaženka by bola „ľahšia „ o 58 155, 75 €/ 1 752 000 Sk a to sú, už nemalé peniaze. V súčasnosti veľa mladých ľudí začína fajčiť vo veľmi mladom veku a podceňujú neskorý vznik zdravotných následkov spôsobených fajčením. Podľa vedeckých štúdií a kvalifikovaných odhadov stráca fajčiar priemerne 8 rokov z očakávanej dĺžky nefajčiara. Celkovo na ochorenia súvisiace s fajčením zomrie približne 50% fajčiarov. Tragické je však aj to, že na následky nedobrovoľného vdychovania tabakového dymu (pasívne fajčenie) zomierajú aj nefajčiari. Na celom svete zomrie ročne kvôli fajčeniu asi 6 miliónov ľudí, no predaj tabakových výrobkov láme všetky rekordy v rozvojových krajinách. Vzhľadom na to, že kvalita cigariet sa v rozvojovom svete tak prísne nekontroluje, sú nebezpečenstvá spojené s fajčením v týchto krajinách oveľa väčšie.

 

AKTIVITY ODDELENIE PODPORY ZDRAVIA A PORADENSKÉHO CENTRA OCHRANY A PODPORY ZDRAVIA V RÁMCI SVETOVÉHO DŇA BEZ TABAKU

Smokerlyzerc meranie oxidu uhoľnatého (CO ppm) a karboxyhemoglobinu (% COHb) prístrojom SMOKERLYZER

c počas Svetového dňa bez tabaku sme vyšetrili 31 osôb (20 mužov a 11 žien) prístrojom Smokerlyzer vo veku od 16  do 78 rokov

 

MicroSpirometerc meranie vitálnej kapacity pľúc (FVC) a vydýchnutého objemu pľúc za 1 sekundu (FEV1) prístrojom Spirometer

c počas Svetového dňa bez tabaku sme vyšetrili 49 osôb (19 mužov a 30 žien) prístrojom Spirometer vo veku od 22  do 78 rokov

 

TKc štandardné meranie tlaku krvi a pulzu

c počas Svetového dňa bez tabaku sme štandardne zmerali tlak krvi 35 osobám (14 mužov a 21 žien) vo veku od 26 do 76 rokov

c poskytnutie edukačných materiálov z Ligy proti rakovine

                                         

telo%20fajciara

Pripravilo: Oddelenie podpory zdravia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci