Sv den osteop.JPG

 

Kost 2.JPG

Osteoporóza („rednutie kostí“) je ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, ktoré sa prejavuje ubúdaním množstva kostnej hmoty a poruchami mikroštruktúry kosti, čo vedie k oslabeniu pevnosti kosti a tým k zvýšenej lámavosti. Počas života sa kostná hmota stále obmieňa. Neustále v nej prebehajú dva úzko späté procesy - odbúravanie a novotvorba. Vo fáze rastu a dospievania prevažuje novotvorba kosti. Po 35. roku života nastáva prevaha odbúravania kosti na úkor novotvorby a kostná hmota v tele človeka postupne ubúda. Keď sa jej množstvo zníži pod normálnu hranicu, nazývame tento stav osteoporóza, čiže preriednutie kosti. Je to vlastne výsledok nerovnováhy medzi tvorbou a odbúravaním kosti. Na vznik osteoporózy vplývajú rizikové faktory (viť Obr. 1)

 

RF.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1 Rizikové faktory vzniku osteoporózy

 

Pyr zdrav vyzivy.JPG

Výživa ako prevencia osteoporózy

Strava by mala byť pestrá, vyvážená so zastúpením:

ð Mlieka a mliečnych výrobkov (0,25 - 0,5 l denne)

ð Rýb (2 - 3 krát týždenne)

ð Ovocia a zeleniny (400 - 600 g denne)

ð Sóje, strukovín (2 - 3 krát týždenne)

ð Netučného mäsa

Pohyb.JPG

Pohyb ako prevencia osteoporózy

ð  Pravidelný pohyb, prípadne pravidelné cvičenie

ð  Pohyb - chôdza vo všeobecnosti zvyšuje kostnú denzitu.

ð  Optimálna dávka a frekvencia pohybu nie sú stanovené jednoznačne. Všeobecne sa však uznáva, že požiadavka pohybu u dospelých je minimálne 1-2 kilometrová prechádzka denne (30 min - 1 hod.  denne). Plávanie síce nezvyšuje kostnú denzitu, ale zvyšuje svalovú hmotu a zlepšuje svalovú koordináciu, čím sa znižuje riziko pádov a ich následkov.

 

 

Kost.JPG 

Minútový test rizika osteoporózy

1. Mal niektorý z vašich rodičov osteoporózu, alebo utrpel zlomeninu v oblasti bedrového kĺbu po nezávažnom údere, či páde?

2. Zlomili ste si niekedy kosť po malom náraze alebo páde?

3. Užívali ste kortikosteroidy dlhšie ako 3 mesiace?

4. Znížila sa vaša telesná výška o viac ako 3 cm?

5. Pijete pravidelne väčšie množstvo alkoholu?

6. Fajčíte viac ako 20 cigariet denne?

7. Trpíte hnačkami (vyvolanými celiakiou alebo Crohnovou chorobou)?

8. Pre ženy: ukončila sa vaša menštruácia pred 45. rokom života?

9. Pre ženy: vynechala vám niekedy menštruácia na obdobie viac ako 12 mesiacov (s výnimkou tehotenstva či prechodu)?

10. Pre mužov: trpeli ste niekedy impotenciou, nedostatkom libida alebo inými príznakmi spôsobenými nízkou hladinou testosterónu?

Ak odpoviete na jednu otázku z dotazníka „áno“ neznamená to, že máte osteoporózu, ale poukazuje to na možné riziko výskytu.

Váš lekár Vám poradí, či by bolo vhodné postúpiť denzitometrické vyšetrenie kostí.

 

LOGO RUVZ.JPG

 

 

 

 

 

 

 

ODDELENIE PODPORY ZDRAVIA